Allmän kurs

Allmän kurs
– de många möjligheternas kurs

Allmän kurs på Biskops Arnö vänder sig i första hand till dig som vill fullfölja oavslutade eller inte påbörjade gymnasiestudier. Du börjar dina studier där du själv befinner dig.

Syftet med studierna är att få grundläggande behörighet till högskola eller någon annan utbildning. Vi vill också verka för en god bildning i demokratisk anda med respekt och solidaritet som ledord. Utbildningen är till för dig som vill utveckla såväl kritiskt tänkande som nyfikenhet.

Kursens längd är mellan 1 år och 3 år – beroende på dina förkunskaper.

Vad läser man på Allmän kurs?
Drygt två tredjedelar av tiden på Allmän kurs ägnar du dig åt ämnen som är gemensamma med gymnasiet: svenska, engelska, matematik, historia, natur-,  samhälls- och religionskunskap. De gymnasiegemensamma ämnena läser du både enskilt och i ämnesöverskridande teman. Resten av tiden på kursen ägnas åt så kallade profilstudier.


Vilka profiler har Allmän kurs på Biskops Arnö?
Som deltagare på Allmän kurs väljer du en av följande två profiler:

Fanny och Ine c (1 av 1)1. Bild och form – en profil som handlar om att berätta, gestalta och påverka genom att arbeta med bild i praktiken. Vi presenterar vårt material i olika utställningsformer och olika presentationstekniker. Vi bekantar oss bl.a. med koppargrafik och de möjligheter som finns där.

2. Kultur och samhälle – en profil med inriktning på kultur och samhälle – lokalt, nationellt såväl som internationellt. Vi försöker förstå hur samhällen formas. Vi ställer frågor och diskuterar lösningar. Film och media är några av våra arbetsverktyg. Vi går på teater och besöker museer.

 

Hur arbetar vi på Allmän kurs?
Vi arbetar i varierande studieformer. Enskilt arbete och föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner. Arbetssättet bygger på att vi alla har med oss värdefulla kunskaper och erfarenheter och att vi kan lära oss av varandra.

GipsmaskSom deltagare har du även stor möjlighet att komma med synpunkter och förslag på verksamheten. Med den här friheten kommer också ett ansvar där din delaktighet är viktig. Vi följer ett tydligt schema som ser likadant ut under hela läsåret.

Varje skoldag börjar 9.00 och slutar 16.00 och rymmer fyra lärarledda lektionspass. Passen är 75 minuter långa med en halvtimmes gemensam fikapaus emellan. Detta skapar en rutin i vardagen. Ibland bryts det vanliga schemat för att ge plats åt studiebesök, gästande föreläsare eller sociala aktiviteter. På Biskops Arnö ges du studiero.

På allmän kurs går mellan 20-25 kursdeltagare och en stor del av undervisningen sker i halvgrupp. På kursen jobbar fem lärare. Som deltagare kan du därför få mycket stöttning och handledning.

Studiebesök och utbyte med en skola i USA
Under läsåret utnyttjar vi närområdet för studiebesök av olika slag. Vi har exempelvis besökt Uppsala för kortfilmsfestivalen, gjort teaterbesök, samt besökt Fotografiska museet i Stockholm. På Biskops Arnö har vi ett samarbete med en skola i Kalifornien, USA. För dig som deltagare på allmän kurs finns möjlighet att åka på utbyte till skolan.

A poem of Biskops Arnö
av Astrid Arvidsson, tidigare kursdeltagare

An island full of knowledge
An island full of youth
An island full of tears
An island full of disputes
An island with a history
An island with dreamsAn island dressed in nature
An island that’s more than it seems
An island echoing with laughter
An island sounding with song
An island surrounded by memories
No visit can last too long

nackrosblad-3

 

 

 

 

Lärare
Lasse Mellberg  lars.mellberg@biskopsarno.se
Torbjörn Persson  torbjorn.persson@biskopsarno.se
Janne Hallqvist  janne.hallqvist@biskopsarno.se
Mikaela Holmborg  mikaela.holmborg@biskopsarno.se
Sanna Lindström (tjl) sanna.lindstrom@biskopsarno.se
Anna Wiklund (vik) anna.wiklund@biskopsarno.se

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag
Höstterminen:
22 april 2021
Vårterminen: 12 november 2021

Kurstid
Ht 2021: 23 aug – 17 dec
Vt 2022: 10 jan – 27 maj

Ansökan
När du söker till allmän kurs ska du bifoga ett personligt brev och dina senaste betyg till din ansökan. I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du vill gå kursen. I formuläret (när du klickat in dig på Ansökningsformuläret här under) kollar du att din ansökan är komplett och att du uppgett dina kontaktuppgifter där du kan nås. Allmänna kursens lärare läser alla ansökningar och ringer referenser.

Sedan kallas du till en intervju. Intervjun är också en möjlighet för dig att själv besöka skolan och bilda dig en egen uppfattning om skolan och miljön. Du får återkoppling på din ansökan slutet av maj respektive november. Då får du reda på om du blivit antagen, reserv eller ej antagen. Ett visst löpande intag sker så tänk på att skicka in din ansökan i god tid, så snart som möjligt.

Om du antas till kursen, får du ett antagningsbrev med mejl med information om betalning och annan praktiskt information.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2.000 kr. Bekräftelseavgiften är en förskottsbetalning på höstens kostnader.

Vid urvalsprocessen utgår vi från följande kriterier:

1. Vi ser till de sökandes behov – de som saknar eller inte ha gått klart gymnasiet har förtur.

2. Vi ser till den sökandes motivation för att gå kursen – det personliga brevet betyder mycket, du ska motivera varför du söker kursen och dina mål med utbildningen.

3. Du bör ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig kursen.

4. Vitsord från kontaktade referenser.

 

Ekonomi

Undervisningen är avgiftsfri.

Du betalar en materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, data, kopiering, olycksfallsförsäkring på 1.000 kr/termin.

Kursen är på heltid och och du kan söka studiemedel. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Läs mer på > CSN

Internat
Du som bor på skolan betalar materialavgiften (se ovan) och för helinackordering. Det betyder att du betalar för rum, frukost, frukt, lunch, fika och kvällsmål.

Kostnaden för helinackordering är mellan 1.340 kr och 1.450 kr/vecka beroende på rumstyp.

Du skriver kontrakt årsvis och faktureras vid fyra tillfällen per termin.

Vill du stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, det enda du behöver göra är att förboka måltiderna.

> Läs mer om internatet

Externat
Du som inte bor på skolan betalar materialavgiften (se ovan) och för frukt och fika. Det blir en kostnad på 60 kr/veckan.

Avgiften faktureras vid fyra tillfällen per termin.

Materialavgiften och internatavgiften resp. externatavgiften är obligatorisk.

Du har också möjlighet att äta lunch på skolan (65 kr).
Måltiden betalar du direkt vid kassan i köket.