Pages Navigation Menu
   

Naturens medicin – Projektkurs och Handledarutbildning

Slider-naturensmedicin

Kurser med inriktning på det du vill förverkliga inom alternativ friskvård. Distanskurser.

Vi har med tillfredsställelse märkt att ett flertal kursdeltagare från Naturens medicin har etablerat sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi erbjuda kurser där du mer specifikt tränas i rollen att vägleda och inspirera människor, enskilt eller i grupp, med inriktning på friskvård och naturmedicin. För att gå handledarutbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium. Projektkursen är däremot en folkhögskolekurs. Till båda kurserna söker man för en termin i taget.

Ekonomi

Internat

Du som bor på skolan betalar för helinackordering. Helinackordering inkluderar rum, frukost, lunch, fika och kvällsmål. Vill man stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad men måste förbokas.

Höstterminen (17 v) kostar mellan 22 270 kr – 24 140 kr  beroende på rumsstandard. Vårterminen (20 v) kostar mellan 26 200 kr – 28 400 kr..

En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, material mm) på 3000 kronor per termin tillkommer. Materialavgiften täcker inte kostnaden för de örtprodukter som du väljer att tillverka åt dig själv på fritiden. Kostnader för studieresor kan tillkomma (se ”Kursmoment”).

Extern

Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service och fasta skolkostnader – för närvarande 2.675 kr för hösttermin och 2.925 kr för vårtermin.  Materialavgiften tillkommer. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 st kostar för närvarande 60 kr/st.

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten. Se CSN.

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag: VT 2019: 31 oktober 2018

Kurstider för kurserna: HT 18: 27 augusti – 21 december 2018 VT 19 7 januari – 24 maj 2019

Naturens medicin – handledarutbildning, distans (egy) För att söka behöver du 3- årigt gymnasium eller motsvarande. Till ansökan bifogar du personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå kursen, personbevis och senaste gymnasiebetyg. Vid behov kollar vi dina referenser. Vi antar i första hand dig som gått minst en termin på kursen ”Naturens medicin” Läs gärna om våra Kursmoment  .Oavsett vilken kurs du söker, så antas du för en termin i taget.

Antal deltagare: 8 Antagningskriterier:

 • Att du fyller 18 år under året du söker.
 • Kursen kräver att du har gått 3 årigt gymnasium
 • Att vi bedömer att du har behov av kursen och har tid att prioritera studierna och att du kan ta till dig undervisningen. Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din arbetslivserfarenhet
 • Vi tar speciellt hänsyn till erfarenheter, intressen och förkunskaper med anknytning till inriktningen hos skolans huvudman. Vi prioriterar sökande med intresse för t ex de nordiska ländernas och andra grannfolks medicin traditioner inkluderande samiska och baltiska traditioner.
 • Du som söker till handledarutbildningens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar: >> Frågeformuläret kan du ladda ner här. 

Naturens medicin – projektutbildning, distans  Till ansökan bifogar du personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå kursen, samt personbevis. Vid behov kollar vi dina referenser. Oavsett vilken kurs du söker, så antas du för en termin i taget

Antagningskriterier:

 • Att du fyller 18 år det året du söker.
 • Att vi bedömer om du kan ta till dig undervisningen, ditt behov av kursen, engagemang, samt motivation för studier i detta ämne. Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din arbetslivserfarenhet
 • Vi tar speciellt hänsyn till erfarenheter, intressen och förkunskaper med anknytning till inriktningen hos skolans huvudman. Vi prioriterar sökande med intresse för t ex de nordiska ländernas och andra grannfolks medicin traditioner inkluderande samiska och baltiska traditioner.
 • Vi antar i första hand dig som gått minst en termin på kursen ”Naturens medicin”. Läs gärna om våra Kursmoment
 • För att bli antagen till andra terminen av projektkursen krävs att du har gjort en skriftlig projektredovisning i slutet av den första terminen , deltagit i  individuella och gruppträffar som ingår i kursen, och kommunicerat med kursledningen kring din närvaro och studieuppgifter.
 • Du som söker till projektkursens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar: >> Frågeformuläret kan du ladda ner här.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut i slutet av maj inför höstterminen, vecka 50 inför vårterminen. Du får då svar oavsett om du är antagen eller inte eller reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Naturens medicin – Handledare, distanskurs: Ansökningsformulär

 Naturens medicin – Projekt, distanskurs: Ansökningsformulär

Glöd och stöd
Utgångspunkten är det som du brinner för inom naturmedicin och alternativa friskvårdsmetoder. Under kurstiden får du stöd att fördjupa dig inom ditt intresseområde.

Kursen vänder sig till den som
— har vissa erfarenheter inom naturmedicin / alternativa friskvårdsmetoder.
— vill öva sin förmåga att förmedla sina kunskaper.
— under trygga former vill utveckla en verksamhet som kan bli ett yrkesarbete.
— vill ha tid för egen fördjupning inom ett intresseområde.

Du som söker till projektkursens eller handledarutbildningens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar

Kursupplägg
— Fördjupning under handledning i det område som du har valt.

— Regelbunden coachning individuellt och i grupp.

— Inom det område som du har valt ska du i slutet av terminen hålla en presentation/workshop för resten av klassen. Du har även möjlighet att hålla fler lektioner, leda övningar och ge behandlingar beroende på hur det passar i ditt projekt. Till ditt förfogande finns kursdeltagare på Naturens medicin samt övriga kursdeltagare och personal på skolan. Du kan även rikta dig till allmänheten och använda dig av skolans lokaler.

— Du har möjlighet att samtidigt i viss utsträckning följa undervisning på Naturens medicins grund- och påbyggnadskurs, men handledarutbildningens och projektkursens egna lektioner måste alltid prioriteras.

— Klassen träffas på skolan en gång i veckan.

Lärare: Mikaela Holmborg
Mikaela är utbildad samtalscoach och har även en bred utbildning och mycket kunskap inom meditation, ceremonier, healing, dans och personlig utveckling. Hon är även utbildad keramiker.

Kursansvarig: Janne Hallqvist