Välkommen till
Biskops Arnös långa kurser!

Ibland får vi höra att vi är spretiga, att vi gör för många olika kurser. Vi tycker inte det, vi tycker den mångfald av kurser vi erbjuder är en tillgång för skolan. Det blir många deltagare med olika intressen, och när människor möts och får ta del av andras tankar, andra uttryck och andra uppfattningar, skapas en möjlighet för utveckling. Och det är det vi vill.
Vi vill vara en plats där tankar får möta andra tankar och där förutsättningarna för att utvecklas är gynnsamma. Välkommen med din ansökan!

Mats Lundborg, rektor

Långkurs