Pages Navigation Menu

Allmän kurs – möjligheternas kurs

Slider-Allman-kurs

Allmän kurs med två profiler

Allmän kurs vänder sig i första hand till dig som vill fullfölja oavslutade eller inte påbörjade gymnasiestudier. Du börjar dina studier där du själv befinner dig, och läser mellan ett till tre år på kursen beroende på dina förkunskaper.

Syftet med studierna är att få grundläggande behörighet till högskola eller annan utbildning. Vi vill också verka för en god bildning i demokratisk anda med respekt och solidaritet som ledord. Utbildningen är till för dig som vill utveckla såväl kritiskt tänkande som nyfikenhet.

Foto: Lysa Öster

Kurslängd 1 år –3 år
beroende på förkunskaper

Ekonomi

Internat

Du som bor på skolan betalar för helinackordering. Helinackordering inkluderar rum, frukost, lunch, fika och kvällsmål. Vill man stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, men du måste förboka.

Höstterminen (17 v) kostar mellan 19 890 kr – 23 800 kr beroende på rumsstandard. Vårterminen (20 v) kostar mellan 23 400 kr – 28 000 kr.

En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm) tillkommer på  2.000 kr/ termin.

Extern

Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service och fasta skolkostnader – för närvarande 2.675 kr för hösttermin och 2.925 kr för vårtermin.  Materialavgiften tillkommer. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 st kostar för närvarande 60 kr/st.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Kurstid och ansökan

Allmän kurs med två profiler

Sista ansökningsdag HT 17:  18 april 2017 VT 18: 31 oktober 2017

Kurstider:

VT 17:  9 januari – 26 maj 2017 HT 17: 24 augusti – 20 december 2017 VT 18: 8 januari – 25 maj 2018

Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen, senaste betyg och personbevis. När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut senast under vecka 22, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Antal deltagare: 25

Antagningsprinciper

Allmänna kursens lärare läser inkomna ansökningar och ringer referenser. Vi uppmanar de som har möjlighet att besöka Biskops-Arnö i förväg för att bilda sig en egen uppfattning om studiemiljön. Vid urvalsprocessen eftersträvar vi en väl fungerande grupp. Ett visst löpande intag sker. Ambitionen är att de sökande skall få besked i mitten på juni resp november.

Ansökningsblankett för Allmän kurs

Vad läser man på Allmän kurs?

Drygt två tredjedelar av tiden på Allmän kurs ägnas åt de gymnasiegemensamma ämnena: svenska, engelska, matematik, historia, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap. De gymnasiegemensamma ämnena studeras både enskilt och i ämnesöverskridande teman. Resten av tiden på kursen ägnas åt så kallade profilstudier.

Vad erbjuder Biskops Arnös Allmän kurs för profiler?

GipsmaskSom deltagare på Allmän kurs väljer du en av följande två profiler:

Bild och form – En profil som handlar om att berätta, gestalta och påverka genom att arbeta med bild i praktiken. Vi presenterar vårt material i olika utställningsformer och olika presentationstekniker. Vi bekantar oss med koppargrafiken och de möjligheter som finns där.

Kultur och samhälle – En profil med inriktning på kultur och samhälle – lokalt, nationellt såväl som internationellt. Vi försöker förstå hur samhällen formas. Vi ställer frågor och diskuterar lösningar. Film och media är några av våra arbetsverktyg. Vi går på teater och besöker museer.

Hur arbetar vi på Allmän kurs?

Vi arbetar i varierande studieformer. Enskilt arbete och föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner. Arbetssättet bygger på att vi alla har med oss värdefulla kunskaper och erfarenheter och att vi kan lära oss av varandra.

Fanny och Ine c (1 av 1)Som deltagare har du även stor möjlighet att komma med synpunkter och förslag på verksamheten.

Med den här friheten kommer också ett ansvar där din delaktighet är viktig.

Vi följer ett tydligt schema som ser likadant ut under hela läsåret. Varje skoldag börjar 9.00 och slutar 16.00 och rymmer fyra lärarledda lektionspass.

Passen är 75 minuter långa med en halvtimmes gemensam fikapaus emellan. Detta skapar en rutin i vardagen. Ibland bryts det vanliga schemat för att ge plats åt studiebesök, gästande föreläsare eller sociala aktiviteter.

På Biskops Arnö ges du studiero. På allmän kurs går mellan 20-25 studerande, och en stor del av undervisningen sker i halvgrupp. På kursen jobbar fem lärare. Som deltagare kan du därför få mycket stöttning och handledning.                       

Studiebesök och utbyte med en skola i USA

Under läsåret utnyttjar vi närområdet för studiebesök av olika slag. Vi har exempelvis besökt Uppsala för kortfilmsfestivalen, gjort teaterbesök, samt besökt Fotografiska museet i Stockholm.

På Biskops Arnö har vi ett samarbete med en skola i Kalifornien, USA. För dig som deltagare på allmän kurs finns möjlighet att åka på utbyte till skolan.

Gotiska Salen

A poem of Biskops Arnö
Astrid Arvidsson, tidigare kursdeltagare

An island full of knowledge
An island full of youth
An island full of tears
An island full of disputes

An island with a history
An island with dreams
An island dressed in nature
An island that’s more than it seems

An island echoing with laughter
An island sounding with song
An island surrounded by memories
No visit can last too long

nackrosblad-3

LÄRARE:

Lasse Mellberg  lars.mellberg@biskopsarno.se
Torbjörn Persson  torbjorn.persson@biskopsarno.se
Sanna Lindström  sanna.lindstrom@biskopsarno.se
Janne Hallqvist  janne.hallqvist@biskopsarno.se
Mikaela Holmborg  mikaela.holmborg@biskopsarno.se

panorama-BA-1web