Pages Navigation Menu

Långkurser

i-bibblan-II

Välkommen till Biskops Arnös långa kurser!

Du kan fortfarande söka till

Vårens terminskurser 2020

Terminstid: 7 januari – 22 maj

Se under respektive kurssida vad som behövs för din ansökan. Nedan hittar du länken till ansökningsformuläret. Följ instruktionen för att göra din ansökan. Du kan behöva skapa ett konto om du inte har sökt tidigare.

Har du frågor vänligen kontakta oss på info@biskopsarno.se eller per telefon: 0171-826 70

De flesta av våra kurser är två terminer långa, men på Naturens medicin och Allmän kurs kan du läsa enterminskurser.

I högerspalten har vi många olika kurser att erbjuda. Ibland får vi höra att vi är spretiga, att vi gör för många olika kurser. Vi tycker inte det, vi tycker den mångfald av kurser vi erbjuder är en tillgång för skolan. Det blir många deltagare med olika intressen, och när människor möts och får ta del av andras tankar, andra uttryck och andra uppfattningar, skapas en möjlighet för utveckling. Och det är det vi vill.

Vi vill vara en plats där tankar får möta andra tankar och där förutsättningarna för att utvecklas är gynnsamma. Välkommen med din ansökan!
Mats Lundborg, rektor

Ansökningsformulär för långkurser 

Att bo på internat på Biskops Arnö  

     Våra policydokument