Pages Navigation Menu
   

Skrivarkurs

skrivarelev-kurs

Att skriva prosa och lyrik

Grundkurs
En kurs för dig som vill engagera och fördjupa dig i ditt eget och andras skrivande och under två terminer arbeta målmedvetet med författande och läsande.

Ekonomi

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Internat

Du som bor på skolan betalar för helinackordering. Helinackordering inkluderar rum, frukost, lunch, fika och kvällsmål. Vill man stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad.

Höstterminen (17 v) kostar mellan 19 125 kr – 22 525 beroende på rumsstandard. Vårterminen (20 v) kostar mellan 22 500 – 26 500 kr.

En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm) tillkommer på 2.000 kr per termin.

Externat

Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service, material och fasta skolkostnader. Fn 2.500 kr per termin. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 kostar det för närvarande 55 kr. Materialavgiften tillkommer.

Eventuella studieresor finansieras själv.

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Kurstid och ansökan

Kurskod: SKR4

Sista ansökningsdag: 16 april 2013 (poststämplad)

Kurstid HT: 26 augusti – 20 december 2013 VT: 8 januari – 28 maj 2014

Till skrivarkursen söker du på särskild blankett och bifogar egna texter (5-10 sidor) och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Antal deltagare: 18

Ansökan till grundkursen läses vanligtvis av de båda kursansvariga, ibland är det tre lärare som läser. Varje lärare gör en lista över vilka elever som han/hon vill ta in samt en lista för reserver. Sedan har lärarna ett möte där vi diskuterar igenom vilka vi ska ta in och vilka som ska bli reserver. Det vi går på när vi läser är främst de skönlitterära texterna och det personliga brevet

När du har skickat in din ansökan får du ingen bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut under vecka 25, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Ansökan

Kursens mål är att fördjupa det egna skrivandet genom att läsa och diskutera både sin egen och andras texter, vilket främst sker genom textsamtal i hel och halvgrupp. Lärarna är alla verksamma författare och fungerar som handledare.

För att få och förmedla erfarenheter och teorier kring skrivandets konst arbetar vi med seminarier och litteraturstudier med aktuella böcker och teman. Vi har författarbesök från de nordiska länderna med författare som berättar om sina skrivande erfarenheter.

I kursen ingår också studiebesök för att lära sig och diskutera hur institutionerna runt litteraturen är uppbyggda. Dessutom ingår i kursen ett studiebesök i ett nordiskt grannland.

Kursen vänder sig till personer som vill satsa seriöst på sitt skrivande. Utbildningen syftar till att ge en fördjupad kunskap om litteraturen samt möjlighet att utveckla det egna skrivandet. Genom litteraturstudier, teoretisk diskussion samt kvalificerade textsamtal skapar skrivarkursen en utbildning där det konstnärliga skrivandet står i fokus.