Att skriva dramatik – Helgkurs Våren 2023

Två intensiva kurshelger i att skriva dramatik

Vad innebär en fortsättningskurs när det gäller en kurs i att skriva dramatik? Det innebär i korthet en fortsättning där deltagarna ges tillfälle att fortsätta utveckla sitt skrivprojekt och få feedback i textsamtal och en kortare individuell feedback från kursledaren varvat med föreläsningar och diskussioner kring hantverket att skriva dramatik.

Kursen riktar sig till dig som befinner sig i skrivprocessen till ett dramatiskt verk antingen för scen, TV, film eller radio där du vill få input och lösa dramaturgiska knutar genom främst textsamtal och feedback.

Med utgångspunkt i att skriva och läsa dramatik tar vi upp frågor som dyker upp i kursdeltagarnas egna texter. Det kan till exempel vara frågor om hur man hittat sin berättelse, vilken genre man egentligen skriver, hur man kan använda sig av berättarperspektiv och dramaturgi eller vad dramatisk gestaltning egentligen är.

Undervisningen sker i öppna former där diskussion och samtal utgör hjärtat i kursen. Alla deltagare skriver på varsitt längre, individuellt projekt och lär av varandra. Kursen består av läsning av varandras texter, textsamtal, egen skrivtid och lärarledda föreläsningar. Målet är att kursdeltagarna ska bredda och fördjupa sitt hantverksmässiga kunnande och närma sig en manusversion som är redo för nästa steg i skrivprocessen.

Fortsättningskursen förutsätter att du som söker har erfarenhet av textsamtal, exempelvis genom att du deltagit i någon av alla de skrivarkurser vi genomför på Biskops Arnö.

Kursansvarig
Christian Augrell född 1976 i Malmö. Har gått dramatikerutbildningen på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och på Dramatiska Institutets kandidatutbildning i dramatik/ dramaturgi. Vidare har han en konstnärlig magisterexamen på Stockholms Dramatiska Högskola. 2009 startade han Teater Satelliten i Stockholm med inriktning sig på nyskriven dramatik för unga personer. Hans pjäser har spelats på teatrar runt om i Sverige och utomlands. På senare år har han även skrivit filmmanus, för TV och har erfarenhet som regissör och teaterlärare. Christian Augrell är kursledare för Biskops Arnö Dramatik – Projektåret.

Dela:

Kurstid och ansökan

Kursstart
27 – 29  januari 2023

Kurshelger våren 2023

Helg 1:  27 – 29 januari
Helg 2:  31 mars – 2 april

Sista ansökningsdag
Vi har ställt in helg 1 pga för få anmälningar men avvaktar och ser om det kommer några fler till helg 2 så du kan fortsatt anmäla dig. 
2 januari 2023

Ansökan
Antagning sker kronologiskt allteftersom ansökningarna kommer in. Först till kvarn-principen gäller.

Det går bra att söka till endast en av helgerna då kurserna planeras var för sig.

När du ansökt får du ett antagningsbesked med betalningsinformation. Om kursen är fulltecknad tilldelas du en reservplats.

Ekonomi

Kostnad
5.000 kr inkl kost och logi.

Kursavgiften gäller båda helgerna. Vill du gå bara en helg skriver du det i ”Övrig information” i din ansökan och betalar då hälften.

Du betalar i samband med att du blir antagen till kursen.

Du har en bekräftad plats på kursen när betalningen är gjord. Vid återbud tre veckor före kursstart återbetalas kursavgiften minus 500 kr, vid återbud senare än tre veckor före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften.