Pages Navigation Menu
   

Alkohol- och Drogpolicy

på Biskops-Arnö

Biskops-Arnö är de studerandes och personalens gemensamma arbetsplats. Där gäller samma lagar och förordningar som i det svenska samhället i övrigt. Ömsesidig respekt är ledordet på vår skola.

Vi har alkoholfria arbetsveckor.

Skolan serverar aldrig alkohol vid sammankomster som är gemensamma för personal och kursdeltagare.  Särskilt tillstånd finns för att servera vin och öl till konferensdeltagare.

Biskops-Arnö strävar efter en hälsosam miljö för alla på ön.
På skolan finns kurator några timmar i vecka. Vi köper också tjänster av Enköping/Håbohälsan – vår företagshälsovård.


Rektor på Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola