Styrelsen

Föreningen Norden
Anders Ljunggren,
ordförande
Britten Lagerkvist Tranströmer,
vice ordförande
Nils-Ingmar Thorell
Espen Stedje
Berndt Arell
Noura Berrouba
Maria Romantschuk
Torkil Sörensen

Region Uppsala
Eva Staake
Sven Erik Svensson
Sven Rosendahl (suppl)

Personalrepresentanter
Lisa Partby
Alfred Arvidsson

Kursrepresentanter
Olivia Hasle Petersen

Adjungerad
Josefin Carlring


Håbo kommun
Sofie Bergengren
Anna Larsson (suppl)

Övriga
Mats Lundborg, rektor
Linda Hägglund, ekonom
Pasi Sahi, fastighetsansvar

Revisorer
Jihmmy Ingvarsson
Lennart Prytz

Önskar du kontakt med någon av styrelseledamöterna,  kontakta skolans expedition på telefon 0171-826 70 eller via mejl info@biskopsarno.se