Låtskrivarutbildning – projektår (distans)

Foto: Kevin Chang

En konstnärlig projektutbildning för dig som skriver låtar

Du som söker den här kursen vill fördjupa ditt låtskrivande genom att arbeta med ett eget urval av låtar för att själv få nya perspektiv på ditt skrivande eller vidareutveckla låtarnas text och musik. Du vill också fördjupa dina kunskaper inom låtskrivande genom att träffa andra låtskrivare, författare och kompositörer.

Varje kursdeltagare tilldelas personliga handledare som följer låtskrivararbetet under läsåret. Undervisningen utgörs av löpande låtsamtal, artistbesök och seminarier. Vi för också diskussioner om sådant som knyter an till låtskrivande, till exempel arbetsformer, rättigheter, metod och kritik.

Utbildningen bygger på aktivt deltagande, obligatorisk närvaro på schemalagda lektioner, under träffarna på ön samt självständigt skrivande och lyssnande.

Undervisningen bedrivs på distans med fem träffar per termin förlagda till Biskops Arnö. Träffarna består av handledning i grupp, föreläsningar och seminarier. Under träffarna kan deltagarna mot en kostnad bo och äta på skolans internat. Kvällsaktiviteter förekommer ibland på träffarna, liksom kursmoment på andra platser i form av evenemang m.m.

Den enskilda handledningen sker två gånger per termin på den ort där handledaren är verksam.

Kursmoment
Enskild handledning
Låtsamtal i grupper
Lektioner
Eget arbete
Uppspelningar och evenemang
Projektarbete

Lärare
Daniela Serafimova (kursansvarig), låtskrivare och artist
Mattias Björkas, låtskrivare och artist
Channa Riedel, låtskrivare, artist och skribent

På kursen har bland andra Beatrice Eli, Lars Winnerbäck, Annika Norlin, Anna Järvinen, Kajsa Grytt, Mattias Alkberg, Amr Badr, Sara Parkman, Sibille Attar, Shida Shahabi, Skator, Marit Bergman, Mariam Wallentin, Honeydrips, Uje Brandelius, Frida Hyvönen, Christian Kjellvander, Mira Aasma och Ida Lundén fungerat som gästföreläsare, handledare och gästartister

Se även
Låtskrivarutbildning >

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
26 april 2024

Kurstid
Ht 24: 19 aug – 13 dec
Vt 25: 9 jan – 28 maj

Ansökningen ska innehålla

1) Ett personligt brev där du presenterar projektet du vill arbeta med under året: konstnärlig idé, genomförande och målsättning.

2) 2-5 låtar som är tänkt att vara en del av projektet eller på annat sätt illustrerar projektet. Inget annat krav ställs på inspelningarna än att låtarna ska höras tydligt.

Skicka låtarna på länk till en plats på nätet (ex Dropbox, Soundcloud, etc). Bilagor i ansökan får vara max 7 MB per låt. Namnge låtfilen med ditt tilltalsnamn och efternamn samt låtens titel.

3) Bifogade låttexter.

Antagningen baseras på ansökningshandlingarna. Antagningsgruppen består av lärare på kursen som gör en subjektiv bedömning av varje sökande där den sökandes intresse och förmåga att skriva och utveckla sitt låtskrivande prioriteras.

Urvalet sker på konstnärlig grund genom bedömning av arbetsproverna. Motivationen att gå på utbildningen är viktig i bedömningen.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs som under läsåret har ett antal fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring, konsertbesök och andra studiebesök på 500 kr/termin.

Läs mer om övriga kostnader för boende och mat vid träffarna »

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »