Nordens Fotoskola (YH) Yrkesfotograf – fotografi och rörlig bild

Yrkesfotograf – fotografi och rörlig bild (YH)

Nordens Fotoskola Biskops Arnö är en treårig yh-utbildning på heltid för dig som vill arbeta som yrkesfotograf med både fotografi och rörlig bild. Här får du de teoretiska och praktiska kunskaperna du behöver för att kunna leverera bilder till branschens olika kunder och målgrupper. Som bildjournalist lär du dig att kommunicera, beröra och dokumentera med bilder samt att förstå journalistik.

Ska du lära dig ett praktiskt yrke krävs praktisk träning. De fotografiska uppgifterna här på skolan är alla utformade precis som vanligt förekommande frilansuppdrag. Konstruktiv kritik och feedback på ditt arbete ges kontinuerligt, dels i redovisningarna som sker antingen i hel- eller halvklass men också i flera individuella samtal med ansvariga lärare.

Under det tredje och sista läsåret gör du praktik (LIA) under 17 veckor, en fantastisk möjlighet att lära dig mer om yrket och att få göra riktiga jobb ute i verkligheten. Du kommer att arbeta på två olika LIA-platser som till exempel en nyhetsredaktion, redaktionen på ett magasin, en content-byrå, ett museum eller annan typ av arbetsplats där man producerar bildmaterial för olika typer av kommunikation. Det är viktigt att känna till att de flesta praktikplatserna kräver att du har körkort och saknar du det blir utbudet av platser att praktisera på mycket färre.

Utbildningen består av 12 obligatoriska kurser. Varje kurs innehåller i sin tur ett antal olika delkurser:
Kamerateknik 15 p
Bildredigering 30 p
Ljus 40 p
Bildjournalistiskt berättande 55 p
Genrefotografering 70 p
Journalistiskt arbete 40 p
Magasinslayout och dagstidningsredigering 15 p
Rörlig bild med ljud 50 p
Examensarbete 65 p
Fotograf som yrke 45 p
Praktik – LIA 175 p

Nordens Fotoskola har en egen hemsida >> där hittar du all information om utbildningen, ansökan, behörighet och kurstider. Har du några frågor om utbildningen kan du kontakta Jonas Berggren på mejl:
jonas@nordensfotoskola.se

Utbildningsansvarig: Mats Lundborg
Utbildningssamordnare: Jonas Berggren


fotoskolan_f_arnohemsidaFoto: Jonas Berggren

Dela:

Kurstid och ansökan

Nordens Fotoskola är en yrkeshögskola med separata ansökningshandlingar. Ansökan samt övrig information hittar du på Nordens Fotoskola Biskops-Arnö

Ekonomi

För information och kompletta ansökningshandlingar gå till:
Nordens Fotoskola Biskops Arnö

Nordens Fotoskola
Biskops Arnö, 746 93 Bålsta
Tel 0171-82670
Fax 0171-52082