Med ordet i fokus, Irma Schultz och Joar Tiberg gästar Biskops Arnö