Pages Navigation Menu

Dokumentärfilm 1 – grundkurs

affisch03-del-mindre

Grundläggande dokumentär filmteknik och metodik

– Manus, produktion, foto, ljud, regi och redigering
– Sök individuellt eller i grupp
– Korta filmövningar på hösten
– Större filmprojekt på våren
– Studiemedel ur folkhögskolekvoten

Dokumentärfilm 1 är vår ettårig grundkurs som vill förmedla en praktisk och grundläggande filmteknik,  samtidigt utveckla och fördjupa ett personligt filmberättande.

Kurstid och ansökan

Ansökan Dokumentärfilm 1 – grundkurs

Sista ansökningsdag: 18 april 2017

Kurstid:

HT 2017: 24 augusti – 20 december

VT 2018: 8 januari – 25 maj

 

Till kursen söker man företrädesvis i grupp om två eller tre personer. Det är vanligt att man som sökande har filmat tillsammans eller deltagit i samma filmkurser. Man är också välkommen att söka individuellt.

Man ansöker till kursen från hemsidan, och bifogar:

a) ett personligt brev, där man berättar om sig själv, sin bakgrund, sina medsökande och hur man vill använda sina kunskaper i framtiden. Bifoga även ett personbevis.

b) ett arbetsprov, en kort film eller en berättande bildsekvens, som du lägger upp på Vimeo, Youtube eller länkar till oss på annat sätt. Du kan även skicka arbetsprovet på en DVD  eller på något DV-format. Längden bör inte överstiga 20 min. Om du vill ha materialet återsänt bör du ange det och bifoga en frankerad och adresserad returförsändelse.

c) en projektbeskrivning till en film som gruppen vill arbeta med under kursen. Beskrivningen ska förutom ämnet och det berättande innehållet ge en tydlig bild av den tänkta filmens form och bakgrunden till idén.

Antagningsbesked skickar vi ut kring vecka 22, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Antagningsprocess

I antagningsprocessen går kursansvariga lärare igenom de inkomna ansökningarna, läser de personliga breven och projektbeskrivningarna, ringer referenser och ser igenom arbetsproverna. Det är en relativt tidskrävande process där vi söker det bildmässiga och filmiska uttrycket hos de sökande.

Vid urvalsprocessen eftersträvar vi också en väl fungerande grupp. Uppemot en tredjedel av de sökande kallas sedan till intervju. En tid därefter avgörs vilka som antas och vilka som kommer på en reservlista. Ambitionen är att de sökande skall få besked senast i mitten på juni.

Ekonomi

Internat

Du som bor på skolan betalar för helinackordering. Helinackordering inkluderar rum, frukost, lunch, fika och kvällsmål. Vill man stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, men måste förbokas.

Höstterminen (17 v) kostar mellan 19 890 kr – 23 800 kr beroende på rumsstandard. Vårterminen (20 v) kostar mellan 23 400 kr – 28 000 kr.kr. (Bor du inte på skolan under projekttiden blir avgiften lägre.)

En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm) tillkommer på 2.000 kr per termin.

Externat

Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service och fasta skolkostnader – för närvarande 2.675 kr för hösttermin och 2.925 kr för vårtermin.  Materialavgiften tillkommer. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 st kostar för närvarande 60 kr/st.

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

 Ansökningsblankett

Under höstterminen utvecklas filmteknik och filmberättande i funktionella filmövningar. Fokus ligger på hantverket: idéframställning, manusbearbetning och produktionsplanering; filmfoto, ljudteknik och ljussättning; bildberättande och intervjuteknik, digital redigering, ljudläggning och mixning på Avid. Seminarier hålls kring olika former för dokumentärt filmarbete. Kursen är intensiv. Man måste som kursdeltagare vara beredd att ägna en hel del kvälls- och helgtid åt filmarbetet.

Under vårterminen genomför varje grupp ett längre dokumentärt projekt. Första halvan av terminen är avsatt för utveckling, research och inspelning av projektet. Under den andra halvan redigeras och färdigställs filmen på skolan. Undervisningen gästas då av verksamma filmare och lärare i bl. a. ljudteknik, filmfoto och produktion.

Att bo på skolan är en stor tillgång, som deltagarna har man tillträde till både lokaler och utrustning dygnet runt.

Till kursen söker man företrädesvis i team om två till tre personer, men man är också välkommen att söka individuellt. Antagning baseras på arbetsprov, projektidé och tidigare filmerfarenhet. Bifoga tidigare filmat material. Med Föreningen Norden som huvudman välkomnar vi sökande från hela Norden.

Kursen syftar till att utveckla ett effektivt hantverksmässigt kunnande med en god känsla i dokumentär filmproduktion.

Utbildningens mål är självständiga och kritiska filmarbetare, etiskt och estetiskt medvetna, tekniskt och hantverksmässigt kunniga med en insyn i en dokumentär filmproduktions alla moment.

Information om vad du behöver för din ansökan hittar du ovan under
länken Kurstid och ansökan.

Biskops Arnö Dokumentär – Filmarkiv

Kursansvarig: Christoph Michold

Filmare-filmar-2

Foto: Lysa Öster