Allmän kurs på folkhögskola Vårdbiträdesutbildning

Vårdbiträdesutbildningen är en allmän kurs på folkhögskola. Det är en yrkesinriktad utbildning på grundläggande gymnasial nivå för dig som är arbetssökande eller relativt nyligen anlänt till Sverige. Kursen går i Uppsala i samarbete med Folkuniversitetet.

Förutom grundläggande ämnen som svenska och samhällsorientering arbetar vi med vårdanpassad kommunikation där teoretiska och praktiska övningar varvas tillsammans med vårdkunskap. För att skapa de bästa förutsättningarna för lärande sker ett nära samarbete mellan vårdlärare, lärare i allmänna ämnen och SFI-lärare.

Praktik
Praktiken är fördelad på två olika perioder under utbildningen och anpassas till din blivande yrkesroll. Du kan exempelvis praktisera inom hemtjänst, äldrevård, LSS och personlig assistans.

Arbetsmarknad
Behovet av vård- och omsorgspersonal är stort i hela landet och ökar dessutom i takt med att antalet äldre och vårdbehövande blir fler. Arbetsmarknaden är därmed mycket god för vårdbiträden och undersköterskor.

Kursinnehåll

Vårdkunskap

  • kroppens funktioner
  • vanliga sjukdomar
  • hälsa och friskvård
  • livskvalitet
  • åldrande
  • etik och bemötande
  • funktionsnedsättningar
  • kost och måltid
  • hygien, ergonomi
  • sociala och socialpedagogiska uppgifter
  • hjälpmedel, IT-stöd och administrativa uppgifter
  • lagar och regler inom vård- och omsorgsområdet

 

Svenska som andraspråk
Ett särskilt fokus ligger på begrepp och termer inom vård- och omsorgsområdet såväl skriftligt som muntligt. Tyngdpunkt på vårdanpassad kommunikation. Teoretiska och praktiska övningar varvas.

Samhällsorientering
Inom detta område behandlas kulturella och sociala frågor ur ett nationellt perspektiv med koppling till vårdsektorn

Deltagarens val
Fördjupningsarbete utifrån den enskilda deltagarens intresse.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Dela:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag
31 juli 2020

Kurstider
HT 2020: 24 augusti -18 december
VT 2021: 7 januari – 12 maj

Omfattning
2 terminer, 35 veckor, heltid

Nivå
Grundläggande gymnasial

Kontaktpersoner
Mats Lundborg
076 21 30 550

Sören Thuresson
0708 57 83 38

Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Du bifogar också ditt senaste betyg.

Ekonomi

Undervisningen är avgiftsfri.