Nordens Fotoskola (YH) Yrkeshögskola

Fotografi/Bildjournalistik – Yrkeshögskola (YH)

Eftergymnasial utbildning i samarbete med arbetslivet.

Nordens fotoskola Biskops-Arnö är en yrkeshögskola (YH) i Bildjournalistik.
Utbildningens överordnade inriktning är redaktionell bild. Eleverna lär sig att kommunicera, beröra och dokumentera med bilder, samt att skapa och förstå journalistik.

Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna verka inom yrkesroller och områden som bildjournalist, redigerare och bildredaktör.

Utbildningen är sex terminer lång, varav 2 terminer är praktik.

 

Utbildningens huvudmoment

 • Grunderna i det fotografiska hantverket.
 • Ljuslära
 • Fotografering med blixtljus
 • Bildjournalistiskt reportage
 • Digital bildhantering.
 • Digital arkivhantering
 • Rörlig bild med ljud
 • Journalistikens villkor, medierätt och etik
 • Journalistiskt skrivande
 • Bildjournalistik, visuell gestaltning
 • Feature och magasinsfotografering
 • Bildjournalistiskt fördjupningsprojekt, examensarbete
 • Dagstidningsredigering
 • Lärande i arbete, praktik
 • Ekonomi, marknadsföring, entreprenörskap

 

Utbildningens längd är sex terminer, vilket omfattar 600 poäng.
För behörighet till Nordens Fotoskola krävs avslutad gymnasieutbildning.
Det förutsätts att den som söker till utbildningen har grundläggande förkunskaper i fotografering och digital bildhantering. Den pedagogiska arbetsmodellen förutsätter att kursdeltagarna bor på skolans internat under det första läsåret.

Utbildningsansvarig:
Mats Lundborg

 

fotoskolan_f_arnohemsidaFoto: Jonas Berggren

Dela:

Kurstid och ansökan

Nordens Fotoskola är en yrkeshögskola med separata ansökningshandlingar. Ansökan samt övrig information hittar du på Nordens Fotoskola Biskops-Arnö

Ekonomi

För information och kompletta ansökningshandlingar gå till:
Nordens Fotoskola Biskops Arnö

Nordens Fotoskola
Biskops Arnö, 746 93 Bålsta
Tel 0171-82670
Fax 0171-52082