Att skriva essä & kritik – distans (Antagning läsåret 2025/2026)

Biskops Arnös författarskola

Att skriva essä & kritik 
(distans – eg)

Ingen antagning läsåret 2024/2025

Kursen riktar sig till dig som vill skriva och läsa kritik och essäistik. Kursen är en heltidsutbildning med självständigt läs- och skrivarbete på distans samt fysiska träffar på Biskops Arnö några gånger varje termin. Vi tar emot ansökningar från hela Norden. Du kan skriva på svenska, norska (bokmål eller nynorska) eller danska.

Kursen är främst avsedd för dig som gått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller har andra liknande erfarenheter.

Kursen spänner mellan teori och dagskritik, mellan samtal om essäistiska traditioner och hantverksmässig kunskap för att skriva en god recension. Kursen adresserar också den samtida kritiska offentligheten, dess villkor och grundvalar. Utöver litteraturkritik utforskar kursen även kritik av andra konstformer och frågor kring essäns potential inom olika genrer.

Att skriva essä & kritik bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och skrivsätt lyfts fram och där gruppens gemensamma kunskap är central. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Kursupplägget består av läsande och samtal kring essäer, kritiktexter, enskilda författarskap, redaktionellt arbete samt kritiska praktiker. Den innehåller också gemensamma seminarier, praktiska uppgifter och textsamtal. Inom ramen för essäistik och kritik ska du skriva egna texter där du laborerar med kursens olika tematiker och litterära former.

Kursen är studiemedelsberättigad. Kost och logi på skolans internat kan bokas för kursträffarna på ön.

Kursen har målsättningen att skapa en ny plats för skrivande med riktning mot litterära offentligheter och ett fördjupat samtal om litteraturkritik och essäistik.

Kursansvarig
Kajsa Sundin

Lärare
Martin Högström
Lizette Romero
Kristoffer Appelvik Lax
Jennifer Hayashida
Sara Gordan (tjl)

Alla lärare är verksamma författare, kritiker, essäister eller redaktörer.

Besök gärna mörkrummet – en digital tidskrift knuten till Biskops Arnös författarskola som grundats på initiativ av kursen Att skriva essä och kritik. Redaktörskapet lämnas vidare mellan årskullarna.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ingen antagning läsåret 2024/2025

 

Antal deltagare
12

Ansökan
För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs godkända slutbetyg på gymnasienivå.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar om hur och varför essäistik och kritik är angeläget i ditt liv, vilka förlagor som är betydelsefulla för ditt skrivande och varför den här utbildningen kan gynna din skrivande praktik. Utöver detta ska ansökan innehålla ett arbetsprov om max tio sidor essä eller kritik.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs som under läsåret har ett antal fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring och studiebesök på 500 kr per termin.

Läs mer om övriga kostnader för boende och mat vid träffarna »

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »