SFI - Biskops Arnö

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola sfi-skola erbjuder utbildning i svenska för invandrare i samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala 

Studieväg 2

För dig som har studerat i grundskola och/eller gymnasieskola. Kurserna B och C.

Studieväg 3

För dig som har studerat på högskola/ universitet. Kurserna C och D.

Hos oss får du:

• Klassrumsbaserad undervisning
• Erfarna och engagerade lärare
• Individanpassad undervisning
• Moderna läromedel
• Digital pedagogisk plattform
• Laptops att låna under lektionerna

Anmälan till SFI

Anmälan till SFI görs genom personligt besök på Navet Utbildning, Sfi-mottagningen.

Adress: Kungsgatan 85, Uppsala
Telefon: 018-727 22 10
E-post: sfi@uppsala.se

För mer information se Uppsala kommuns information om svenska för invandrare.

Om skolan

Undervisningen sker i Folkuniversitetets lokaler på Bergsbrunnagatan 1 i Uppsala (ca 5 min från stationen)

För mer information kontakta:

Inka Wilhelmsson – samordnare

SFI Telefon: 018-68 00 30
E-post: sfi@biskopsarno.se inka.wilhelmsson@biskopsarno.se

Schema

Förmiddag (B, C och D-kurs):
måndag-fredag 08.30-12.30

Eftermiddag (B, C och D-kurs):
måndag-torsdag 13.00-16.30
fredag 13.00-15.00