Vistelsestipendium på Biskops Arnö till finlandssvenska författaren Ann-Sofi Carlsson

 

Under 2017 inledde Svenska folkskolans vänner i Finland och Biskops Arnö ett samarbete. En del i samarbetet består i ett vistelsestipendium på Biskops Arnö, där en finlandssvensk författare ges möjlighet att arbeta på sitt verk på Biskops Arnö. Vi gratulerar Ann-Sofi Carlsson från Vasa till det första vistelsestipendiet och hälsar henne välkommen till Biskops Arnö.
SFV:s pressmeddelande:

Biskops Arnö
I år delade SFV första gången ut ett tre veckor långt vistelsestipendium för författare – på Biskops Arnö vid Mälaren i Bålsta, cirka 60 kilometer nordväst om Stockholm.
Stipendiet är tänkt som inspiration för en författare i början av karriären; som alltså debuterat, och som hittills gett ut maximalt 3 böcker. SFV bekostar uppehället samt en tur- och returresa, och det första stipendiet skall utnyttjas under perioden första april 2018 till sista mars 2019.

SFV:s styrelse beviljade sitt första Biskops Arnö-stipendium till Ann-Sofi Carlsson i Vasa med följande motivering: Stipendiemottagaren ger i sitt författarskap prov på rik kännedom om såväl existensens krassa realiteter, som vardagens hemtrevliga magi. Gestalterna i hennes prosa är ofta gåtfulla, och de betraktar världen på sitt eget sätt.

Om Svenska folkskolans vänner:
”Svenska folkskolans vänner r.f. har till ändamål att främja bildningsarbetet bland Finlands svenska befolkning genom att understöda skolor, barnträdgårdar och bibliotek, utge studieunderstöd ävensom stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden”.

Dela:

Fler artiklar:

Vi söker lärare till vår Allmänna kurs

Vi söker lärare till vår Allmänna kurs. Biskops Arnö Nordens folkhögskola startade 1958 med cirka 30 deltagare. Idag bedriver vi Folkhögskola, Yrkeshögskola och SFI, och