Pages Navigation Menu
   

Att skriva dramatik

skrivarelev-kursAtt skriva dramatik ger en allmän orientering i dramatikens språk och en inblick i dramatikens olika former: film, tv, radio och scen.

Ekonomi

Kostnaden för material, försäkring, teaterbesök är 2000:- för höstterminen och 2000:- för vårterminen.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag: 16 april 2018

Kurstid HT 2018 : 24 augusti – 20 december VT 2018 :  8  januari – 25 maj

Till ansökan bifogar du egna texter, ca 5- max 10 st A4 sidor dramatik för scen, film eller radio samt ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Bifoga även personbevis. Betyg behövs ej.

Antal deltagare: 16

Urvalsgrunder

Urvalet sker på subjektiv bedömning av konstnärlig kvalitet. Motivation att gå på utbildningen är viktig i bedömningen.

Antagningsprocessen

Den inskickade ansökan läses och bedöms av lärarna på kursen i Steg 1. I maj får du besked om du blivit kallad till Steg 2 i antagningsprocessen. I så fall blir du kallad till en intervju. Antagningsbesked skickar vi ut oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på mail att vi har mottagit den.

 Ansökningsblankett

Kursens mål är att ge plats åt nya, spännande röster inom dramatiken, fokus ligger därmed på deltagarnas egna texter.

Utbildningen ger förutsättningar för de som vill engagera och fördjupa sig i sitt skrivande och under två terminer arbeta med att utveckla sitt författarskap. Föreläsningsserier, handledning och textövningar utgör kursens grund.

Kursen ”Att skriva dramatik” har flyttas från Birkagården i Stockholm till Biskops Arnö.

 

Kursplan – översikt:

Höstterminen
Skrivarbete: Skrivövningar. Handledning i mindre grupper med diskussioner om deltagarnas egna texter.

Filmmanus: Filmens språk och dramaturgi. Filmanalyser.

Radioteater: Analys av aktuell radiodramatik. Produktion av radiopjäs. Besök på SR:s radioteaterredaktion.

Teater: Elevernas texter provas på scenen.

Klassisk och modern dramatik: Kursen följer höstens teater- och filmrepertoar, förbereder med seminarier kring originalmanus, avslutar med diskussioner kring manus och föreställningar med dramatiker och regissörer.

TV: En praktisk undersökning av TV-seriens villkor och tillvägagångssätt. Grupparbete där deltagarna skapar en tv-serie och skriver ett avsnitt.

Kursen följer aktuell kulturdebatt. Vi besöker seminarier, museer och konstgallerier.

Vårterminen
Syftet under vårterminen är att ge kursdeltagarna förutsättningar för att producera en färdigskriven dramatisk text för scen, film/TV eller radio.

Eget dramatikprojekt: Skrivarbete, research.

Individuell handledning: Kursdeltagaren lägger upp en projektplan med sin handledare. De träffas sedan kontinuerligt för textanalyser tills projektet är slutfört.

Manusgrupp: I mindre grupper diskuterar deltagarna varandras texter.

Seminarier: Alla träffas kring samtal om valda dramatikproblem.

Kursansvarig: Christian Augrell