Pages Navigation Menu

Litterär gestaltning – med fokus på finska språket

Är du sverigefinne och verksam på det konstnärliga fältet? Är du flerspråkig, halvspråkig, köksfinskspråkig, språklös, eller har du bara minnet kvar av en språkmelodi från barndomen? Längtar du efter ett sammanhang där du kan utforska och utveckla din textuella relation till finska språket? Då är det här kursen för dig. Välkommen med din ansökan!

Tid 10 – 12 oktober
Plats Biskops Arnö
Lärare Victoria Rixer
Kostnad Kursen är kostnadsfri,
med helpension och inackordering i enkelrum

Ansökningsformulär
Bifoga en egen skönlitterär text på 1-4 sidor
Sista ansökningsdag är den 31 juli 2019

Kursen riktar sig till dig som skriver poesi, dramatik, låttexter, essä, prosa och/eller genreöverskridande texter i gränslandet mellan litterär gestalting och journalistik/vetenskap. Ditt huvudspråk kan vara svenska eller finska. Med utgångspunkt i översättandets praktik, och med finskan som källspråk eller målspråk, kommer vi under kursen att läsa, lyssna, skriva och diskutera frågor som aktualiseras i kurslitteraturen och våra egna texter. Hur hittar texten sin berättelse, form och gestaltning? Vad vi kan upptäcka i skärningspunkten mellan känsla och förståelse? Det kan även handla om den sverigefinska identiteten och minoritetsspråkets politiska kontext.

Helgkursen består av seminarier, läsning av kurslitteratur och varandras texter, gemensamma skrivövningar och diskussioner. Textsamtalet utgör kärnan i kursen.

Målet är att kursdeltagarna ska ges tillfälle att reflektera över estetiska, politiska och etiska dimensioner av sitt skrivande, utveckla sina kunskaper om minoritetslitteraturen och om skrivande som språk, form och innehåll.

Lärare
Victoria Rixer är författare och journalist, verksam bland annat som programledare för Sveriges Radios Finnjävlarpodden och aktuell med romanen Kriget, pappa. Ett tillförlitligt sifferminne.