Pages Navigation Menu
   

Bildjournalistik – Yrkeshögskola (YH)

fotoskolan_f_arnohemsida

Fotografi: Redaktionell bild/Bildjournalistik – Yrkeshögskola (YH) 600 p

Eftergymnasial utbildning i samarbete med arbetslivet.

Nordens fotoskola Biskops-Arnö är en yrkeshögskola (YH) i Bildjournalistik.
Utbildningens överordnade inriktning är redaktionell bild. Eleverna lär sig att kommunicera, beröra och dokumentera med bilder, samt att skapa och förstå journalistik. Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna verka inom följande yrkesroller och områden när det gäller bildjournalistik: Bildjournalist, redigerare och bildredaktör.
Utbildningen är sex terminer lång, varav 2 terminer är praktik.

-Utbildningens huvudmoment är:
-Grunderna i det fotografiska hantverket.
-Ljus lära
-Fotografering med blixtljus
-Bildjournalistiskt reportage
-Digital bildhantering.
-Digital arkivhantering
-Rörlig bild med ljud
-Journalistikens villkor, Medierätt och etik
-Journalistiskt skrivande
-Bildjournalistik, visuell gestaltning
-Feature och magasinsfotografering
-Bildjournalistiskt fördjupningsprojekt, examensarbete.
-Dagstidningsredigering
-Lärande i arbete, praktik
-Ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap

Utbildningens längd är sex terminer, vilket omfattar 600 poäng.
För behörighet till Nordens Fotoskola krävs avslutad gymnasieutbildning.
Det förutsätts att den som söker till utbildningen har grundläggande förkunskaper i fotografering och digital bildhantering. Den pedagogiska arbetsmodellen förutsätter att kursdeltagarna bor på skolans internat under det första läsåret.

Utbildningsansvarig:
Mats Lundborg

Utbildningsledare, lärare:
Anna Clarén

Lärare:
Jonas Berggren
Mikkel Örstedholm

Fakta och ansökan
Nordens Fotoskola är en yrkeshögskola med separata ansökningshandlingar. Ansökan samt övrig information finns publicerade på www.nordensfotoskola.com/application
Sista ansökningsdag är 2 april 2014.

För information och kompletta ansökningshandlingar:
Nordens Fotoskola
Biskops-Arnö, 746 93 Bålsta
Tel 0171-82670
Fax 0171-52082
Välkommen till Nordens Fotoskolas hemsida

Kostnader för kopiering, kompendium, mm är c:a 500 kr/termin.
Studenterna arbetar med egen kamerautrustning och egen bärbar dator.

Kurslängd: 6 terminer
Kursstart: 2014-08-11
Antal deltagare: 18

 

Foto: Jonas Berggren