Pages Navigation Menu

Global rättvisa

Indien-00505Praktikantkurs till Asien och Latinamerika

En fördjupningskurs i bistånds- och miljöarbete med sexton deltagare i samarbete med organisationen Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna, och deras nätverk i Asien och Latinamerika. Kursen inkluderar en biståndskurs på Sida:s kursgård i Härnösand. Sedan följer sju veckors studier och förberedelser på Biskops Arnö. Därefter deltar ni under fem månader i organisationernas arbete i syd . Vid hemkomsten genomför ni ett utåtriktat informationsarbete under åtta veckor.

Kursen finansieras delvis med stöd av Sida och Forum Syd. Det innebär att största delen av kostnaderna under praktiken är finansierade inkl. kost och logi, flygbiljett, visum, vaccin och försäkring. Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna finansierar sedan efterarbetet.

Kurstid och ansökan

Global rättvisa – Indien/Latinamerika

Sista ansökningsdag: Löpande

Kurstid:

Ht 2020: 24 aug – 18 dec,

Vt 2021: 7 jan – 26 maj

Du måste ha fyllt 20 år och får inte fylla 31 år under 2020. Du måste ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk medborgare. Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen, och ett CV.  Du behöver inte skicka in några arbetsprover eller betyg.

Antagningsrutiner

Vi har en antagningsgrupp som läser ansökningarna och kallar till en personlig informations- och intervjudag i början av maj. Vi gör en bedömning av ditt engagemang i samhällsfrågor och motivation att gå kursen.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse. Antagningsbesked skickar vi ut senast i slutet av maj,  du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Vi ser fram emot din ansökan.

Ekonomi

Global rättvisa – Indien/Latinamerika

Resa, försäkringar, vaccin och större delen av uppehället bekostas med Sidas bidrag via Forum Syd.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Service-och materialavgift på 500 kr per termin ingår i bekräftelseavgiften (kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm)

Internat

Under studietiden på Biskops Arnö bor man i dubbelrum. Helinackordering  i dubbelrum kostar 1020-1075 kr per vecka beroende på rumsstandard.

Helinackordering = boende, alla måltider hela veckan, tillgång till datorer och övrig utrustning inkl. internet.

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

 Ansökningsformulär

Frågor & svar med anledning av coronaviruset

Kan en praktikant som varit tvungen att avbryta sin praktik i förtid på grund av pandemin ansöka på nytt till programmet?

Ja. UHR kommer att erbjuda möjlighet för praktikanter som avbrutit sin praktik till följd av covid-19-pandemin att söka på nytt till programmet. Möjligheten kommer att finnas med i riktlinjerna för kommande utlysning.

Kan en praktikant som varit tvungen att avbryta sin praktik i förtid på grund av pandemin fortsätta sin praktik på distans, eller med delvis nya uppgifter hos den svenska organisationen?

Ja. UHR ser positivt på lösningar som ger praktikanter möjlighet att fullfölja 20 veckors praktik, trots avbrott och tidigarelagd hemresa. Det kan handla om kompletterande veckor i form av digitalt samarbete med praktikorganisationen, uppgifter hos sändande organisation eller ett mer omfattande efterarbete. En förutsättning är att arbetet sker inom ramen för sändande organisation och med stöd från en handledare där, att det omfattar totalt 20 veckor och att praktikanten kan få ett praktikintyg.

Kursens mål 
– Stärka samarbetsorganisationerna och bidra till ett ökat engagemang, i syd och nord
– Få en ökad förståelse för utvecklingsfrågor
– Få ökade kunskaper om landsbygdsutveckling och matsuveränitet
– Få erfarenhet av svenskt bistånd i praktiken
– Få grunder i informationsarbete, foto, film och skrivande

Under förberedelseperioden behandlar vi:
– Globaliseringen, bistånds- och utvecklingsfrågor
– Grundläggande matsuveränitet och ekologi
– Samarbetsorganisationernas historia och verksamhet
– Kulturmöten / praktikantrollen
– Landkunskap
– Media och informationsteknik (bild, ljud och textövningar)

Målgrupp
Vi värdesätter om du som söker har bakgrund i föreningsvärlden, gärna ideellt engagemang.  Att ha utbildning och/eller yrkeserfarenhet som kopplar till Framtidsjordens eller Latinamerikagruppernas verksamhet är positivt. Då delar av kursinnehållet bestäms av deltagarna gemensamt värdesätter vi förmågan till egna initiativ och vilja att arbeta i grupp.

Preliminär tidsplan

Augusti
En veckas biståndskurs på Sida i Härnösand.

Augusti – mitten av oktober
Förberedelser på skolan.

Oktober-mars
Praktik i syd.

Mars-maj
Tre veckors efterarbete på Biskops Arnö följt av ett utåtriktat informationsarbete under 4 veckor runt om i Sverige. Sista veckan återsamling på Biskops Arnö.

Besök gärna framtidsjorden och Latinamerikagruppernas hemsidor.
www.framtidsjorden.se
http://latinamerikagrupperna.se/sv
för mer information om projekten.

Och här kan du följa årets praktikanter:
Blogg – våra praktikanter i samarbete med Framtidsjorden

http://latinamerikagrupperna.se/sv/blogg/maktkamp-latinamerika
i samarbete med Latinamerikagrupperna

Följ oss även på facebook
www.facebook.com/framtidsjorden

https://www.facebook.com/maktkamplatinamerika/

Kursansvarig: Per Lindh
per.lindh@biskopsarno.se