Välkommen till
Biskops Arnös långa kurser!

Vi tycker den mångfald av kurser vi erbjuder är en stor tillgång för skolan. Det blir många deltagare på ön med många olika intressen. När människor möts och får ta del av andras tankar, uttryck och andras uppfattningar skapas en möjlighet för utveckling. Det är det vi vill.
Vi vill vara en plats där tankar får möta andra tankar och där förutsättningarna för att utvecklas är gynnsamma.
Mats Lundborg, rektor 

Ansökan till läsåret 2024-2025 är öppen.
Välkommen med din ansökan!