Pages Navigation Menu

Styrelsen

Styrelseledamöter

Föreningen Norden
Mats Hellström, ordförande
Britten Lagerkvist Tranströmer, vice ordförande
Britta Nygård
Espen Stedje
Bo Andersson, adjungerad
Berndt Arell
Karin Bue
Noura Berrouba
Ulla Maj Wideroos

Uppsala läns landsting
Eva Staake
Linus Westin (supp)
Sven Erik Svensson
Sven Rosendahl (suppl)

Håbo kommun
Sofie Bergengren
Shiva Samadi (suppl)

Personalrepresentanter
Heidi Blom
Torbjörn Persson
Håkan Tegnestål

Kursrepresentanter
Representant för Folkhögskolan (vakant)
Representant för YH Bildjournalistik (vakant)

Övriga
Mats Lundborg, rektor
Boel Åberg, administration
Pasi Sahi, fastighetsskötsel

Revisorer
Jihmmy Ingvarsson
Göran Hegen

Önskar du kontakt med någon av styrelseledamöterna, kontakta skolans expedition på
telefon 0171-826 70 eller via mejl info@biskopsarno.se