Pages Navigation Menu

Helgkurs för dig som brinner för att skriva

skrivpenna-slider

Kursstart 27 – 29 januari 2017

Skriver du mycket och längtar efter ett sammanhang där du får träffa andra som också skriver? I den här kursen får du chansen att visa dina texter för andra, läsa andras texter och tillsammans hitta ett sätt att prata om dem.

”För dig som brinner för att skriva” består av tre intensiva kurshelger, med skrivtid utspridd mellan dem. En kortkurs under en längre tid alltså.  Välkommen med din ansökan!

Tid Helg 1:  27 – 29 januari
Helg 2:  24 – 26 mars
Helg 3:  5 – 7 maj
Plats Biskops Arnö
Lärare Kajsa Sundin
Kostnad 6300:- helinackordering i enkelrum.


Kursen riktar sig till dig som skriver såväl poesi, dramatik och prosa, eller genreöverskridande texter som innefattar till exempel journalistik eller vetenskap.

Med utgångspunkt i skrivandet och läsandet tar vi upp frågor som aktualiseras i kursdeltagarnas egna texter. Det kan till exempel vara frågor om hur texten hittar sin berättelse, hur den använder sig av berättarperspektiv och form eller hur gestaltningen ser ut.

Undervisningen sker i öppna former där diskussion och samtal utgör hjärtat i kursen. Alla deltagare skriver på varsitt längre, individuellt projekt. Kursen består av läsning av varandras texter, textsamtal samt korta, gemensamma skrivövningar och seminarier.

Målet är att kursdeltagarna ska bredda och fördjupa sitt hantverksmässiga kunnande och utveckla sin förmåga att resonera kring sitt skrivande och läsande.

Du behöver inte ha påbörjat ett skrivarbete för att gå kursen, men det är bra om du har en idé om vad du vill skriva under terminen.

Lärare
Kajsa Sundin är författare. Hon har bland annat skrivit Definition och Den rumänska kyrkan samt medverkat i antologin Omslag: Queer poesi. Kajsa undervisar på Litterär Gestaltning i Göteborg och håller tillsammans med Ida Linde det nordiska debutantseminariet på Biskops Arnö.

Ansökan
S
ista anökningsdag den 9 januari 2017.

Årets kurs är nu fulltecknad.

Ansökningsblankett

Till ansökan bifogar du ett kort brev där du berättar om ditt skrivande och läsande.

Betalning görs i samband med att du blir antagen till kursen.