Styrelsen

Föreningen Norden

Anna Ekström
Ordförande

Britten Lagerkvist Tranströmer
Vice ordförande

Nils-Ingmar Thorell
Espen Stedje
Pyry Niemi
Anna Ekström
Maria Romantschuk
Torkil Sörensen

Ledamöter utsedda av
Region Uppsala

Eva Staake
Ingvild Segersam
Bertil Kinnunen, suppleant
Björn Erling, suppleant

Personalrepresentanter
Lisa Partby
Alfred Arvidsson

Kursrepresentanter
Sten Nygren

Adjungerad
Josefin Carlring


Ledamöter utsedda av
Håbo kommun                

Sven-Erik Svensson
Helene Cranser, suppleant

Övriga
Mats Lundborg, rektor
Linda Hägglund, ekonom
Pasi Sahi, fastighetsansvarig

Revisorer
Jihmmy Ingvarsson
Lennart Prytz

Önskar du kontakt med någon av styrelseledamöterna,  kontakta skolans expedition på telefon 0171-826 70 eller via mejl info@biskopsarno.se