Pages Navigation Menu
   

Naturens medicin – Projektkurs och Handledarutbildning

Slider-naturensmedicin

Kurser med inriktning på det du vill förverkliga inom alternativ friskvård. Distanskurser.

Vi har med tillfredsställelse märkt att ett flertal kursdeltagare från Naturens medicin har etablerat sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi erbjuda kurser där du mer specifikt tränas i rollen att vägleda och inspirera människor, enskilt eller i grupp, med inriktning på friskvård och naturmedicin. För att gå handledarutbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium. Projektkursen är däremot en folkhögskolekurs. Till båda kurserna söker man för en termin i taget.

Ekonomi

Internat

Du som bor på skolan betalar för helinackordering. Helinackordering inkluderar rum, frukost, lunch, fika och kvällsmål. Vill man stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad men måste förbokas.

Höstterminen (17 v) kostar mellan 22 270 kr – 24 140 kr  beroende på rumsstandard. Vårterminen (20 v) kostar mellan 26 200 kr – 28 400 kr..

En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, material mm) på 3000 kronor per termin tillkommer. Materialavgiften täcker inte kostnaden för de örtprodukter som du väljer att tillverka åt dig själv på fritiden. Kostnader för studieresor kan tillkomma (se ”Kursmoment”).

Extern

Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service och fasta skolkostnader – för närvarande 2.675 kr för hösttermin och 2.925 kr för vårtermin.  Materialavgiften tillkommer. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 st kostar för närvarande 60 kr/st.

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten. Se CSN.

Kurstid och ansökan

Ansökan Naturens medicin – handledarutbildning

Sista ansökningsdag:

HT 2018: 16 april 2018

VT 2019: 31 oktober 2018

Kurstider:

VT 18: 8 januari – 25 maj 2018

HT 18: 27 augusti – 21 december 2018

VT 19 7 januari – 24 maj 2019

För att söka behöver du 3- årigt gymnasium eller motsvarande. Till ansökan bifogar du personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå kursen, personbevis och senaste gymnasiebetyg. Vi antar i första hand dig som gått minst en termin på kursen ”Naturens medicin”. Läs gärna först var som står på länken Kursmoment under rubriken ”Viktigt att veta om kursen Naturens medicin”.

Antal deltagare: 8

Antagningsrutiner

Det lärarlag som till vardags arbetar med Naturens medicin, gör antagningen. Vi läser främst ditt personliga brev och försöker bedöma ditt intresse för naturmedicin och ditt engagemang för studier. Vid behov kollar vi dina referenser. En öppen och intresserad grupp med förmåga till samarbete och ansvarstagande är vårt främsta mål med antagningsarbetet. Följande är en sammanfattning av våra antagningskriterier:

• Att du helst har fyllt 18 år. • Att du är drogfri. • Att din ansökan har inkommit i tid.

Att vi bedömer dig som personligen lämplig för kursen och att vi bedömer att du kan ta till dig undervisningen. Att vi bedömer att du har behov av kursen och att du har tid att prioritera studierna under denna tid.

För oss är det angeläget att deltagarna tar studierna på allvar och förstår vikten av tydlig kommunikation. Det är också avgörande att alla är med och ger ett fokus till klassens gemensamma åtaganden, såsom städning, deltagande i ansvarsgrupper och fattande av gemensamma beslut.Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din arbetslivserfarenhet, samt hur vi uppfattar ditt engagemang och din motivation för studier i detta ämne.

Vi tar speciellt hänsyn till erfarenheter, intressen och förkunskaper med anknytning till inriktningen hos skolans huvudman. Detta innebär att vi prioriterar sökande med intresse för t ex de nordiska ländernas och andra grannfolks medicintraditioner inkluderande samiska och baltiska traditioner. Vi tar i viss mån även hänsyn till om du har sökt flera gånger tidigare.

Om du har gått terminer på kursen tidigare och nu vill komma tillbaka, så ökar detta dina chanser att bli antagen. Om du redan går på Naturens medicin och ansöker till påbyggnadskursen, projektkursen eller handledarutbildningen så beaktas din närvaro under grundkursen, liksom hur kommunikationen har fungerat kring frånvaro och studieuppgifter. Oavsett vilken kurs du söker, så antas du för en termin i taget.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut i slutet av maj inför höstterminen, vecka 50 inför vårterminen. Du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Du som söker till projektkursens eller handledarutbildningens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar:

>> Frågeformuläret kan du ladda ner här.

>> Till formuläret behöver du en PDF-läsare. Programmet kan du ladda ner här.

För att bli antagen till andra terminen av projektkursen eller handledarutbildningen krävs att du har gjort en skriftlig projektredovisning i slutet av den första terminen. Det är dessutom ett krav att du har deltagit i de individuella träffar och gruppträffar som ingår i kursen, samt att du har en tydlig kommunikation med kursledningen kring din närvaro och dina studieuppgifter.

Handledarutbildningen förutsätter att du har gått ut gymnasiet. Det är möjligt att söka till handledarutbildningen även om du inte har gått grundkursen.

Naturens medicin – Handledare, distanskurs: Ansökningsformulär

 Naturens medicin – Projekt, distanskurs: Ansökningsformulär

Glöd och stöd
Utgångspunkten är det som du brinner för inom naturmedicin och alternativa friskvårdsmetoder. Under kurstiden får du stöd att fördjupa dig inom ditt intresseområde.

Kursen vänder sig till den som
— har vissa erfarenheter inom naturmedicin / alternativa friskvårdsmetoder.
— vill öva sin förmåga att förmedla sina kunskaper.
— under trygga former vill utveckla en verksamhet som kan bli ett yrkesarbete.
— vill ha tid för egen fördjupning inom ett intresseområde.

Du som söker till projektkursens eller handledarutbildningens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar. Frågeformuläret kan du ladda ner här.

Kursupplägg
— Fördjupning under handledning i det område som du har valt.

— Regelbunden coachning individuellt och i grupp.

— Inom det område som du har valt ska du i slutet av terminen hålla en presentation/workshop för resten av klassen. Du har även möjlighet att hålla fler lektioner, leda övningar och ge behandlingar beroende på hur det passar i ditt projekt. Till ditt förfogande finns kursdeltagare på Naturens medicin samt övriga kursdeltagare och personal på skolan. Du kan även rikta dig till allmänheten och använda dig av skolans lokaler.

— Du har möjlighet att samtidigt i viss utsträckning följa undervisning på Naturens medicins grund- och påbyggnadskurs, men handledarutbildningens och projektkursens egna lektioner måste alltid prioriteras.

— Klassen träffas på skolan en gång i veckan.

Lärare: Mikaela Holmborg
Mikaela är utbildad samtalscoach och har även en bred utbildning och mycket kunskap inom meditation, ceremonier, healing, dans och personlig utveckling. Hon är även utbildad keramiker.

Kursansvarig: Janne Hallqvist