Låtskrivarutbildning – projektår

Foto: Kevin Chang

En konstnärlig projektutbildning för dig som skriver låtar

Vi ÄR

 • en genreoberoende konstnärlig utbildning
 • en plats där det egna skrivandet och den egna utvecklingen står i fokus
 • en utbildning i att lyssna och analysera
 • en plats dit du kommer som låtskrivare för att samtala med kolleger
 • en plats där låtens alla beståndsdelar beaktas
 • en utbildning som ger låttexten stort utrymme i undervisningen
 • branschoberoende

Vi är INTE

 • en utbildning i någon specifik genre
 • en utbildning där lärarna ger färdiga recept på hur bra låtar skrivs
 • en teknik- eller hantverksinriktad utbildning
 • en instrumentutbildning
 • intresserade av vad branschen just nu efterfrågar för sorts låtskrivande

Den här kursen är öppen för dem som redan gått en av Biskops-Arnös låtskrivarutbildningar. Du som söker den här kursen vill fördjupa ditt låtskrivande genom att arbeta med ett eget urval av låtar för att själv få nya perspektiv på ditt skrivande eller vidareutveckla låtarnas text och musik. Du vill också fördjupa dina kunskaper inom låtskrivande genom att träffa andra låtskrivare, författare och kompositörer.
 
Varje kursdeltagare tilldelas personliga handledare som följer låtskrivararbetet under läsåret. Undervisningen utgörs av löpande låtsamtal, artistbesök och seminarier. Vi för också diskussioner om sådant som knyter an till låtskrivande, till exempel arbetsformer, rättigheter, metod och kritik.
 
Utbildningen bygger på aktivt deltagande, obligatorisk närvaro på schemalagda lektioner, under träffarna på ön samt självständigt skrivande och lyssnande.
 
Undervisningen bedrivs på distans med tre träffar per termin förlagda till Biskops Arnö. Träffarna består av handledning i grupp, föreläsningar och seminarier. Under träffarna kan deltagarna mot en kostnad bo och äta på skolans internat. Kvällsaktiviteter förekommer ibland på träffarna, liksom kursmoment på andra platser i form av evenemang m.m.
 
Den enskilda handledningen sker två gånger per termin på den ort där handledaren är verksam.
 
KURSMOMENT
 • Enskild handledning
 • Låtsamtal i grupper
 • Lektioner
 • Eget arbete
 • Uppspelningar och evenemang
 • Projektarbete
 

Lärare på kursen är

Daniela Serafimova (kursansvarig), låtskrivare och artist
Håkan Tegnestål, lärare
Channa Riedel, låtskrivare, artist och skribent
Mattias Björkas, låtskrivare och artist
 
På kursen har bland andra Beatrice Eli, Lars Winnerbäck, Annika Norlin, Anna Järvinen, Kajsa Grytt, Mattias Alkberg, Amr Badr, Sara Parkman, Sibille Attar, Shida Shahabi, Skator, Marit Bergman, Mariam Wallentin, Honeydrips, Uje Brandelius, Frida Hyvönen, Christian Kjellvander, Mira Aasma och Ida Lundén fungerat som gästföreläsare, handledare och gästartister

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2022

Sista ansökningsdag
21 april 2022

Kurstid
Ht 22: 15 aug – 9 dec
Vt 23: 9 jan – 26 maj

Ansökningen ska innehålla

1) Ett personligt brev där du presenterar projektet du vill arbeta med under året: konstnärlig idé, genomförande och målsättning. 

2) 2-5 låtar som är tänkt att vara en del av projektet eller på annat sätt illustrerar projektet. Inget annat krav ställs på inspelningarna än att låtarna ska höras tydligt.

Skicka låtarna på länk till en plats på nätet (ex Dropbox, Soundcloud, etc). Bilagor i ansökan får vara max 7 MB per låt. Namnge låtfilen med ditt tilltalsnamn och efternamn samt låtens titel.

3) Bifogade låttexter.

Antagningen baseras på ansökningshandlingarna. Antagningsgruppen består av lärare på kursen som gör en subjektiv bedömning av varje sökande där den sökandes intresse och förmåga att skriva och utveckla sitt låtskrivande prioriteras.

Urvalet sker på konstnärlig grund genom bedömning av arbetsproverna. Motivationen att gå på utbildningen är viktig i bedömningen.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs som under läsåret har ett antal fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring, konsertbesök och andra studiebesök på 500 kr/termin.

Vid alla träffar är du i förväg inbokad på helpension i dubbelrum (boende och mat) på Biskops Arnö som kostar 310 kr/dygn. Denna avgift är odelbar och vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan.

Om du inte har möjlighet att bo på Biskops Arnö under träffarna måste du avboka ditt boende senast 2 veckor innan träffen för att inte blir fakturerad.
Alla kostnader faktureras i efterhand.

Om du väljer att inte bo på skolan kan du köpa lunch, fika och middag och betala direkt vid kassan i matsalen.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »