Terminstider 2024-2025

Långa kurser 2024–2025

Folkhögskolan
Höstterminen: 26 aug – 20 dec 2024
Vårterminen: 9 jan – 28 maj 2025

Folkhögskolan distanskurser
Höstterminen: 19 aug – 13 dec 2024
Vårterminen: 9 jan – 28 maj 2025

Nordens Fotoskola (YH)
Höstterminen: 12 aug – 20 dec 2024
Vårterminen: 7 jan – 2 juni 2025Höstlov för folkhögskolan
2024 Vecka 44

Sportlov för folkhögskolan
2025 Vecka 8