Pages Navigation Menu
   

Biskops Arnös nordiska arbete

1956 fick Föreningen Norden genom en kunglig proposition tillstånd att använda den statliga egendomen Biskops Arnö för att bedriva en nordisk folkhögskola och ett nordiskt institut. Sedan dess har det nordiska perspektivet varit en del av verksamheten på ön. Här följer en kort sammanfattning av vårt nordiska arbete.


Författarseminarierna
Sedan 1960 har Biskops Arnö arrangerat nordiska författarseminarier, 183 seminarier fram till 2016. Seminarierna har haft olika teman och olika inriktningar och finns beskrivna i ”Eftertankens Följetong”, sammanställd av Ingmar Lemhagen. Boken kan beställas för 200:- inkl frakt från info@biskopsarno.se

Eftertankens Följetong kan beställas för 200:- inkl frakt från info@biskopsarno.se2017 kommer vi att genomföra två författarseminarier, debutantseminariet som samlar ca 20 författare från de nordiska länderna som debuterat under det senaste året och Nordisk författarskola för unga, som samlar ca 27 ungdomar från hela norden till en vecka workshop med skrivande som fokus.

Därutöver genomför vi fristående tematiska seminarier. 2017 kommer vi att genomföra ett litteraturseminarium med anledning av att Finland fyller 100 år, med fokus på den finländska litteraturen.


Nordiska språkkurser
Vi genomför varje år två språkkurser i samarbete med de nordiska Perlerna (se nedan), inom ramen för Nordisk Språkkoordination. Kurserna vänder sig till universitetsstuderande i Finland och Danmark, är ett led i att öka den nordiska grannspråkförståelsen.


De nordiska Perlerna
Biskops Arnö är en del av det inofficiella nordiska nätverket ”De nordiska Perlerna”, som består av Hanaholmen i Helsinfors, Voksenåsen och Lysebue i Oslo och Schaeffergården i Köpenhamn. Samtliga av de nämna ställena har ett nordiskt uppdrag. Tillsammans har de nordiska perlerna uppdrag av Nordisk Språkkoordination att genomföra nordiska språkkurser. Därutöver samarbetar vi bland annat kring gemensamma seminarieserier, senast om en seminarieserie kring förhållandet Norden och Ryssland.

Norden Hus på Island är en del av samarbetet när det gäller seminarieserierna.


More than Scandinavia
Vi samarbetar med UD och Föreningen Norden kring ”More than Scandinavia”, en utbildning för ackrediterade på ambassaderna i Sverige. Under dagen erbjuds de inbjudna seminarium med ett aktuellt tema på Biskops Arnö, 2016 var temat ”Challenged by the refugee crisis”.

Boken går att beställa genom info@biskopsarno.se

Projekt
Vi deltar i olika nordiska projekt som vi anser ligger i linje med vad Biskops Arnö står för. Under 2016 deltog vi i projektet ”Ordskaelv” som leddes av den danska NGO Hygge Factory. Projektet samlade unga från hela norden att under handledning skriva om självupplevd barnfattigdom i norden. Boken går att beställa från info@biskopsarno.se


Det nordiska biblioteket
Biskops Arnö har ett välförsett nordiskt bibliotek, med tonvikt på nordisk prosa och poesi, både på svenska och på originalspråk. Dessutom har vi nordisk dags- och veckopress. Biblioteket har en heltidsanställd bibliotekarie med kunskap om den samtida nordiska litteraturen.

ordskaelv-2