Pages Navigation Menu
   

Låtskrivarutbildning – påbyggnad

Laatskrivar-faerg2Låtskrivarutbildning – projektår på distans

Du som söker den här kursen vill fördjupa ditt låtskrivande genom att arbeta med ett eget urval av låtar för att vidareutveckla deras text och musik. Du vill också fördjupa dina kunskaper inom låtskrivande genom att träffa andra låtskrivare, författare och kompositörer.

Varje kursdeltagare tilldelas personliga handledare som följer låtskrivararbetet under läsåret. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier om litteratur och musikarrangemang, samt löpande låtsamtal. Vi för också diskussioner om sådant som knyter an till låtskrivande, till exempel arbetsformer, rättigheter, metod och kritik.

Utbildningen bygger på aktivt deltagande, obligatorisk närvaro under veckorna på ön samt självständigt skrivande och lyssnande.

Undervisningen bedrivs på distans med några träffar per termin förlagda till Biskops Arnö. Träffarna består av handledning i grupp, föreläsningar, praktiska uppgifter och seminarier. Under träffarna kan deltagarna mot en kostnad bo och äta på skolans internat. Kvällsaktiviteter förekommer ibland på träffarna, liksom kursmoment på andra platser i form av evenemang mm.

Den enskilda handledningen sker två gånger per termin på den ort där handledaren är verksam.

Ekonomi

Låtskrivarutbildningen – påbyggnadsår är en distansutbildning. Du betalar för kopiering, försäkring, samt konsertbesök och andra studiebesök.

Kostnaden för dig som går Låtskrivarutbildningen – påbyggnadsår är 1000 kr per termin.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Under träffarna kan man mot en kostnad bo och äta på skolans internat.

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag: 22 april

Kurstid:

HT 2019: 26 augusti – 20 december 2019

VT 2020: 6 januari – 22 maj 2020

Antal deltagare: 8

Urvalet sker på konstnärlig grund genom bedömning av arbetsprover. Motivationen att gå på utbildningen är viktig i bedömningen. Ansökningen ska innehålla:

1) Ett personligt brev där du berättar om varför och hur du vill fördjupa ditt låtskrivande, och vad du önskar att få ut av att gå påbyggnadsåret. Om du har en särskild idé om hur du vill utveckla dina låtar, så ska du beskriva den idén i brevet.

2) 1-5 låtar. Antingen de låtar du vill skriva vidare på under året (om de låtarna redan finns), eller låtar som du på annat sätt tycker illustrerar ditt låtskrivande.

Skicka låtarna på länk till en plats på nätet (ex Dropbox, Soundcloud, etc). På mail har vi ej möjlighet att ta emot filer över 7 mb (per låt). Namnge låtfilen med ditt tilltalsnamn och efternamn samt låtens titel.

3) Bifogade låttexter.

Det går bra att spela in dina låtar med enbart sång eller recitation utan ackompanjemang. Inget annat krav ställs på demon än att låtarna ska höras tydligt. Du som har låttexter men inga melodier eller melodier men inga låttexter är också välkommen att söka, men det är naturligtvis en fördel att skicka både text och låt. Du får skriva låttexter både på svenska och engelska eller ett skandinaviskt språk.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den.  Antagningsbesked skickas via mail i slutet av maj. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2 000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialavgift.

 Ansökningsblankett

KURSMOMENT
Enskild handledning
Låtsamtal i grupper
Lektioner
Eget arbete
Uppspelningar och evenemang
Projektarbete

Handledare och lärare på påbyggnadsåret är bland andra
Mattias Björkas, låtskrivare och artist
Yrsa Gullin, musikvetare och låtskrivare
Irma Schultz, låtskrivare och artist
Kajsa Sundin, författare
Håkan Tegnestål, lärare

Antagningen baseras på ansökningshandlingar. Antagningsgruppen består av lärare på kursen som gör en subjektiv bedömning av varje sökande där den sökandes intresse och förmågor till att skriva och utveckla sitt låtskrivande prioriteras.

Kursansvarig: Håkan Tegnestål