Välkommen till
Biskops Arnö

Vi finns på en liten ö i en avsides vik av Mälaren.
Härifrån är det fyra mil till Uppsala och sex mil till Stockholm.

Vi har ett brett utbud av långkurser, sommarkurser och helgkurser.

Vi bedriver också konferensverksamhet och Bed & Breakfast under hela året. Under sommaren driver vi dessutom ett vandrarhem.

Biskops Arnös Historia

Biskops Arnös kända historia börjar på 1200-talet. Då förvärvades ön av ärkebiskopsämbetet i Uppsala, som snart lät bygga en borg för ärkebiskopen att residera i. Ärkebiskoparna vistades på ön i 240 år och var sommarresidens och tjänsteegendom för 18 av ärkestiftets biskopar, tills Gustav Vasa övertog borgen i samband med reformationen.

På 1600-talet övergick Biskops-Arnö till adeln. Johan III byggde ut biskopens hus, som i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua redovisas som det ståtliga de la Gardeiska palatset. Där är Ebba Brahe värdinna på 1650-talet. Egendomen omfattar under stormaktstiden 45 hemman.

Vid reduktionen drogs ön tillbaka till kungamakten och palatset blev ett boställe för översten vid livregementet till häst. På 1700-talet förstördes palatset och den nuvarande herrgården byggdes intill dess gamla plats. Senare blev Biskops-Arnö en arrendegård under kronan.

Biskops-Arnö är idag statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

historia2

Folkhögskolans historia på Arnö

1956 får Föreningen Norden överta Biskops-Arnö. Det är ett regeringsbeslut som gör det möjligt för Föreningen Norden att bedriva nordiskt bildningsarbete på ön.

1958 startade man den folkhögskola som idag heter Biskops Arnö Nordens Folkhögskola.

Skolan har genomgått en stark utveckling under sina dryga 50 år. Från början fanns enbart en allmän kurs på skolan. Ganska snart fick den allmänna kursen fyra block att välja emellan. Det var ett kultur-, ett samhälls-, ett media- och ett allmänt block.

Skolan hade och har ett spännande pedagogiskt upplägg och tidigt på 70-talet skapades dessa fyra block som inte var årskursindelande, en stor nyhet på den tiden. Ofta gick eleverna två år på Biskops-Arnö.

1979-80 skedde en utveckling mot specialkurser, inspirerade delvis av den aktiva sommarkursverksamheten och speciellt de skrivarkurser som hölls på skolan. Då kom skrivarlinjen, fotolinjen, medialinjen och några år in på 80-talet; ekologilinjen. Under 80- och 90-talet expanderade skolan starkt med flera förgreningar och flera nivåer utifrån de kurser som fanns. Bl a startade Att skriva dramatik och Dokumentärfilmskursen.

Under andra halvan av 90-talet utvecklades skolan ytterligare. Fotoskolan blev en kvalificerad yrkesutbildning (KY) inom bildjournalistik och från 2011 Yrkeshögskola (YH), mediakursen blev Norden i Chile och Film för förändring, skolan startade olika projekt inom Kunskapslyftets ram bl a i Upplands-Bro. Där bedrevs friskvård tillsammans med allmänna ämnen och den kursen tillsammans med erfarenheterna från Ekologikursen gav idéer till den nyhet som bjöds ut i början av 2000-talet. Naturens medicin, en termin på Biskops-Arnö. Naturens medicin är nu flerårig och innehåller ett antal olika kurser. Skolan har drygt 200 långkurselever varje läsår.