Global rättvisa •INSTÄLLD•

Global rättvisa
– en kurs om civilt engagemang
med utlandspraktik i Latinamerika eller Indien

Kursen är inställd

Efter moget övervägande har vi tillsammans med Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna kommit fram till att vi tyvärr måste ställa in kursen det här läsåret. Läget i mottagarländerna är mycket allvarligt både när det gäller smittspridningen av pandemin direkt och de konsekvenser det får för våra samarbetsorganisationer, sjukvården i de berörda länderna och civilsamhället i stort. Vi anser oss därför inte kunna genomföra kursen då vi med största sannolikhet inte har möjlighet att genomföra utlandspraktiken. Vi är hemskt ledsna för detta tråkiga besked och hoppas på förståelse för vårt beslut. Du är naturligtvis varmt välkommen att söka kursen nästa år. (Biskops Arnö den 3 maj 2021.)

 

En fördjupningskurs inom utvecklingssamarbete med fokus på rättighetsaspekter inom hållbar livsmedelsproduktion. Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för utvecklingssamarbetets för- och nackdelar, förutsättningar för civilt engagemang och organisering globalt, samt den dagliga kampen för sociala rättigheter, matsuveränitet och klimaträttvisa i syd. Kursen bedrivs i samarbete mer solidaritetsorganisationerna Latinamerikagrupperna och Framtidsjorden. Den cirka fem månader långa utlandspraktiken sker hos någon av deras partners i Indien eller Latinamerika.

Kursen har tre delar: Förberedelse i Sverige, praktik hos en organisation i syd och slutligen genomförandet av en självständig informationskampanj i Sverige.

Indien-00505Förberedelserna i Sverige utgår ifrån deltagarnas kompetenser och intressen, även utlandspraktiken utformas i dialog mellan den mottagande organisation och praktikanten.

Med andra ord kräver utbildningen ett stort eget ansvar, självreflektion och aktivt deltagande i samtliga delar. Vi söker därför dig med ett genuint intresse för frågor som ideellt engagemang, rättvisa, jämställdhet, organisering, matsuveränitet, miljö och klimatanpassning, och som prestigelöst vill utvecklas genom att ingå i ett större sammanhang.

Utlandspraktiken finansieras med stöd av Sida genom Forum Civ (fd. Forum Syd). Det innebär att största delen av kostnaderna under praktiken är finansierade inkl. kost och logi, flygbiljett, visum, vaccin och försäkring.

Kursens mål är
– en ökad förståelse för utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete i praktiken
– kunskaper om organisering för matsuveränitet och klimaträttvisa i syd
– att få verktyg för informationsarbete, t ex foto, film och skrivande

Under förberedelseperioden behandlar vi
– Globaliseringen, biståndskritik och utvecklingsfrågor
– Matsuveränitet och klimaträttvisa
– Samarbetsorganisationernas historia och verksamhet
– Kulturmöten/praktikantrollen
– Landskunskap
– Media och informationsteknik (bild, ljud och textövningar)

Målgrupp
Du som är över 20 år, har ett genuint intresse för världens tillstånd och en ödmjuk inställning till att lära av människor med andra erfarenheter än din egen.

Vi värdesätter om du har bakgrund i föreningsvärlden, gärna ideellt engagemang.  Att ha utbildning och/eller yrkeserfarenhet som kopplar till Framtidsjordens eller Latinamerikagruppernas verksamhet är positivt. Då delar av kursinnehållet utformas av deltagarna – gemensamt i praktikantgruppen eller i samarbete med mottagande organisation – så värdesätter vi förmågan till egna initiativ och vilja att arbeta i grupp.

Vi strävar efter att skapa en grupp med en mångfald av deltagare med skiftande bakgrund och erfarenhet.

Preliminär tidsplan

Augusti – mitten av oktober
Introduktion till Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna samt förberedelser inför utresa.

Förberedelser på skolan.

Vi rekommenderar att du bor på internatet under denna period.

Oktober-mars
Praktik i syd.

Mars-maj
Tre veckors efterarbete på Biskops Arnö följt av ett utåtriktat informationsarbete under 4 veckor runt om i Sverige.

Sista veckan återsamling på Biskops Arnö.

Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna
Besök gärna Framtidsjordens och Latinamerikagruppernas hemsidor för mer information om Praktikantprogrammet:

www.framtidsjorden.se
http://latinamerikagrupperna.se/sv

Och här kan du följa årets praktikanter:
Blogg – våra praktikanter i samarbete med Framtidsjorden

http://latinamerikagrupperna.se/sv/blogg/maktkamp-latinamerika
i samarbete med Latinamerikagrupperna.

Följ organisationerna på Facebook
www.facebook.com/framtidsjorden
https://www.facebook.com/maktkamplatinamerika/

Kursansvarig
Per Lindh
per.lindh@biskopsarno.se

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag
3 maj 2021
Löpande ansökning from 10 februari 2021

Kurstid
Ht 2021: 23 aug – 17 dec
Vt 2022: 10 jan – 27 maj

Du måste ha fyllt 20 år och ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk medborgare. Till din ansökan bifogar du ett personligt brev, där du berättar varför du vill gå kursen, och ett CV. Du behöver inte skicka in några arbetsprover eller betyg.

Antagningsrutiner
Vi har en antagningsgrupp som läser ansökningarna och kallar till en personlig informations- och intervjudag i början av maj. Vi gör en bedömning av ditt engagemang i samhällsfrågor och motivation att gå kursen.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse. Antagningsbesked skickar vi ut senast i slutet av maj, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 500 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Välkommen med din ansökan!

Ekonomi

Global rättvisa – Indien/Latinamerika

Resa, försäkringar, vaccin och större delen av uppehället bekostas med Sidas bidrag via Forum Syd.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

En service-och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm) på 500 kr per termin tillkommer.

Internat
Du som bor på skolan betalar materialavgiften (se ovan) och för helinackordering. Det betyder att du betalar för rum, frukost, frukt, lunch, fika och kvällsmål.

Kostnaden för helinackordering är mellan 1.340 kr och 1.450 kr/vecka beroende på rumstyp.

Vill du stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, det enda du behöver göra är att förboka måltiderna.

Externat
Du som inte bor på skolan betalar materialavgiften (se ovan) och för frukt och fika. Det blir en kostnad på 60 kr/veckan.

Avgiften faktureras vid fyra tillfällen per termin.

Materialavgiften och internatavgiften resp. externatavgiften är obligatorisk.

Du har också möjlighet att äta lunch på skolan (65 kr). Måltiden betalar du direkt vid kassan i matsalen.

Läs mer om internatet >