Pages Navigation Menu
   

Låtskrivarutbildning – påbyggnad

Laatskrivar-faerg2Låtskrivarutbildning – påbyggnadsår på distans

 

Du som söker den här kursen vill fördjupa ditt låtskrivande genom att arbeta med ett eget urval av låtar för att vidareutveckla deras text och musik. Du vill också fördjupa dina kunskaper om förhållandet mellan text och musik genom att träffa andra låtskrivare, författare och kompositörer.

De studerande tilldelas två personliga handledare som följer manusarbetet under varsin del av läsåret. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier om litteratur och musikarrangemang, samt löpande textsamtal. Vi för också diskussioner om sådant som knyter an till låtskrivande, t ex arbetsformer, rättigheter, kritik mm.

Utbildningen bygger på såväl aktivt deltagande som självständigt skrivande och lyssnande.

Ekonomi

Låtskrivarutbildningen – påbyggnadsår är en distansutbildning. Du betalar för kopiering, försäkring, samt konsertbesök och andra studiebesök.

Kostnaden för dig som går Låtskrivarutbildningen – påbyggnadsår är 500 kr per termin.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Under träffarna kan man mot en kostnad bo och äta på skolans internat (om man vill).

 

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag: 18 april 2017

Kurstid:

HT 2017: 24 augusti – 20 december

VT 2018: 8 januari – 25 maj

Antal deltagare: 8

Ansökningen ska innehålla:

1) Ett personligt brev där du berättar om varför och hur du vill fördjupa ditt låtskrivande, och vad du önskar att få ut av att gå påbyggnadsåret. Om du har en särskild idé om hur du vill utveckla dina låtar, så ska du beskriva den idén i brevet.

2) 1-5 låtar. Antingen de låtar du vill skriva vidare på under året (om de låtarna redan finns), eller låtar som du på annat sätt tycker illustrerar ditt låtskrivande.

Skicka låtarna på länk till en plats på nätet (ex Dropbox, Soundcloud, etc). På mail har vi ej möjlighet att ta emot filer över 7 mb (per låt). Namnge låtfilen med ditt tilltalsnamn och efternamn samt låtens titel.

3) Bifogade låttexter.

Det går bra att spela in dina låtar med enbart sång eller recitation utan ackompanjemang. Inget annat krav ställs på demon än att låtarna ska höras tydligt. Du som har låttexter men inga melodier eller melodier men inga låttexter är också välkommen att söka, men det är naturligtvis en fördel att skicka både text och låt. Du får skriva låttexter både på svenska och engelska eller ett skandinaviskt språk.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut senast under vecka 23, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

 

 Ansökningsblankett

TERMINERNA
Undervisningen bedrivs under tre träffar per termin (tre dagar per gång) förlagda till Biskops Arnö. Studiebesök på annan ort förekommer ibland. Under träffarna kan man mot en kostnad bo och äta på skolans internat (om man vill). Kvällsaktiviteter förekommer ibland på träffarna, liksom kursmoment på andra platser i form av evenemang mm.

Den enskilda handledningen sker två gånger per termin på den ort som handledaren och kursdeltagaren kommer överens om.

KURSMOMENT
Enskild handledning
Textsamtal i grupper
Lektioner
Eget arbete
Uppspelningar och evenemang
Projektarbete

Handledare och lärare på påbyggnadsåret är bland andra
Mattias Björkas
, låtskrivare och artist
Moa-Lina Olbers Croall, författare och låtskrivare
Ida Lundén, tonsättare
Irma Schultz, låtskrivare och artist
Sofia Stenström, författare
Kajsa Sundin, författare

m fl gästande handledare och föreläsare.

Kursansvarig: Håkan Tegnestål