Grundutbildning till kontakttolk i ukrainska (distans)

Grundutbildning till kontakttolk i ukrainska (distans)

Behovet av tolkar i ukrainska kommer att öka och det finns goda chanser att få arbete efter avslutad grundutbildning. När du har genomfört utbildningen med godkänt resultat erbjuds du plats i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Grundutbildning till kontakttolk i ukrainska står under av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh). Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande enligt CSN.

Utbildningen till kontakttolk genomförs av Stiftelsen Nordens Biskops Arnö i samarbete med Folkuniversitetet. Utbildningen ges på heltid under hösten 2022.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har intresse för tolkyrket och mycket goda kunskaper i det svenska och ukrainska språket.

Förutom hög språklig kompetens ställer yrkesrollen höga krav på social kompetens och en god känsla för etik. Ett levande samhällsintresse med uppdaterade kunskaper på området är också nödvändigt.

Målsättning med utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap och förmåga att på ett självständigt och rättssäkert sätt arbeta som kontakttolk i ukrainska. När du har genomfört utbildningen med godkänt resultat får du ett utbildningsbevis och har kompetens att som professionell kontakttolk kunna arbeta med tolkning mellan tolkanvändare och representanter för exempelvis myndigheter, sjukvård, och rättsväsende.

Omfattning

Utbildningen är en distansutbildning som pågår under ca 19 veckor på heltid, 8 augusti – 20 december 2022. Utbildningens omfattning och innehåll kräver att du kan avsätta ca 40 timmar per vecka till studier.

Förutom distansdelen omfattar utbildningen tre obligatoriska närträffar då gruppen ses tre kursdagar per träff. Räkna med att avsätta totalt nio kursdagar för platsbundna träffar med övernattning på studieorten. På närträffarna får du tillfälle att träffa övriga kursdeltagare, lyssna på föreläsningar, få språkhandledning och genomföra prov.

Mer information om datum, tid och plats för närträffarna kommer inom kort.

Kursinnehåll

  • Introduktionskurs – 30 studietimmar
  • Samhällstolkning – 105 studietimmar
  • Sjukvårdstolkning – 135 studietimmar
  • Juridikens grunder – 175 studietimmar
  • Migrationstolkning – 60 studietimmar


Parallellt med ovanstående kurser läser du under hela utbildningen:

  • Tolkningsteknik och tolketik – 40 studietimmar

Förkunskapskrav

  • Motsvarande 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk)
  • Kunskaper i svenska motsvarande Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B) alternativt Svenska SVESVE02/SVASVA02 (om efter 2013).
  • Mycket goda kunskaper i ukrainska.
  • Mycket goda kunskaper i svenska.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på telefon 026-421 10 80
eller johanna.orrberg@folkuniversitetet.se om du vill veta mer om utbildningen.

Dela:

Kurstid och ansökan

Sista anmälningsdatum
24 juni 2022

Kurstid
8 augusti – 20 december 2022

Urval och förkunskapstest

Behöriga sökande kallas till ett antagningsprov som äger rum i utbildningsanordnarens lokaler i centrala Gävle. Här testas hur väl du behärskar svenska och det andra tolkspråket i tal och skrift, bland annat ingår läsförståelse och översättning från svenska till ukrainska. Dina kunskaper testas också genom muntligt prov. Vi genomför också intervjuer med samtliga sökande enligt gemensamma riktlinjer för alla tolkutbildningar som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Antagningsprov äger rum under v. 26 (preliminärt 27/6–1/7).

Vi reserverar oss för eventuell ändring av tid. För dig som bor långt ifrån Gävle finns eventuellt möjlighet att göra antagningsprovet i någon av utbildningsanordnarens lokaler i ditt närområde. Meddela oss i din ansökan om du önskar göra antagningsprovet på annan ort än Gävle

Ekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande enligt CSN.