För dig som brinner för att skriva Fortsättning – Hösten 2021

Två intensiva kurshelger

Vad innebär en fortsättningskurs när det gäller en skrivarkurs? Det innebär i korthet en fortsättning där deltagarna ges tillfälle att fortsätta samtalet, om litteratur, om skrivande och själva textsamtalet.

Kursen riktar sig till dig som skriver såväl poesi, dramatik och prosa, eller genreöverskridande texter som innefattar till exempel journalistik eller vetenskap.

Med utgångspunkt i skrivandet och läsandet tar vi upp frågor som aktualiseras i kursdeltagarnas egna texter. Det kan till exempel vara frågor om hur man hittat sin berättelse, hur man kan använda sig av berättarperspektiv och dramaturgi eller vad gestaltning egentligen är.

Undervisningen sker i öppna former där diskussion och samtal utgör hjärtat i kursen. Alla deltagare skriver på varsitt längre, individuellt projekt. Kursen består av läsning av varandras texter, textsamtal, egen skrivtid och lärarledda seminarier. Målet är att kursdeltagarna ska bredda och fördjupa sitt hantverksmässiga kunnande och utveckla sin förmåga att resonera kring skrivande och läsande.

Fortsättningskursen förutsätter att du som söker har erfarenhet av textsamtal, exempelvis genom att du deltagit i någon av alla de skrivarkurser vi genomför på Biskops Arnö. Textsamtalet är kursens viktigaste moment.

Kursansvarig
Kajsa Sundin
Förutom att undervisa på Biskops Arnö ansvarar Kajsa, tillsammans med Ida Linde, för det nordiska debutantseminariet på Biskops Arnö. 2020 kom Vems ansikte är det?, en bok hon skrivit tillsammans med Niclas Nilsson och Mikaela Wei, om moderskap, Malmö och förväntningar.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kurstid och ansökan

Kursstart
1 oktober 2021

Kurshelger hösten 2021
Helg 1:  1 – 3 oktober 2021
Helg 2:  3 – 5 december 2021

Kursen börjar fredag kl 16.30
och slutar söndag kl 16.00

Sista ansökningsdag
15 augusti 2021

 

Ekonomi

Kostnad
4.600:-  helinackordering i enkelrum
3.500:-  utan logi

Du betalar i samband med att du blivit antagen.