Pages Navigation Menu
   

Helande närvaro – en distanskurs

Rörelse   Stillhet   Kreativitet   Natur

Helande närvaro är en kurs för dig som söker inspiration för välmående och balans i livet. Känner du att du vill ge dig själv möjlighet och tid att pausa i vardagen och komma mer i kontakt med dig själv och ditt inre lugn, tillsammans med andra i grupp?

Här har du möjlighet att ge dig själv tid att stanna upp och känna efter vad du verkligen vill och vad som egentligen pågår i ditt inre landskap. Genom övningar som t.ex. meditation, undersökande av dina sinnen, samtal, naturmeditationer, måla och skriva så övar du upp din egen förmåga till avslappning och emottagande.

Här finns en potential att fördjupa dig i din egen inre natur, speglad i den yttre, för att få verktyg som blir förankrade i dig på ett naturligt sätt. Dansen, kreativiteten och massagen stödjer dig att känna dig mer förankrad i din kropp, vilket gör det lättare för dig att känna dig rofylld, mer i nuet och tillfreds.

Livet går fortare och fortare för många av oss och hur kan vi leva i samklang med vår egen och naturens rytm och samtidigt fungera väl i samhället. Genom Helande närvaro har du möjlighet att ge dig själv tid att utforska och berika ditt liv, genom rörelse, stillhet, kreativitet och natur.

Ekonomi

Internatkostnad

För helgträffarna som är planerade tillkommer en internatkostnad . Vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan. Kostnaden för en helg är 690:-. Det finns också ett reducerat pris med 25% (518:-) för dem som väljer att bo externt. Det är viktigt att gruppen är samlad på träffarna, därför är priset ett paketpris som också gäller om du bara är med en av dagarna eller om du väljer att inte äta på skolan. Priset gäller en övernattning – lördag till söndag.

En extra övernattning (i mån av lediga rum) kostar 300:-, inklusive frukost.

Materialavgift 1000 kr

Avser kostnader för data, material, kopiering, visst konstnärsmaterial m.m.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel. Kursen är på deltid, 50%, och belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Kurstid och ansökan

Ansökan

Helande närvaro – en distanskurs

Sista ansökningsdag 16 april 2018

Kurstid 27 augusti 2018 – 24 maj 2019

Juluppehåll 22 december – 6 januari

Studietakt 50 %

Antal träffar 6 helger, 12 dagar

Din ansökan skall innehålla Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå kursen, om du har någon tidigare erfarenhet runt personlig utveckling och om du har möjlighet, kontinuerligt i din vardag, att avsätta tid för dessa studier. Bifoga även CV, gärna ett foto på dig själv samt personbevis.

Helgträffar Vi kommer att ha sex stycken helgträffar, lördag-söndag, fördelade under skolåret, tre på hösten 2018 och tre på våren 2019.

Helgträff 1: 22–23 september

Helgträff 2: 27–28 oktober

Helgträff 3: 1–2 december

Helgträff 4: 19–20 januari

Helgträff 5: 9–10 mars

Helgträff 6: 4–5 maj

Onlinemöten

De flesta onsdagskvällar kommer vi att ha onlinemöten med början 18.00. Mötena håller på ca 1 – 3 timmar. Vi kommer även ha onlinemöten vid andra tillfällen. Då försöker vi anpassa tiderna till kursdeltagarna.

Antal deltagare 10

Antagningsrutiner Kursansvariga på Helande Närvaro och på Naturens Medicin gör antagningen till kursen. Vi läser ditt personliga brev och försöker bedöma ditt intresse för kursen och ditt engagemang för denna sorts studier. Vid behov har vi också ett kortare samtal/intervju på telefon med dig.

Följande är en sammanfattning av våra antagningskriterier

• Att du har fyllt 18 år. • Att du är drogfri. • Att din ansökan har inkommit i tid

I övrigt baseras antagningen på huruvida vi bedömer dig som personligen lämplig för kursen och att vi bedömer att du kan ta till dig undervisningen, studera självständigt samt att vi bedömer att du har tid att prioritera studier under denna tid.

Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din livs- och arbetslivserfarenhet, samt hur vi uppfattar ditt engagemang och din motivation för studier, samt önskan till fördjupning inom dig själv, inom detta ämnesområde.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut under slutet av maj. Du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv

 

 

Ansökningsformulär

Kursens upplägg
Vi kommer att träffas i grupp sex helger under året, lördag – söndag, ute på natursköna Biskops Arnö. Möjlighet att hyra rum finns. Under helgerna kommer vi att fokusera på olika teman och övningar med syftet att ge dig möjlighet att komma ner i varv, få mer kontakt med ditt inre, naturen och din kreativitet. Övningarna kommer att ske både inomhus och utomhus. Vi kommer att träffas i grupp där samtalet är en viktig del av kursen.

Mellan träffarna kommer du få övningar och uppgifter inom olika teman, så att du kan integrera det vi fokuserar på under helgerna in i din vardag. Du kommer också att vara aktiv på vår digitala plattform, där du kommer kommunicera/samtala med dina klasskamrater och din lärare om dina upplevelser och tankar runt dina övningar och uppgifter. Du kommer också att skriva en övning- och upplevelse-dagbok kontinuerligt under terminen. Eftersom kommunikationen mellan träffarna kommer att ske mestadels på en digital plattform är det viktigt att du har en dator, nätuppkoppling, kamera och viss datorvana. Du kommer också behöva ha tillgång till olika enklare kreativa material när du gör dina uppgifter hemifrån.

Kursinnehåll

· Meditation

· Naturvandringar

· Andningsövningar

· Frigörande dans/rörelse

· Ta kontakt med din inre längtan

· Utforska dina sinnen, de fyra elementen, årstiderna

· Natur- och träd-meditationer

· Kreativitet, vi kommer att inkorporera och utforska olika uttryck inom det kreativa så som bild, färg, form, lera, pyssel, foto, skrivande, musik, röstuttryck m.m.

· Healing/enklare massage

· Enklare yoga och stretchövningar

· Coaching; visioner, mål och drömmar

· Samtal

· Lekar

· Läsa litteratur/artiklar

· Kommunikation över nätet med kurskamrater/lärare

Kursansvarig Mikaela Holmborg >

Mikaela är utbildad samtalscoach och har även en bred utbildning inom konst, meditation, ceremonier, healing/massage, dans och personlig utveckling. Hon är också utbildad och verksam keramiker. Mikaela är huvudlärare på Projekt- och handledarutbildningen på Naturens medicin på Biskops Arnö.

Kursen är under uppbyggnad så viss förändring kan ske fram till hösten 2018