Global rättvisa – Ingen antagning läsåret 2023/2024

Global rättvisa
– en kurs i socialt engagemang
med utlandspraktik i Latinamerika, Indien eller Sri Lanka

Ingen antagning läsåret 2023/2024

En fördjupningskurs inom utvecklingssamarbete. Fokus ligger på rättighetsaspekter inom hållbar livsmedelsproduktion och syftar till att ge en ökad förståelse för utvecklingssamarbetets för- och nackdelar, förutsättningar för socialt engagemang och organisering globalt, samt den dagliga kampen för sociala rättigheter, matsuveränitet och klimaträttvisa i syd. Kursen genomförs i samarbete med solidaritetsorganisationerna Latinamerikagrupperna och Framtidsjorden. Utlandspraktiken, som pågår mellan oktober och mars, sker hos någon av deras samarbetsorganisationer i Indien, Sri Lanka eller Latinamerika.

Kursen har tre delar: Förberedelse i Sverige, praktik hos en organisation i syd och slutligen genomförandet av en självständig informationskampanj i Sverige.

Indien-00505

Förberedelserna i Sverige utgår ifrån deltagarnas kompetenser och intressen, även utlandspraktiken utformas i dialog mellan den mottagande organisation och praktikanten.

Med andra ord kräver utbildningen ett stort eget ansvar, självreflektion och aktivt deltagande i samtliga delar. Vi söker därför dig med ett genuint intresse för frågor som ideellt engagemang, rättvisa, jämställdhet, organisering, matsuveränitet, miljö och klimatanpassning, och som prestigelöst vill utvecklas genom att ingå i ett större sammanhang.

Kursen stöds delvis av SIDA genom UHR och Forum Civ. Det innebär att resan till praktiklandet, vacciner, viseringar, försäkringar, samt mat och logi under praktiken utomlands är finansierad.

Kursens mål är
– en ökad förståelse för utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete i praktiken
– kunskaper om organisering för matsuveränitet och klimaträttvisa i syd
– att få verktyg för informationsarbete, t ex foto, film och skrivande

Under förberedelseperioden behandlar vi
– Globaliseringen, biståndskritik och utvecklingsfrågor
– Matsuveränitet och klimaträttvisa
– Samarbetsorganisationernas historia och verksamhet
– Kulturmöten/praktikantrollen
– Landskunskap
– Media och informationsteknik (bild, ljud och textövningar)

Målgrupp
Du som är över 20 år, har ett genuint intresse för världens tillstånd och en ödmjuk inställning till att lära av människor med andra erfarenheter än din egen.

Vi värdesätter om du har bakgrund i föreningsvärlden, gärna ideellt engagemang. Att ha utbildning och/eller yrkeserfarenhet som kopplar till Framtidsjordens eller Latinamerikagruppernas verksamhet är positivt. Då delar av kursinnehållet utformas av deltagarna – gemensamt i praktikantgruppen eller i samarbete med mottagande organisation – så värdesätter vi förmågan till egna initiativ och vilja att arbeta i grupp.

Vi strävar efter att skapa en grupp med en mångfald av deltagare med skiftande bakgrund och erfarenhet.

Preliminär tidsplan
Under rådande omständigheter kan planeringen komma att ändras med hänsyn till möjligheter att resa, organisationers situation och andra oförutsägbara händelser.

Augusti – mitten av oktoberIntroduktion till Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna samt förberedelser inför utresa.

Förberedelser på Biskops Arnö under en månad och därefter på distans fram till utresedagen i mitten på oktober.

Vi rekommenderar att du bor på skolans internat under perioden på Biskops Arnö.

Oktober-marsPraktik i syd.

Mars-majTre veckors efterarbete på Biskops Arnö alternativt på distans följt av ett utåtriktat informationsarbete under 4 veckor runt om i Sverige.

Sista veckan återsamling på Biskops Arnö.

Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna
Besök gärna Framtidsjordens och Latinamerikagruppernas hemsidor för mer information om Praktikantprogrammet:

www.framtidsjorden.se
http://latinamerikagrupperna.se/sv

Och här kan du följa årets praktikanter:
Blogg – våra praktikanter i samarbete med Framtidsjorden

http://latinamerikagrupperna.se/sv/blogg/maktkamp-latinamerika
i samarbete med Latinamerikagrupperna.

Följ organisationerna på Facebook
www.facebook.com/framtidsjorden
https://www.facebook.com/maktkamplatinamerika

Kursansvarig
Per Lindh
per.lindh@biskopsarno.se

Dela:

Kurstid och ansökan

Ingen antagning läsåret 2023/24


 

 

 

 

Du måste fylla 20 år under 2022 och ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk medborgare.

Till din ansökan bifogar du ett personligt brev, där du berättar varför du vill gå kursen, och ett CV. Du behöver inte skicka in några arbetsprover eller betyg.

Antagningsrutiner
Vi har en antagningsgrupp som läser ansökningarna och kallar till en personlig informations- och intervjudag i början av maj. Vi gör en bedömning av ditt engagemang i samhällsfrågor och motivation att gå kursen.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse. Antagningsbesked skickar vi ut via epost senast i början av juni, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 500 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Välkommen med din ansökan!

Ekonomi

Global rättvisa – Latinamerika, Indien eller Sri Lanka
Resa, försäkringar, vaccin och större delen av uppehället bekostas med Sidas bidrag via Forum Civ.

Till din ansökan bifogar du förutom vaccinationsbeviset ett personligt brev, där du berättar varför du vill gå kursen, och ett CV. Du behöver inte skicka in några arbetsprover eller betyg.

Du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, data, kopiering, olycksfallsförsäkring, material mm på 500 kr/termin.

Internat
Dina 4 första veckor och den sista kursveckan är du i förväg inbokad på helpension (boende och mat) på Biskops Arnö. Det betyder att du betalar för rum, frukost, frukt, lunch, fika och kvällsmål. För detta betalar du 1.470 kr/vecka.

Vill du stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, det enda du behöver göra är att förboka måltiderna.

Om du inte har möjlighet att bo på Biskops Arnö under de här veckorna måste du avboka ditt boende senast 2 veckor innan för att inte blir fakturerad.
Alla kostnader faktureras i efterhand.

Läs mer om internatet »

Externat
Du som inte bor på skolan betalar materialavgiften (se ovan). Du betalar också för frukt och fika som blir en kostnad på 105 kr/vecka. Dessa avgifter är obligatoriska och faktureras i efterhand.

Du har också möjlighet att äta lunch på skolan (65 kr) och det betalar du direkt vid kassan i matsalen.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »