Skrivarkurs med fokus på tigrinja 13–15 november

Har du en relation till tigrinja? Är du flerspråkig, halvspråkig, hemmaspråkig, språklös, eller har du bara minnet kvar av en språkmelodi från barndomen? Längtar du efter ett sammanhang där du kan utforska och utveckla din textuella relation till tigrinja? Då är det här kursen för dig. Välkommen med din ansökan!

Du kanske undvek att prata tigrinja som ung eller inte hade någon att prata med? Eller känner du dig trygg med språket men vill ändå lära dig mer? Kursen riktar sig till dig med diasporaerfarenhet och intresse för att tillsammans med andra utforska sätt att ta sig an språket. Det finns inga krav på att kunna läsa eller skriva tigrinja.

Ditt huvudspråk kan vara svenska eller tigrinja. Med utgångspunkt i översättandets praktik, och med tigrinja som källspråk eller målspråk, kommer vi under kursen att läsa, lyssna, skriva och diskutera frågor som kommer upp i kurslitteratur och i våra egna texter. Hur hittar texten sin berättelse, form och gestaltning? Vad kan vi upptäcka i skärningspunkten mellan känsla och förståelse?

Helgkursen består av seminarier, gemensamma översättningar, högläsning av kurslitteratur, gemensamma skrivövningar och diskussioner. Målet är att kursdeltagarna ska ges tillfälle att reflektera över och utveckla sina kunskaper om estetiska, politiska och etiska dimensioner av språket och skrivandet. Samtalet utgör kärnan i kursen.

Lärare
Makda Embaie

Makda Embaie är konstnär och poet. Hennes konstnärliga praktik yttrar sig i gestaltning och aktivering av erfarenheter av språk som har att göra med plats, tid och kropp. Genom installationer, ljud, text, film och fotografi förflyttas fokus från nationalstatens linjära narrativ om människor och språk , till det specifika och individuella. Makda Embaie menar att genom att försöka förhandla bort nationalstaten som en avgörande faktor i språket, kan andra lager träda fram och ge plats för gestaltningar av mer specifika erfarenheter än de begränsningar som koloniala arv skapar.

Makda Embaie går Masterprogrammet i konst på Konsthögskolan i Oslo (KHIO) och har tidigare studerat på Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Biskops Arnös författarskola. Senast var hon aktuell med kandidatutställningen Vad vore språk om det uppstod här? (2020), och tidigare med verket Genom mig (2018) på Stockholms Kvinnohistoriska, Konsthall C och Centrum för Fotografi. Hon har också jobbat på Tensta konsthall och varit aktiv i nätverket Revolution Poetry som 2018 utgav en diktsamling med samma namn.

Dela:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kurstid och ansökan

Tid
13–15 november

Plats
Biskops Arnö

Ansökan
Skicka din ansökan senast den 25 oktober. Bifoga ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå kursen.

Ekonomi

Kursen är kostnadsfri och inkluderar helpension med inackordering i enkelrum.