Nordens Fotoskola beviljas bidrag från YH-myndigheten

Med stor glädje konstaterar vi att Nordens Fotoskola Biskops Arnö har fått YH-myndighetens förtroende att fortsätta med vår framgångsrika utbildning till Bildjournalist/fotograf. Det är ett viktigt och riktigt beslut sett ur journalistikens perspektiv. Vi behöver bra journalistik, både i bild och text, och då krävs en bra utbildning.

Vi har bedrivit utbildningen med stor framgång i mer än 30 år, och många av våra studenter har blivit tongivande fotografer; Anna Clarén, Pieter ten Hoopen, Hanna Modigh, Nina Korhonen… listan kan göras lång. Oaktat om de blivit tongivande eller inte så lyckas de bildjournalister vi utbildat bra i branschen och i sitt yrke. I våra egna undersökningar av de som tog examen för fem år sedan arbetar idag mer än 80% helt eller delvis inom det område som utbildningen var avsedd för.

Beslutet innebär att vi nu öppnar ansökan till hösten 2016. Mer information om utbildningen och ansökan finns på

http://nordensfotoskola.se/

Foto: Bezav Mahmod, från hans examensarbete.

Dela:

Fler artiklar:

Vi söker lärare till vår Allmänna kurs

Vi söker lärare till vår Allmänna kurs. Biskops Arnö Nordens folkhögskola startade 1958 med cirka 30 deltagare. Idag bedriver vi Folkhögskola, Yrkeshögskola och SFI, och