Att skriva dramatik – Helgkurs Hösten 2024

Två intensiva kurshelger i att skriva dramatik

Vad innebär en fortsättningskurs när det gäller en kurs i att skriva dramatik? Det innebär i korthet en fortsättning där deltagarna ges tillfälle att fortsätta utveckla sitt skrivprojekt och få feedback i textsamtal och en kortare individuell feedback från kursledaren varvat med föreläsningar och diskussioner kring hantverket att skriva dramatik.

Kursen riktar sig till dig som befinner sig i skrivprocessen till ett dramatiskt verk antingen för scen, TV, film eller radio där du vill få input och lösa dramaturgiska knutar genom främst textsamtal och feedback.

Med utgångspunkt i att skriva och läsa dramatik tar vi upp frågor som dyker upp i kursdeltagarnas egna texter. Det kan till exempel vara frågor om hur man hittat sin berättelse, vilken genre man egentligen skriver, hur man kan använda sig av berättarperspektiv och dramaturgi eller vad dramatisk gestaltning egentligen är.

Undervisningen sker i öppna former där diskussion och samtal utgör hjärtat i kursen. Alla deltagare skriver på varsitt längre, individuellt projekt och lär av varandra. Kursen består av läsning av varandras texter, textsamtal, egen skrivtid och lärarledda föreläsningar. Målet är att kursdeltagarna ska bredda och fördjupa sitt hantverksmässiga kunnande och närma sig en manusversion som är redo för nästa steg i skrivprocessen.

Fortsättningskursen förutsätter att du som söker har erfarenhet av textsamtal, exempelvis genom att du deltagit i någon av alla de skrivarkurser vi genomför på Biskops Arnö.

Kursansvarig
Christian Augrell

Christian är född 1976 i Malmö. Han har gått dramatikerutbildningen på Biskops Arnö och på Dramatiska Institutets kandidatutbildning i dramatik/ dramaturgi. Vidare har han en konstnärlig magisterexamen på Stockholms Dramatiska Högskola. 2009 startade han Teater Satelliten i Stockholm med inriktning sig på nyskriven dramatik för unga personer. Hans pjäser har spelats på teatrar runt om i Sverige och utomlands. På senare år har han även skrivit filmmanus, för TV och har erfarenhet som regissör och teaterlärare. Christian Augrell är kursledare för Biskops Arnö Dramatik – projektåret.

Dela:

Kurstid och ansökan

Kurshelger hösten 2024

Helg 1:  4 – 6/10
Helg 2:  8 – 10/11

Sista ansökningsdag
15/9 2024

Ansökan
Antagning sker kronologiskt allteftersom ansökningarna kommer in vilket innebär att kursen kan bli fullbokad innan sista ansökningsdag. Vi prioriterar deltagare som vill bo på skolan.

Om du får en plats kommer ett antagningsbesked via e-post med betalningsinformation. Om kursen är fulltecknad får du istället ett besked om att du tilldelats en reservplats.

Ekonomi

Kostnad
5 400 kr inkl kost och logi.

Du betalar i samband med att du blir antagen till kursen.

Du har en bekräftad plats på kursen när betalningen är gjord. Vid återbud tre veckor före kursstart återbetalas kursavgiften minus 500 kr, vid återbud senare än tre veckor före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften (om du inte har läkarintyg).