Pages Navigation Menu
   

Att skriva dramatik

skrivarelev-kurs

Kursen är stängd för ansökan läsåret 2017/2018.

 

Att skriva dramatik ger en allmän orientering i dramatikens språk samt en inblick i dramatikens olika former: film, TV, radio och scen.

Ekonomi

Scen-film/TV-radio

Eftersom kursen är förlagd till Stockholm erbjuder vi inte några rum på skolan.

Kostnaden för material, försäkring, teaterbesök är 2000:- för höstterminen och 2000:- för vårterminen.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag: 18 april 2017

Kurstid HT 2017 : 24 augusti – 20 december VT 2018 :  8  januari – 25 maj

Till ansökan bifogar du egna texter, ca 5- max 10 st A4 sidor dramatik för scen, film eller radio samt ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Bifoga även personbevis. Betyg behövs ej.

Antal deltagare: 17

När du har skickat in din ansökan får du en digital bekräftelse på att vi har mottagit den. Vecka 20 får du besked om du blivit kallad till Steg 2 i antagningsprocessen. I så fall blir du kallad till en intervju i Stockholm den 1:a eller 2:a juni. Slutgiltigt besked om antagning ges vecka 23. Du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

 Ansökningsblankett

Kursens mål är att ge plats åt nya, spännande röster inom dramatiken, fokus ligger därmed på deltagarnas egna texter.

Utbildningen ger förutsättningar för de som vill engagera och fördjupa sig i sitt skrivande och under två terminer arbeta med att utveckla sitt författarskap. Föreläsningsserier, handledning och textövningar utgör kursens grund.

Verksamheten sker huvudsakligen på Birkagården i Stockholm.

 

Kursplan – översikt:

Höstterminen
Skrivarbete: Skrivövningar. Handledning i mindre grupper med diskussioner om deltagarnas egna texter.

Filmmanus: Filmens språk och dramaturgi. Filmanalyser.

Radioteater: Analys av aktuell radiodramatik. Produktion av radiopjäs. Besök på SR:s radioteaterredaktion.

Teater: Elevernas texter provas på scenen.

Klassisk och modern dramatik: Kursen följer höstens teater- och filmrepertoar, förbereder med seminarier kring originalmanus, avslutar med diskussioner kring manus och föreställningar med dramatiker och regissörer.

TV: En praktisk undersökning av TV-seriens villkor och tillvägagångssätt. Grupparbete där deltagarna skapar en tv-serie och skriver ett avsnitt.

Kursen följer aktuell kulturdebatt. Vi besöker seminarier, museer och konstgallerier.

Vårterminen
Syftet under vårterminen är att ge kursdeltagarna förutsättningar för att producera en färdigskriven dramatisk text för scen, film/TV eller radio.

Eget dramatikprojekt: Skrivarbete, research.

Individuell handledning: Kursdeltagaren lägger upp en projektplan med sin handledare. De träffas sedan kontinuerligt för textanalyser tills projektet är slutfört.

Manusgrupp: I mindre grupper diskuterar deltagarna varandras texter.

Seminarier: Alla träffas kring samtal om valda dramatikproblem.

Kursens lärare är:
Anna Platt, manusförfattare
Maria Clauss, dramaturg
Magnus Lindman, dramaturg på Sveriges Radio