Pages Navigation Menu
   

Dokumentärfilm 1 – grundkurs

affisch03-del-mindre

Grundläggande dokumentär filmteknik och metodik

– Manus, produktion, foto, ljud, regi och redigering
– Sök individuellt eller i grupp
– Korta filmövningar på hösten
– Större filmprojekt på våren
– Studiemedel ur folkhögskolekvoten

Dokumentärfilm 1 är vår ettårig grundkurs som vill förmedla en praktisk och grundläggande filmteknik,  samtidigt utveckla och fördjupa ett personligt filmberättande.

Kurstid och ansökan

Ansökan Dokumentärfilm 1 – grundkurs

Sista ansökningsdag:  2 maj

Kurstid:

HT 2019: 26 augusti – 20 december 2019

VT 2020: 6 januari – 22  maj 2020

Vi ser gärna att man söker i team eller en grupp, upp till två eller tre personer, men det går lika bra att söka individuellt.

Man ansöker till kursen från hemsidan, och bifogar:

a) ett personligt brev, där man berättar om sig själv, sin bakgrund, sina medsökande och hur man vill använda sina kunskaper i framtiden. Bifoga även ett personbevis.

b) ett arbetsprov, en kort film eller en berättande bildsekvens, som du lägger upp på Vimeo, Youtube eller länkar till oss på annat sätt. Du kan även skicka arbetsprovet på en DVD  eller på något DV-format. Längden bör inte överstiga 20 min.

c) en projektbeskrivning till en film som du eller gruppen vill arbeta med under kursen. Beskrivningen ska förutom ämnet och det berättande innehållet ge en tydlig bild av den tänkta filmens form och bakgrunden till idén.

Antagningsbesked skickar vi ut senast i slutet av maj, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Antagningsprocess

I antagningsprocessen går kursansvariga lärare igenom de inkomna ansökningarna, läser de personliga breven och projektbeskrivningarna, ringer referenser och ser igenom arbetsproverna. Det är en relativt tidskrävande process där vi söker det bildmässiga och filmiska uttrycket hos de sökande.

Uppemot en tredjedel av de sökande kallas sedan till intervju. En tid därefter avgörs vilka som antas och vilka som kommer på en reservlista. Ambitionen är att de sökande skall få besked senast i mitten på juni. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Internat

Du som bor på skolan betalar för helinackordering. Helinackordering inkluderar rum, frukost, lunch, fika och kvällsmål. Vill man stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, men måste förbokas.

Höstterminen (17 v) kostar mellan 22 440 kr – 24 310 kr beroende på rumsstandard. Vårterminen (20 v) kostar mellan 26 400 kr – 28 600 kr. (Bor du inte på skolan under projekttiden blir avgiften lägre.)

En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm) tillkommer på 2.000 kr per termin.

Externat

Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service och fasta skolkostnader – för närvarande 2 720 kr för hösttermin och 2 970 kr för vårtermin.  Materialavgiften tillkommer. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 st kostar för närvarande 60 kr/st.

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

 Ansökningsblankett

Under höstterminen utvecklas filmteknik och filmberättande i funktionella filmövningar. Fokus ligger på hantverket: idéframställning, manusbearbetning och produktionsplanering; filmfoto, ljudteknik och ljussättning; bildberättande och intervjuteknik, digital redigering, ljudläggning och mixning på Avid. Seminarier hålls kring olika former för dokumentärt filmarbete. Kursen är intensiv. Man måste som kursdeltagare vara beredd att ägna en hel del kvälls- och helgtid åt filmarbetet.

Under vårterminen genomför varje grupp ett längre dokumentärt projekt. Första halvan av terminen är avsatt för utveckling, research och inspelning av projektet.  Då bor studenterna för det mesta inte kvar på skolan, utan är ute och spelar in materialet till sin film.  Sedan – i mitten av mars fram till terminsslut i slutet av maj – flyttar man tillbaka till ön för att redigera och färdigställa filmen. Undervisningen gästas då av verksamma filmare och lärare i bl. a. ljudteknik, filmfoto och produktion.

Att bo på skolan är en stor tillgång, som deltagarna har man tillträde till både utrustning och redigeringslokaler dygnet runt.

Vi ser gärna att man söker i team eller en grupp – upp till två eller tre personer – men det går lika bra att söka individuellt. Antagning baseras på arbetsprov, projektidé och tidigare filmerfarenhet. Bifoga tidigare filmat material. Med Föreningen Norden som huvudman välkomnar vi sökande från hela Norden.

Kursen syftar till att utveckla ett effektivt hantverksmässigt kunnande med en god känsla i dokumentär filmproduktion.

Utbildningens mål är självständiga och kritiska filmarbetare, etiskt och estetiskt medvetna, tekniskt och hantverksmässigt kunniga med en insyn i en dokumentär filmproduktions alla moment.

Information om vad du behöver för din ansökan hittar du ovan under
länken Kurstid och ansökan.

Biskops Arnö Dokumentär – Filmarkiv

Kursansvarig: Christoph Michold

Filmare-filmar-2

Foto: Lysa Öster