Pages Navigation Menu
   

Låtskrivarutbildning

Laatskrivar-faerg
En konstnärlig utbildning för dig som skriver låtar

Biskops Arnös Låtskrivarutbildning vänder sig till dig som skriver egen text och musik oavsett genre och tidigare erfarenhet. Variationen på kursdeltagarnas erfarenheter är stor. Några har redan debuterat på skivbolag; vissa har studerat musik på högskola eller högre konservatorium; andra har nyligen lärt sig spela ett instrument. Det gemensamma för dem är engagemang och vilja att utveckla sitt låtskrivande.

Text och musik är lika viktiga på Biskops Arnös Låtskrivarutbildning. Det gör utbildningen unik i Sverige. Kursdeltagarnas egna låtar utgör hjärtat av utbildningen och en stor del av kursupplägget består av handledning i mindre grupper där vi lyssnar på och pratar om låtarna. Då vi lägger stor vikt vid skönlitteraturens roll för låtskrivandet läser vi mycket poesi och prosa. Andra moment på kursen består av låt- och musikhistoria, litteratur– och musikteori samt tematiska ingångar till låtskrivandet. Kursdeltagarna ges även möjlighet att arrangera en festival på Biskops Arnö där de framför sin musik.

Ekonomi

Internat

Du som bor på skolan betalar för helinackordering. Helinackordering inkluderar rum, frukost, lunch, fika och kvällsmål. Vill man stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, men du måste förboka.

Höstterminen (17 v) kostar mellan 22 270 – 24 140 kr beroende på rumsstandard. Vårterminen (20 v) kostar mellan 26 200 – 28 400 kr

En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm) tillkommer på 2.000 kr/ termin.

Extern

Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service och fasta skolkostnader – för närvarande 2.675 kr för hösttermin och 2.925 kr för vårtermin.  Materialavgiften tillkommer. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 st kostar för närvarande 60 kr/st.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag: 16 april 2018

Kurstid:

HT 2018: 27 augusti – 21 december 2018

VT 2019: 7 januari – 24 maj 2019

Antal deltagare: 16

Urvalet sker på konstnärlig grund genom bedömning av arbetsprover. Motivationen att gå på utbildningen är viktig i bedömningen. Ansökningen ska innehålla:

1) ett personligt brev

2) Bifoga länk till dina låtar ex Dropbox, Soundcloud, vi har ej möjlighet att ta emot filer över 7 mb (per låt). Max 5 låtar. Namnge låtfilen med ditt tilltalsnamn och efternamn samt låtens titel.

3) bifogade låttexter.

4) en lista på några album eller låtar som du inspireras av.

Det går bra att spela in dina låtar med enbart sång eller recitation utan ackompanjemang. Inget annat krav ställs på demon än att låtarna ska höras tydligt.  Du som har låttexter men inga melodier eller melodier men inga låttexter är också välkommen att söka, men det är naturligtvis en fördel att skicka både text och låt. Du får skriva låttexter både på svenska och engelska.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut oavsett om du är antagen eller inte och görs i slutet av maj. Då får du också besked om du står som reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

 

 Ansökningsblankett

Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren ha fått nya infallsvinklar till att lyssna på musik och läsa text. De ska även ha fördjupat sina konstnärliga, teoretiska och tekniska kunskaper om sitt eget skrivande av låtar.

Handledare och lärare på grundkursen är bland andra
Mattias Björkas, låtskrivare och artist
Yrsa Gullin, musikvetare och låtskrivare
Irma Schultz, låtskrivare och artist
Kajsa Sundin, författare
Håkan Tegnestål, lärare
m fl gästande handledare och föreläsare.

 

Kursansvarig: Håkan Tegnestål

Kursen har bl a besökts av Beatrice Eli, Lars Winnerbäck, Annika Norlin, Anna Järvinen, Kajsa Grytt och Mattias Alkberg.

Antagningen baseras på ansökningshandlingar och intervju. Antagningsgruppen består av lärare på kursen som gör en subjektiv bedömning av varje sökande där sökandes intresse och förmågor till att skriva och utveckla sitt låtskrivande prioriteras.

gitarr2