Välkommen till
Biskops Arnös långa kurser!

Vi tycker den mångfald av kurser vi erbjuder är en stor tillgång för skolan. Det blir många deltagare med olika intressen.
När människor möts och får ta del av andras tankar, andra uttryck och andra uppfattningar skapas en möjlighet för utveckling. Det är det vi vill. 
Vi vill vara en plats där tankar får möta andra tankar och där förutsättningarna för att utvecklas är gynnsamma.
Välkommen med din ansökan!
Mats Lundborg, rektor 


Ansökan till läsåret 2024-2025 öppnar den 10 februari 2024!