Att skriva essä & kritik (distans)

Biskops Arnös författarskola

Att skriva essä & kritik 
(distans – egy)

Kursen riktar sig till dig som vill skriva och läsa kritik och essäistik. Kursen är en distansutbildning och vi tar emot ansökningar från hela Norden. Du kan skriva på svenska, norska (bokmål eller nynorska) eller danska.

Att skriva essä & kritik är en tredje fristående kurs inom Författarskolan på Biskops Arnö. Kursen är främst avsedd för dig som gått grundkursen eller har andra liknande erfarenheter. Kursen går att läsa efter grundkursen, istället för fördjupningskursen, om man vill välja en sådan inriktning, eller efter fördjupningskursen, som ytterligare en fördjupning.

Kursen spänner mellan kritisk teori och dagskritik, mellan samtal om essäistiska traditioner och hantverksmässig kunskap för att skriva en god recension. Kursen adresserar också den samtida kritiska offentligheten, dess villkor och grundvalar. Utöver litteraturkritik och essäistik utforskar kursen även kritik av andra konstformer.

Att skriva essä & kritik bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och skrivsätt lyfts fram och där gruppens gemensamma kunskap är central. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Kursupplägget består av läsande och samtal kring essäer, kritiktexter, enskilda författarskap, redaktionellt arbete samt publicistiska praktiker. Den innehåller också gemensamma seminarier, praktiska uppgifter och textsamtal. Du ska också skriva egna texter inom ramen för essäistik och kritik.

Kursen är en heltidsutbildning på distans bestående av fyra fysiska träffar på Biskops Arnö per termin, med undervisning på distans mellan träffarna. Kursen är studiemedelsberättigad. Kost och logi på skolans internat kan bokas för kursträffarna på ön.

Kursen startas med målsättningen att skapa en ny plats för skrivande med riktning mot en litterär offentlighet och ett fördjupat samtal om litteraturkritik och essäistik.

Kursansvarig
Kajsa Sundin

Lärare
Kajsa Sundin
Burcu Sahin
Martin Högström
Sara Gordan
Ida Linde och
Athena Farrokhzad
Ann-Marie Tung Hermelin

Alla lärare är verksamma författare, kritiker, essäister eller redaktörer.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag
11 april 2021

Kurstid
Ht 2021: 23 aug – 17 dec
Vt 2022: 10 jan – 27 maj

Antal deltagare: 12

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar om din relation till läsning och vad kritik och essäistik är för dig, samt varför du söker kursen. Utöver detta ska ansökan innehålla ett arbetsprov om max tio sidor essä eller litteraturkritik.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut i slutet av maj, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs med träffar på Biskops Arnö under året .

Undervisningen är avgiftsfri.

Vid träffarna erbjuds du helinackordering (boende och mat) på Biskops Arnö som kostar 310 kr/dygn. Vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan.

Om du inte har möjlighet att bo på Biskops Arnö under träffarna kan du köpa lunch, fika och middag i matsalen.

Du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring och studiebesök på 500 kr per termin.

Faktura för träffarna skickas per mejl efter din vistelse.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten. Se CSN.