Global rättvisa

Indien-00505Praktikantkurs till Asien och Latinamerika
En fördjupningskurs i bistånds- och miljöarbete med sexton deltagare i samarbete med organisationen Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna, och deras nätverk i Asien och Latinamerika. Kursen inkluderar en biståndskurs på Sida:s kursgård i Härnösand. Sedan följer sju veckors studier och förberedelser på Biskops Arnö. Därefter deltar ni under fem månader i organisationernas arbete i syd . Vid hemkomsten genomför ni ett utåtriktat informationsarbete under åtta veckor.

Kursen finansieras delvis med stöd av Sida och Forum Syd. Det innebär att största delen av kostnaderna under praktiken är finansierade inkl. kost och logi, flygbiljett, visum, vaccin och försäkring. Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna finansierar sedan efterarbetet.

Kursens mål 
– Stärka samarbetsorganisationerna och bidra till ett ökat engagemang, i syd och nord
– Få en ökad förståelse för utvecklingsfrågor
– Få ökade kunskaper om landsbygdsutveckling och matsuveränitet
– Få erfarenhet av svenskt bistånd i praktiken
– Få grunder i informationsarbete, foto, film och skrivande

Under förberedelseperioden behandlar vi
– Globaliseringen, bistånds- och utvecklingsfrågor
– Grundläggande matsuveränitet och ekologi
– Samarbetsorganisationernas historia och verksamhet
– Kulturmöten / praktikantrollen
– Landkunskap
– Media och informationsteknik (bild, ljud och textövningar)

Målgrupp
Vi värdesätter om du som söker har bakgrund i föreningsvärlden, gärna ideellt engagemang.  Att ha utbildning och/eller yrkeserfarenhet som kopplar till Framtidsjordens eller Latinamerikagruppernas verksamhet är positivt. Då delar av kursinnehållet bestäms av deltagarna gemensamt värdesätter vi förmågan till egna initiativ och vilja att arbeta i grupp.

Preliminär tidsplan

Augusti
En veckas biståndskurs på Sida i Härnösand.

Augusti – mitten av oktober
Förberedelser på skolan.

Oktober-mars
Praktik i syd.

Mars-maj
Tre veckors efterarbete på Biskops Arnö följt av ett utåtriktat informationsarbete under 4 veckor runt om i Sverige. Sista veckan återsamling på Biskops Arnö.

Besök gärna Framtidsjordens och Latinamerikagruppernas hemsidor:

www.framtidsjorden.se
http://latinamerikagrupperna.se/sv
för mer information om projekten.

Och här kan du följa årets praktikanter:
Blogg – våra praktikanter i samarbete med Framtidsjorden

http://latinamerikagrupperna.se/sv/blogg/maktkamp-latinamerika
i samarbete med Latinamerikagrupperna.

Följ oss även på facebook
www.facebook.com/framtidsjorden

https://www.facebook.com/maktkamplatinamerika/

Kursansvarig: Per Lindh
per.lindh@biskopsarno.se