Pages Navigation Menu
   

Fortsättningskurs – för dig som brinner för att skriva

Vad innebär en fortsättningskurs när det gäller en skrivarkurs? Det innebär i korthet en fortsättning där deltagarna ges tillfälle att fortsätta samtalet, om litteratur, om skrivande och själva textsamtalet.

Det är glädjande att Kajsa Sundin vill hålla i en fortsättningskurs också hösten 2018, och det här är ett erbjudande om en sådan kurs. En kurs som omfattar två kurstillfällen under hösten. Vi tillämpar principen först till kvarn till den här kursen, så för er som är sugna – anmäl er redan nu.

Kursen riktar sig till dig som skriver såväl poesi, dramatik och prosa, eller genreöverskridande texter som innefattar till exempel journalistik eller vetenskap.

Med utgångspunkt i skrivandet och läsandet tar vi upp frågor som aktualiseras i kursdeltagarnas egna texter. Det kan till exempel vara frågor om hur man hittat sin berättelse, hur man kan använda sig av berättarperspektiv och dramaturgi eller vad gestaltning egentligen är.

Undervisningen sker i öppna former där diskussion och samtal utgör hjärtat i kursen. Alla deltagare skriver på varsitt längre, individuellt projekt. Kursen består av läsning av varandras texter, textsamtal, egen skrivtid och lärarledda seminarier. Målet är att kursdeltagarna ska bredda och fördjupa sitt hantverksmässiga kunnande och utveckla sin förmåga att resonera kring skrivande och läsande.

Fortsättningskursen förutsätter att du som söker har erfarenhet av textsamtal, exempelvis genom att du deltagit i någon av alla de skrivarkurser vi genomför på Biskops Arnö. Textsamtalet är kursens viktigaste moment.

Tid Helg 1:  12 – 14 oktober
Helg 2:  30 november – 2 december
Kursen börjar på fredagen kl 16.30
och avslutas på söndagen kl 16.00
Plats Biskops Arnö
Lärare Kajsa Sundin
Kostnad 4 400:-  helinackordering i enkelrum.


Anmälan

Anmälningsformulär

Du kommer genom länken direkt till ett anmälningsformulär.
Betalning görs i samband med att du blivit antagen.