Naturens medicin – påbyggnad

Friskvårdskurs med inriktning på alternativa metoder och synsätt

Vem vänder sig påbyggnadskursen till?
Kursen vänder sig till dig som har gått en eller två terminer på Naturens medicin och vill fortsätta ytterligare en termin.

Om du började kursen på en vårtermin och du söker till påföljande hösttermin, så kommer påbyggnadskursen främst handla om västerländsk örtmedicin.

Om du började med en hösttermin, så kommer påföljande termin ha fokus på antingen kinesisk eller ayurvedisk medicin. Du kan naturligtvis även söka till påbyggnadskursen om du har haft ett studieuppehåll en termin eller mer.

Flera väljer även att gå grundkurs, projektkurs och därefter påbyggnadskurs.

Läs mer om de olika terminerna här »

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
28 april 2024

Kurstid (1 – 3 terminer)
ht 24: 26 aug – 20 dec

Antal deltagare
16

Ansökan
Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Inga särskilda förkunskaper krävs. Betyg krävs ej. Läs gärna först det som står på länken Kursmoment ».

Antagningsrutiner
Det lärarlag som till vardags arbetar med Naturens medicin, gör antagningen. Vi läser främst ditt personliga brev och försöker bedöma ditt intresse för naturmedicin och ditt engagemang för studier. Vid behov kollar vi dina referenser. En öppen och intresserad grupp med förmåga till samarbete och ansvarstagande är vårt främsta mål med antagningsarbetet. Följande är en sammanfattning av våra antagningskriterier:

• Att du helst har fyllt 18 år.

• Att du är drogfri.

• Att din ansökan har inkommit i tid.

• Att vi bedömer dig som personligen lämplig för kursen och att vi bedömer att du kan ta till dig undervisningen.

• Att vi bedömer att du har behov av kursen och att du har tid att prioritera studierna under denna tid.

• För oss är det angeläget att deltagarna tar studierna på allvar och förstår vikten av tydlig kommunikation.

• Det är också avgörande att alla är med och ger ett fokus till klassens gemensamma åtaganden, såsom städning, deltagande i ansvarsgrupper och fattande av gemensamma beslut.

• Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din arbetslivserfarenhet, samt hur vi uppfattar ditt engagemang och din motivation för studier i detta ämne. Vi tar speciellt hänsyn till erfarenheter, intressen och förkunskaper med anknytning till inriktningen hos skolans huvudman. Detta innebär att vi prioriterar sökande med intresse för t ex de nordiska ländernas och andra grannfolks medicintraditioner inkluderande samiska och baltiska traditioner.

• Vi tar i viss mån även hänsyn till om du har sökt flera gånger tidigare.

• Om du har gått terminer på kursen tidigare och nu vill komma tillbaka, så ökar detta dina chanser att bli antagen.

• Om du redan går på Naturens medicin och ansöker till påbyggnadskursen, projektkursen eller handledarutbildningen så beaktas din närvaro under grundkursen, liksom hur kommunikationen har fungerat kring frånvaro och studieuppgifter. Oavsett vilken kurs du söker, så antas du för en termin i taget.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, olycksfallsförsäkring och studiebesök på 3.225 kr/termin.

*Materialavgiften täcker inte kostnaden för de örtprodukter som du väljer att tillverka åt dig själv på fritiden. Kostnader för studieresor kan tillkomma (se Kursmoment »).

Läs mer om internatet och övriga kostnader för boende och mat »

Kursen är på heltid och och du kan söka studiemedel. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »