Terminstider 2022-2023

Långa kurser 2022 – 2023

Folkhögskolan
Höstterminen: 22 aug – 16 dec 2022
Vårterminen: 9 jan – 26 maj 2023

Folkhögskolan distanskurser
Höstterminen: 15 aug – 9 dec 2022
Vårterminen: 9 jan – 26 maj 2023

Nordens Fotoskola (YH)
Höstterminen: 10 aug – 20 dec 2022
Vårterminen: 2 jan – 26 maj 2023

Höstlov för folkhögskolan
2022 Vecka 44

Sportlov för folkhögskolan
2023 Vecka 8