Pages Navigation Menu

1500-talets alkemiska örtmedicin 26 – 28 april 2019


Alkemi har inte alltid handlat om att göra guld av bly. Framför allt på 1500-talet kom alkemister på allvar igång med att utforska metoder för att framställa mer verksamma mediciner.

Den mest kända av de läkare och alkemister som ägnade sig åt alkemisk örtmedicin var Paracelsus 1493 – 1541. Den metod att arbeta alkemiskt med medicinalväxter som Parcelsus utvecklade kallas för ”spagyria”, av grekiskans spao (separera/extrahera) och ageiro (sammanföra). Genom olika processer delas örten upp i tre beståndsdelar, en som representerar örtens själ, en som representerar örtens ande och en tredje som representerar örtens kropp. Dessa tre delar bearbetas för att senare sammanföras till ett ¨spagyriskt elixir”. Syftet är att medicinalväxten ska verka djupare och på ett mer själsligt plan än om man bara intar örten som till exempel ett te. En värmande eller en lugnande ört anses kunna ge en värme eller vila mer på djupet. På samma sätt är med andra verkningar.

Under kursen gör vi en resa genom alkemis historia, men fokuserar framför allt på de spagyriska processerna. Vi kommer även att demonstrera praktiskt olika moment med enklare laboratorieutrustning.

Många alkemister, ända sedan 400-talet, beskriver sitt laboratoriearbete som en spegling av ett inre arbete. Detta synsätt präglar även väldigt mycket det arbete som utförs av dagens alkemister. Vi kommer även att titta lite närmare på detta.

Kursledare
Lisa Jeannin och Janne Hallqvist

Lisa är en av Sveriges få alkemister på heltid. Hon är även konstnär, och väver in alkemin i det konstnärliga uttrycket. Lisa leder ofta kurser i alkemi på sin gård utanför Tranås.

Janne har arbetat på Biskops Arnö sedan 1984. Han är ansvarig för utbildningen Naturens medicin och undervisar i bl a västerländsk, kinesisk och ayurvedisk örtmedicin samt medicinhistoria.

Tid
Helgkurs fredag – söndag,
26 april kl. 17.00 – 28 april kl. 16.00.

Pris
2.300 kr för kost, logi och grundmaterial.
1.750 kr utan logi, men inkluderande lunch, middag och kaffe.

Eventuell materialkostnad tillkommer.

Anmälan och betalning
Anmäl dig senast den 12 april 2019. Ange kurs, önskemål om boende, namn och personnummer. När du gjort din anmälan får du ett antagningsbesked med betalningsinformation.

Anmälningsformulär / 1500-talets alkemiska örtmedicin

Du har en bekräftad plats på kursen när betalningen är gjord. Vid avanmälan innan två veckor innan kursstart återbetalas kursavgiften minus 500:-, vid avanmälan senare än två veckor innan kursstart återbetalas inte kursavgiften.

När kursen är fulltecknad placeras du på reservplats.