För dig som brinner för att skriva Fortsättning – Våren 2023

Två intensiva kurshelger

Vad innebär en fortsättningskurs när det gäller en skrivarkurs? Det innebär i korthet en fortsättning där deltagarna ges tillfälle att fortsätta samtalet, om litteratur, om skrivande och själva textsamtalet.

Kursen riktar sig till dig som skriver såväl poesi, dramatik och prosa, eller genreöverskridande texter som innefattar till exempel journalistik eller vetenskap.

Med utgångspunkt i skrivandet och läsandet tar vi upp frågor som aktualiseras i kursdeltagarnas egna texter. Det kan till exempel vara frågor om hur man hittat sin berättelse, hur man kan använda sig av berättarperspektiv och dramaturgi eller vad gestaltning egentligen är.

Undervisningen sker i öppna former där diskussion och samtal utgör hjärtat i kursen. Alla deltagare skriver på varsitt längre, individuellt projekt. Kursen består av läsning av varandras texter, textsamtal, egen skrivtid och lärarledda seminarier. Målet är att kursdeltagarna ska bredda och fördjupa sitt hantverksmässiga kunnande och utveckla sin förmåga att resonera kring skrivande och läsande.

Fortsättningskursen förutsätter att du som söker har erfarenhet av textsamtal, exempelvis genom att du deltagit i någon av alla de skrivarkurser vi genomför på Biskops Arnö. Textsamtalet är kursens viktigaste moment.

Kursansvarig
Kajsa Sundin

Kasa debuterade 2007 med diktsamlingen Definition och har sedan dess arbetat med olika poetiska uttryck, ljudpoesi, kollektivt skrivande, poesifilm och performance. Hennes senaste publikation är Vår plats, ett transmedialt verk om stockholmsförorten Bredäng. Våren 2018 romandebuterar hon med För att de ville det, en roman om sex och relationer. Förutom att undervisa ansvarar Kajsa tillsammans med Ida Linde för det nordiska debutantseminariet på Biskops Arnö.

Dela:

Kurstid och ansökan

Kursstart
17 – 19 mars  2023

Kurshelger våren 2023
Helg 1: 17 – 19 mars
Helg 2: 5 – 7 maj

Sista ansökningsdag
17 februari 2023

Ansökan
Antagning sker kronologiskt allteftersom ansökningarna kommer in. Först till kvarn-principen gäller.

När du ansökt får du ett antagningsbesked med betalningsinformation. Om kursen är fulltecknad tilldelas du en reservplats.

Ekonomi

Kostnad
5.000 kr inkl kost och logi.

Du betalar i samband med att du blivit antagen.

Du har en bekräftad plats på kursen när betalningen är gjord. Vid återbud tre veckor före kursstart återbetalas kursavgiften minus 500 kr, vid återbud senare än tre veckor före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften.