Biskops Arnös bibliotek

Centralt i skolbyggnaden finns Biskops Arnös unika nordiska bibliotek, det har en yta på drygt 400 kvm. Här ryms cirka 20.000 volymer. Biblioteket erbjuder trivsamma utrymmen för både grupparbete och enskild läsning. Böcker, tidskrifter, dagstidningar finns bland annat på svenska, engelska och på alla nordiska språk.

Biskops-Arnö är både en folkhögskola och ett bildnings- och kursinstitut som fungerar som en knutpunkt i ett kontaktnät mellan personer och institutioner inom nordiskt kultur- och folkbildningsarbete. Den övergripande målsättning som skolan och huvudmannen, Föreningen Norden, verkar för är att främja och stärka nordiskt samarbete och gemenskap samt nordisk språkförståelse.

Nordisk skönlitteratur

Som ett led i denna strävan tillhandahåller vi ett stort utbud av de nordiska grannländernas skönlitteratur på originalspråk. Det norska materialet är det mest omfattande eftersom biblioteket är mottagare av det norska Kulturrådets skönlitterära litteraturstöd. Vi har även skönlitteratur på finska, danska, finlandssvenska, färöiska, grönländska och samiska.

Tidningar och Tidskrifter

Tidskriftsavdelningen omfattar nära 80 olika tidskrifter från Sverige och våra grannländer. Ett antal dagstidningar finns också att tillgå – lokala, rikstäckande och från olika nordiska huvudstäder.

Specialsamlingar

Genom åren har ett antal donationer och gåvor kommit till biblioteket. Bl. a. finns här Tora Dahls efterlämnade bibliotek och även en stor del av Jan Fridegårds boksamling, konst och musikinstrument.

Tillgänglighet

Biblioteket är i första hand öppet för elever, personal och gäster på skolan. I viss utsträckning lånar vi ut även till allmänheten, främst via andra bibliotek.

Katalog

Bibliotekets katalog – en databas för vårt bibliotek – är tillgänglig för sökning från alla datorer på skolan och genom skolans hemsida – här kan du söka bibliotekets böcker.

Att låna

All utlåning sker på plats i biblioteket. På bokkortet i bokens ficka skriver du tydligt ditt för- och efternamn, dagens datum och dina kontaktuppgifter, gärna din e-postadress. Om du vill låna om böcker kan du göra det genom att besöka biblioteket eller skicka ett mail till bibliotekarien. Lånetid: 3 veckor.

Lämna tillbaka

Lämna tillbaka boken genom att lägga den i återlämningslådan vid ingången till biblioteket.

Databaser

Här har vi också tillgång till några fina databaser: Nationalencyklopedin och Alex författarlexikon

Boka en bibliotekarie

Om du behöver hjälp med att komma igång med en studieuppgift, hitta bra källor, söka artiklar, få tips om informationssökning eller hitta böcker som intresserar just dig –

Alfred Arvidsson

hör av dig till vår bibliotekarie