Styrelsen

Föreningen Norden
Anders Ljunggren, ordförande
Britten Lagerkvist Tranströmer, vice ordförande
Britta Nygård
Espen Stedje
Berndt Arell
Noura Berrouba
Ulla Maj Wideroos

Region Uppsala
Eva Staake
Linus Westin (supp)
Sven Erik Svensson
Sven Rosendahl (suppl)

Håbo kommun
Sofie Bergengren
Anna Larsson (suppl)

Personalrepresentanter
Heidi Blom
Håkan Tegnestål

Kursrepresentanter
Olivia Hasle Petersen

Övriga
Mats Lundborg, rektor
Linda Hägglund, ekonom
Pasi Sahi, fastighetsansvar

Revisorer
Jihmmy Ingvarsson
Lennart Prytz

Adjungerad
Josefin Carlring

Önskar du kontakt med någon av styrelseledamöterna,  kontakta skolans expedition på telefon 0171-826 70 eller via mejl info@biskopsarno.se