Allmän kurs

Allmän kurs
– de många möjligheternas kurs

Allmän kurs på Biskops Arnö vänder sig i första hand till dig som vill fullfölja oavslutade eller inte påbörjade gymnasiestudier. Du börjar dina studier där du själv befinner dig.

Syftet med studierna är att få grundläggande behörighet till högskola, yrkeshögskola och/eller annan utbildning. Vi vill också verka för en god bildning i demokratisk anda med respekt och solidaritet som ledord. Utbildningen är till för dig som vill utveckla såväl kritiskt tänkande som nyfikenhet.

Kursens längd är mellan 1 och 3 år – beroende på dina förkunskaper.

Vad läser man på Allmän kurs?
Drygt två tredjedelar av tiden på Allmän kurs ägnar du dig åt ämnen som är gemensamma med gymnasiet: svenska, engelska, matematik, historia, natur-,  samhälls- och religionskunskap. De gymnasiegemensamma ämnena läser du både enskilt och i ämnesöverskridande teman. Resten av tiden på kursen ägnas åt så kallade profilstudier.


Vilka profiler har Allmän kurs på Biskops Arnö?
Som deltagare på Allmän kurs tilldelas du en av dessa två profiler inför varje ny termin i samråd med lärarna:

1. Bild och form – en profil som handlar om att genom uttryck, gestaltning och pröva nytt komma i kontakt med sin kreativitet och lekfullhet bortom prestation. Du kommer att pröva varierade tekniker inom bild-området samt även ha möjlighet att prova på keramik och textil i olika former. Du är här välkommen att komma med egna kreativa idéer för dina projekt.

2. Kultur och samhälle – en profil med inriktning på kultur och samhälle – lokalt, nationellt såväl som internationellt. Vi försöker förstå hur samhällen formas. Vi ställer frågor och diskuterar lösningar. Film och media är några av våra arbetsverktyg. Vi går på teater och besöker museer.

Hur arbetar vi på Allmän kurs?
Vi arbetar i varierande studieformer. Enskilt arbete och föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner. Arbetssättet bygger på att vi alla har med oss värdefulla kunskaper och erfarenheter och att vi kan lära oss av varandra.

Som deltagare har du även stor möjlighet att komma med synpunkter och förslag på verksamheten. Med den här friheten kommer också ett ansvar där din delaktighet är viktig. Vi följer ett tydligt schema som ser likadant ut under hela läsåret.

Varje skoldag börjar 9.00 och slutar 16.00 och rymmer fyra lärarledda lektionspass. Passen är 70-75 minuter långa med en halvtimmes gemensam fikapaus eller lunch däremellan. Detta skapar en rutin i vardagen. Ibland bryts det vanliga schemat för att ge plats åt studiebesök, gästande föreläsare eller sociala aktiviteter. På Biskops Arnö ges du studie-ro.

På allmän kurs går mellan 20-25 kursdeltagare och en stor del av undervisningen sker i halvgrupp. På kursen jobbar fyra lärare. Som deltagare kan du därför få mycket stöttning och handledning.

Studiebesök och samarbete med en skola i USA
Under läsåret nyttjar vi närområdet för studiebesök av olika slag. Vi har exempelvis besökt Uppsala för kortfilmsfestivalen, gjort teaterbesök, samt besökt Fotografiska museet i Stockholm. På Biskops Arnö har vi ett samarbete med en skola i Kalifornien, USA.

A poem of Biskops Arnö
av Astrid Arvidsson, tidigare kursdeltagare

An island full of knowledge
An island full of youth
An island full of tears
An island full of disputes
An island with a history
An island with dreams
An island dressed in nature
An island that’s more than it seems
An island echoing with laughter
An island sounding with song
An island surrounded by memories
No visit can last too long

Lärare
Mikaela Holmborg (kursansvarig) mikaela.holmborg@biskopsarno.se
Torbjörn Persson  torbjorn.persson@biskopsarno.se
Anna Wiklund (tjl) anna.wiklund@biskopsarno.se
Niklas Weidenhaijn niklas.weidenhaijn@biskopsarno.se
Ida Lugongo ida.lugongo@biskopsarno.se

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
Ansökan förlängd tom 24 maj.
28 april 2024

Kurstid
ht 24: 26 aug – 20 dec
vt 25: 9 jan – 28 maj

Ansökan
När du söker till allmän kurs ska du bifoga ett personligt brev, kopia på dina senaste betyg samt en referens (t ex lärare, arbetsgivare) till din ansökan. I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du vill gå kursen. I formuläret (när du klickat in dig på Ansökningsformuläret här under) kollar du att din ansökan är komplett och att du uppgett dina kontaktuppgifter där du kan nås. Allmänna kursens lärare läser alla ansökningar och ringer referenser.

Sedan kallas du eventuellt till en intervju. Intervjun är också en möjlighet för dig att själv besöka skolan och bilda dig en egen uppfattning om skolan och miljön.

Antagningsbesked skickas ut senast i början av juni för höstens kurser och början av december för vårens kurser. Då får du reda på om du blivit antagen, reserv eller ej antagen. Ett visst löpande intag kan ske så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.100 kr som är en förskottsbetalning på terminens kostnader.

Vid urvalsprocessen utgår vi från följande kriterier:

1. Vi ser till de sökandes behov – de som saknar eller inte ha gått klart gymnasiet har förtur.

2. Vi ser till den sökandes motivation för att gå kursen – det personliga brevet betyder mycket, du ska motivera varför du söker kursen och dina mål med utbildningen.

3. Du bör ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig kursen.

4. Vitsord från kontaktade referenser.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, data, kopiering, olycksfallsförsäkring på 1.100 kr/termin.

Kursen är på heltid och du kan söka studiemedel. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »

Kostnader
Alla betalar materialavgift enligt ovan.

Läs mer om internatet och övriga kostnader för boende och mat »