Pages Navigation Menu
   

Att skriva dramatik – projektkurs – (distans – egy)

skrivarelev-kurs

En projektkurs för scen, film, radio och tv

Ekonomi

Scen-film/TV-radio

Kursen är en distanskurs med 9 träffar under året på Biskops Arnö. Varje träff är 3 – 4 dagar. Vid träffarna erbjuds du helpension på Biskops Arnö till fastställt pris

Kostnaden för material, försäkring, teater- och filmbesök är 1000:- för höstterminen och 1000:- för vårterminen.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten. Se CSN.

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag: 18 april 2018

Kurstid

HT 2018: 27 augusti – 21 december VT 2019: 7  januari – 24 maj

För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium. Du kan söka om du t ex tidigare har gått grund- eller projektkursen på Författarskolan eller gått grundkursen Att skriva dramatik. Du bifogar ett personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen, en presentation av det projekt du avser att arbeta med under läsåret samt 5-10 manussidor. Bifoga till ansökan senaste gymnasiebetyg samt personbevis.

Beslut om antagning sker av kursansvarig i samråd med de kursansvariga på grundkursen.

Efter avslutad kurs erhåller eleven ett utbildningsbevis.

Antal deltagare: 12

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi senast ut i slutet av maj, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på: 2000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

 Ansökningsblankett

Projektåret kommer att genomföras som en distansutbildning, med en träff/månad på Biskops Arnö. Träffarna på Biskops Arnö kommer vara 4 dagar/träff och innehålla workshops och seminarier kopplat till olika teman. Utöver det kommer deltagarna att erbjudas individuell handledning kopplat till deras projekt.

Projektåret vänder sig till dig som t ex genomgått grundkursen Att skriva dramatik eller har motsvarande bakgrund. Du vill arbeta mer självständigt med ett större dramatikprojekt för scen, TV, film eller radio. Målet är att färdigställa en väl genomarbetad manusversion, redo att sändas vidare till producent.

Kursen är uppbyggd på tre delar utöver tid för det egna skrivandet; handledning, undervisning och textsamtal. De studerande tilldelas en personlig handledare som följer arbetet under hela läsåret. Under lektioner sker analys, diskussion och föreläsningar kring manus och skrivarbete.

I mindre manusgrupper läser eleverna varandras texter.

Kursen fördjupar och ger verktyg åt det egna skrivandet.