Pages Navigation Menu
   

Dokumentärfilm 2 – projektkurs (distans – egy)

dokumentarfilm-2

Foto: Lysa Öster

Från idé till mixad och färdig film

– Sök i grupp med ett filmprojekt
– Filma under hösten
– Klipp under våren
– Löpande handledning och seminarier
– Studiemedel ur högskolekvoten

Dokumentärfilm 2 är en  kurs i dokumentär filmproduktion där deltagarna utvecklar och fördjupar en idé eller ett dokumentärt material. Under kontinuerlig handledning utvecklar vi projektet till en mixad och färdig film.

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag:  2 maj

Kurstid:

HT 2019: 26 augusti – 20 december 2019

VT 2020: 6 januari – 22 maj 2020

För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium.Till kursen söker man i grupp om två till tre personer. Vill du gå kursen bör du alltså ha ett team att söka med. Det är vanligt att de som söker har filmat tillsammans eller deltagit i samma filmkurser. Egen kamera och inspelningsutrustning är en förutsättning.

Till din ansökan bifogas:

a) ett personligt brev där man berättar om sig själv, sin bakgrund, varför man söker kursen och hur man vill använda kunskaperna i framtiden. Där ska också framgå vilka man söker med. OBS Var och en i gruppen skickar en egen ansökan. Bifoga även senaste gymnasiebetyg och personbevis.

b) tillsammans med sina medsökande beskriver man också det projekt man vill arbeta med under kursen. Projektbeskrivningen ska förutom tema/ämne/genre ge konkreta bilder och exempel till den tänkta filmens innehåll, syfte och bakgrund.

c) ett arbetsprov som man lägger upp på Vimeo, Youtube eller länkar till oss på annat sätt. Du kan också skicka arbetsprovet på en DVD, en VHS-kassett eller på något DV-format. Längden bör inte överstiga 20 min. Om du vill ha materialet återsänt bör du ange det och bifoga en frankerad och adresserad returförsändelse.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut senast i slutet av maj, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Antagningsprocess

I antagningsprocessen går kursansvariga lärare igenom de inkomna ansökningarna, läser de personliga breven och projektbeskrivningarna, ringer referenser och ser igenom arbetsproverna. Det är en relativt tidskrävande process där vi söker det bildmässiga och filmiska uttrycket hos de sökande.

Uppemot en tredjedel av de sökande kallas sedan till intervju. En tid därefter avgörs vilka som antas och vilka som kommer på en reservlista. Ambitionen är att de sökande skall få besked senast i mitten på juni. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader. 

Ekonomi

Internat

Höstterminen Du betalar en service- och materialavgift på 2.000 kr, som inkluderar inackordering i dubbelrum vid två tillfällen under höstterminen.

Vårterminen Helinackordering (inkl. frukost, lunch och kvällsmål) kostar 13 100 kr till 14 200 kr för 10 veckor beroende på rumsstandard. I mån av plats kan du bo längre tid på skolan. En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm) på 2.000 kr tillkommer.

Ev. projektresor bekostas med egna medel.

Extern

Höstterminen Du betalar en service- och materialavgift på 2.000 kr, som inkluderar inackordering i dubbelrum vid två tillfällen under höstterminen.

Vårterminen Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service och fasta skolkostnader – för närvarande 2.925 kr för vårterminen.  Materialavgiften tillkommer. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 st kostar för närvarande 60 kr/st.

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten. Se CSN.

Ansökningsformulär

På höstterminen är kursen extern. Kursdeltagarnas projekt utvecklas under regelbunden kontakt med kursens handledare. Vid tre seminarietillfällen under hösten samlas alla kursdeltagare på skolan för att visa, utvärdera och följa upp inspelningsarbetet.

Under vårterminens första hälft redigeras, ljudläggs och mixas materialet till en färdig film. Vi arbetar med digital teknik och redigerar på Avid. Möjligheten att bo på skolan är därför en stor fördel då deltagarna har tillgång till lokaler och utrustning dygnet runt.

Ansökningar sker i team om två eller tre personer med den filmidé som gruppen ämnar arbeta med under kursen. Kursen förutsätter en viss erfarenhet från tidigare utbildning eller filmerfarenheter. Egen kamera och inspelningsutrustning är en förutsättning. Vi välkomnar sökande från hela Norden.

Kursen syftar till att förena och fördjupa känsla och analys med ett effektivt hantverksmässigt kunnande.

Utbildningens mål är självständiga och kritiska filmarbetare, etiskt och estetiskt medvetna, med en teknisk och hantverksmässig säkerhet i en dokumentär filmproduktions alla moment.

Information om vad du behöver för din ansökan hittar du här ovan under
länken Kurstid och ansökan.

Biskops Arnö Dokumentär – Filmarkiv

Kursansvarig: Christoph Michold