Pages Navigation Menu
   

Global rättvisa

Indien-00505Praktikantkurs till Asien och Latinamerika

En fördjupningskurs i bistånds- och miljöarbete med sexton deltagare i samarbete med organisationen Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna, och deras nätverk i Asien och Latinamerika. Kursen inkluderar en veckas biståndskurs på Sida:s kursgård i Härnösand. Sedan följer sju veckors studier och förberedelser på på Biskops-Arnö. Därefter deltar ni under fem månader i organisationernas arbete i syd . Vid hemkomsten genomför ni ett utåtriktat informationsarbete under åtta veckor.

Kursen finansieras delvis med stöd av Sida och Forum Syd. Det innebär att största delen av kostnaderna under praktiken är finansierade inkl. kost och logi, flygbiljett, visum, vaccin och försäkring. Framtidsjorden finansierar sedan efterarbetet.

Kurstid och ansökan

Global rättvisa – Indien/Latinamerika

Sista ansökningsdag HT 17: 18 april 2017

Kurstid:

HT 17: 24 augusti – 20 december 2017

VT 18: 8 januari – 25 maj 2018

Du måste ha fyllt 20 år och får inte fylla 31 år under 2017. Du måste ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk medborgare. Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen. Bifoga personbevis. Du behöver inte skicka in några arbetsprover.

Antagningsrutiner

Vi har en antagningsgrupp som läser ansökningarna och kallar till en personlig informations- och intervjudag i början av maj.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut senast under vecka 22, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Vi ser fram emot din ansökan.

Ekonomi

Global rättvisa – Indien/Latinamerika

Resa, försäkringar, vaccin och större delen av uppehället bekostas med Sidabidrag via Forum Syd.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

En service-och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm) på 500 kr per termin tillkommer.

Internat

Under studietiden på Biskops-Arnö bor man i dubbelrum. Helinackordering  i dubbelrum kostar 930 – 1035 kr per vecka beroende på rumsstandard.

Helinackordering = boende, alla måltider hela veckan, tillgång till datorer och övrig utrustning inkl. internet.

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

 Ansökningsblankett

Mål 
– Stärka samarbetsorganisationerna och bidra till ett ökat engagemang, i syd och nord
– Få en ökad förståelse för utvecklingsfrågor
– Få ökade kunskaper om landsbygdsutveckling och matsuveränitet
– Få erfarenhet av svenskt bistånd i praktiken
– Få grunder i informationsarbete, foto, film och skrivande

Under förberedelseperioden behandlar vi:
– Globaliseringen, bistånds- och utvecklingsfrågor
– Grundläggande agroforestry och ekologi
– Samarbetsorganisationernas historia och verksamhet
– Kulturmöten / praktikantrollen
– Landkunskap
– Media och informationsteknik (bild, ljud och textövningar)

Målgrupp
Vi värdesätter om du som söker har bakgrund i föreningsvärlden, gärna ideellt engagemang.  Att ha utbildning och/eller yrkeserfarenhet som kopplar till Framtidsjordens eller Latinamerikagruppernas verksamhet är positivt. Då delar av kursinnehållet bestäms av deltagarna gemensamt värdesätter vi förmågan till egna initiativ och vilja att arbeta i grupp.

Preliminär tidsplan
Augusti: en veckas biståndskurs på Sida i Härnösand.
Mitten av augusti – mitten av oktober: förberedelser på skolan.
Oktober-mars: praktik i syd.
Mars-maj: efterarbete i Sverige

Besök gärna framtidsjorden och Latinamerikagruppernas hemsidor.
www.framtidsjorden.se
http://latinamerikagrupperna.se/sv
för mer information om projekten.

Och här kan du följa årets praktikanter:
Blogg – våra praktikanter i samarbete med Framtidsjorden

http://latinamerikagrupperna.se/sv/blogg/maktkamp-latinamerika
i samarbete med Latinamerikagrupperna

Följ oss även på facebook
www.facebook.com/framtidsjorden

https://www.facebook.com/maktkamplatinamerika/

Kursansvarig: Robert Norman
robert.norman@biskopsarno.se
Tel: 0171-82678
Mobil: 0705 – 70 96 85