Pages Navigation Menu

Örtodling till mat och medicin – halvtid/distans

Denna kurs kommer inte genomföras under 2019 på grund av minskade statsbidrag. För mer information vänligen kontakta expeditionen via info@biskopsarno.se

En kurs som vänder sig till dig som vill lära dig odla örter och läkeväxter, förstå deras egenskaper och lära dig att använda och bereda dem i praktiken

Kursen bedrivs på halvtid och distans under två terminer och följer odlingssäsongen från februari till november, med en månads uppehåll under juli månad.

Du behöver inga förkunskaper men ett genuint intresse, och ha någonstans att odla samt en vilja och förmåga att disciplinerat bedriva egna studier hemifrån.

Odling av örter och medicinalväxter
I kursen går vi igenom grundläggande odlingsmoment både teoretiskt via nätbaserade uppgifter, och praktiskt på plats under våra gemensamma helgträffar.

Som en röd tråd genom året arbetar du med din egen odling av örter och medicinalväxter där du lär dig hur du kan odla, skörda och använda dem. Du kommer att få en övergripande förståelse för de faktorer och sammanhang som ligger till grund för själva odlingen, som kunskap om jord, gödsling, kompostering, markbördighet och hur växterna fungerar.

Du kommer att få kännedom om hur du kan samarbeta med de pollinerande insekterna och vara i samklang med naturen genom din odling, oavsett om du bor på landet eller i ett samhälle.

Kunskapandet kring växterna
Vi arbetar med medicinalväxter för både invärtes och utvärtes bruk och kommer även att gå igenom när en medicinalväxt kan passa att användas, varför och hur.

För att öka förståelse och sammanhang kring användning av läkeväxter kommer det att finnas flera inslag i kursen där vi går igenom växternas verksamma aktiva ämnen och hur dessa kan fungera i kroppen. Vi kommer även att se närmare på hur man traditionellt har brukat örter som mat eller medicin.

Ekonomi

Internatkostnad för de helgträffar som är planerade tillkommer. Vi utgår från att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan. Kostnaden för en helg är 690:- . Det finns också ett pris med 25% reduktion för dem som väljer att inte bo på skolan. Det är viktigt att gruppen är ordentligt samlad vid träffarna. Därför är priset ett paketpris som gäller även om du önskar avstå från enstaka måltider eller dagar.

Reservation för mindre ändringar av kostnaden inför 2019.

Materialavgift 1000 kr

Avser kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, material mm. Materialavgiften täcker inte kostnaden för de örtprodukter som du väljer att tillverka åt dig själv. 

Kursen berättigar till studiemedel.

Kurstid och ansökan

Ansökan Örtodling till mat och medicin – distans/halvtid

Sista ansökningsdag:

Kursen är inte öppen för ansökan. Vi inväntar beslut gällande om kursen ska fortsätta eller inte.

Kurstid (pågående kurs):

19 februari – 30 november 2018

Sommaruppehåll (pågående kurs):

2 juli – 30 juli

Din ansökan skall innehålla

Till ansökan bifogar du personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå kursen, om du har någon tidigare odlingserfarenhet och vad du har för möjligheter att odla. Bifoga CV, gärna ett foto på dig själv samt personbevis.

Helgträffar (pågående kurs):

Fyra träffar, lördag till söndag, boende finns till låg kostnad.

Helgträffar:

Helgträff 1: 14 – 15 april (v. 15)

Helgträff 2: 9 – 10 juni (v. 23)

Helgträff 3: 25 – 26 augusti (v. 34)

Helgträff 4: 20 – 21 oktober (v. 42)

Antal deltagare

20 deltagare

Antagningsrutiner

Vi lärare som arbetar med kursen, gör även antagningen. Vi läser ditt personliga brev och försöker bedöma ditt intresse och ditt engagemang för studier. Vid behov tar vi kontakt med dina referenser. 

Antagningskriterier:

• Att du har fyllt 18 år. • Att du är drogfri. • Att din ansökan har inkommit i tid.

I övrigt baseras antagningen på huruvida vi bedömer dig som personligen lämplig för kursen och att vi bedömer att du kan ta till dig undervisningen samt att vi bedömer att du har behov av kursen och att du har tid att prioritera studier under denna tid. 

Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din arbetslivserfarenhet, samt hur vi uppfattar ditt engagemang och din motivation för studier i detta ämne.  

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickas ut så fort vi är klara med antagningen. Du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

 

Ansökningsformulär

Praktisk användning och beredning
En stor del av kursen kommer att handla om hur du kan använda dina örter i praktiken. Vi kommer tillsammans att grundligt gå igenom moment som skörd, torkning och förvaring.

Du kommer att få tillverka egna örtbaserade produkter. Bland annat örtoljor, salvor, vinägerutdrag, tinkturer samt olika kombinationer av örtpulver och örtblandningar för mat eller medicin. Tiden för beredning och tillverkning bygger på vad som är lämpligt att använda utifrån skördesäsong och årstid. Du kommer att arbeta med både vilda och odlade växter. Många vilka du säkerligen kommer att ha skördat från dina egna odlingar samt vilda växter som du finner i naturen.

Fyra helgträffar per läsår
Två helger per termin har vi gemensamma träffar (lördag – söndag) på Biskops Arnö folkhögskola där vi förväntar oss att du kommer närvara. Under helgträffarna kommer vi praktiskt och teoretiskt att gå igenom viktiga moment i kursen såsom sådd och omskolning, praktiskt arbete i örtagården på Biskops Arnö, skörd och beredning av örter, tillverkning av olika örtprodukter samt växtvandringar och annat matnyttigt inom området. Varje helg kommer att ha ett eget tema som ingår i kursens upplägg.

Utgångspunkten är att du som studerande bor på skolan under dessa helger. Under helgträffarna lär vi känna varandra och skapar, utifrån oss själva, en gemenskap som bär under året, där vi kan inspireras och kunskapa tillsammans.

Redovisning av läsåret
Efter kursens slut ges du möjlighet att redovisa årets odlingar och genomförda projekt. Du kommer att ha en plan för vad du vill att ditt örtbaserade Husapotek skall innehålla samt en ritning och plan på din framtida örtodling. Kursen ger dig möjlighet att medvetet välja, odla och använda dina medicinalväxter utifrån ett kunskapsbaserat perspektiv. Du kommer att inspireras att odla dina egna örter för din mat och medicin utifrån dina egna behov och utifrån vad du önskar ha i ditt eget Husapotek.

Som studerande kommer du regelbundet få information och uppgifter som uppmuntrar dig att självständigt utveckla ditt intresse och din kunskap inom ämnet. Uppgifterna följer kursens schema.

Under året kommer du att behöva

  • Odlingsmark eller balkong
  • Trädgårdsredskap
  • Dator med internetuppkoppling
  • Kamera eller annan utrustning för digital dokumentering
  • Litteratur enligt lista från kursledare

Lärare

Paula Riesterer
Paula arbetar som odlingslärare och har under de senaste 15 åren byggt upp trädgården, varit kursansvarig och undervisat på Vårdinge by folkhögskola på den ekologiska kursen Trädgård och Hantverk. Paula har bland annat undervisat i ämnen som grönsaksodling och växtföljd, kompostering, skötsel, växthus, korgflätning, pilflätning, blomsterodling samt hållbart byggande.

Stella Maia Högberg
Stella är utbildad örtterapeut och har hand om örtagården på Biskops Arnö. Hon undervisar som lärare på kursen Naturens Medicin. Stella arbetar bland annat med undervisning kring förkultivering, skötsel, skörd, tillvaratagande och användning av medicinalväxterna som vi har i örtagården på Biskops Arnö samt med tillverkning av olika örtprodukter såsom örtblandningar, téer, oljor, örtsalt, salvor och tinkturer.

Janne Hallqvist
Janne startade kursen Naturens medicin 2001 på Biskops Arnö. På kursen Naturens medicin undervisar han i västerländsk örtmedicin, kinesisk och ayurvedisk medicin samt medicinhistoria.  Förutom undervisning så ger han naturmedicinska hälsokonsultationer. Janne har skrivit två böcker om örter och ayurveda.