Helande närvaro – en distanskurs

Rörelse   Stillhet   Kreativitet   Natur

Helande närvaro är en distanskurs för dig som söker inspiration för välmående och balans i livet.

Känner du att du vill ge dig själv möjlighet och tid att komma mer i kontakt med dig själv genom meditation, kreativa övningar och naturen, tillsammans med andra i grupp?

I den här kursen har du möjlighet att ge dig själv tid att stanna upp och utforska vad som egentligen rör sig i ditt inre landskap. Genom övningar, undersökande av dina sinnen, naturmeditationer, att måla och skriva, övar du upp din egen förmåga till större närvaro och mottagande av det som är i stunden.

Rörelse, yoga och massage stödjer dig att känna dig mer förankrad i din kropp vilket ger dig möjlighet att känna dig mer närvarande och avslappnad.

Du får verktyg som du har möjlighet att använda i din vardag på ett naturligt sätt, då du gör många av övningarna hemifrån. Här finns en potential att fördjupa dig i din egen inre natur – speglad i den yttre.

Livet går fortare och fortare för många av oss. Hur kan vi leva i samklang med vår egen och naturens rytm och samtidigt fungera väl i samhället? Genom kursen Helande närvaro har du möjlighet att ge dig själv tid att utforska och berika ditt liv genom rörelse, stillhet, kreativitet och natur.

Helgträffar
Vi kommer att ha fyra helgträffar, lördag-söndag,
fördelade över skolåret:

25–26 september 2021
27–28 november 2021
5–6 februari 2022
23–24 april 2022

Online-möten söndagar
Vi kommer att ha två söndagar över Zoom/online. Dessa dagar kommer att vara heldagar:
Söndagen den 24 oktober 2021
Söndagen den 20 mars 2022

Online-möten kvällar
Vi kommer även att ha ca 10 st. kortare Zoom-möten vissa kvällar med början kl. 19.00. Mötena håller på ca 1,5-2 timmar och kommer att vara fördelade över året.

Plattformsuppgifter
Förutom helgträffar och online-möten kommer du göra de flesta uppgifterna hemifrån utifrån vår plattform där du får uppgifter kontinuerligt. Du behöver avsätta ca 10 timmar per vecka sammanlagt för dina studier.

Kursens upplägg
Vi kommer att träffas i grupp fyra helger under året, lördag – söndag, ute på natursköna Biskops Arnö. Möjlighet att hyra rum finns. Under helgerna kommer vi att fokusera på olika teman och övningar med syftet att ge dig möjlighet att få mer kontakt med ditt inre, din kropp, naturen och din kreativitet. Övningarna kommer att ske både inomhus och utomhus. Vi kommer att träffas i grupp där samtalet är en viktig del av kursen.

Förutom helgträffarna kommer vi även träffas två heldagar online. Under dessa dagar kommer vi att ha liknande fokus som på helgträffarna på Biskops Arnö. Skillnaden är att du gör övningarna hemifrån.

Mellan träffarna kommer du få övningar och uppgifter på vår plattform inom olika teman, så att du kan integrera det vi fokuserar på under helgerna in i din vardag.

Förutom att göra de uppgifter du får på plattformen kommer du också vara aktiv genom att lägga in bilder, kommunicera/skriva/samtala med dina klasskamrater och din lärare om dina upplevelser och tankar runt övningarna och uppgifterna. Du kommer även ha möjlighet att skriva i en övnings- och upplevelsedagbok kontinuerligt under terminen.

Under året kommer vi också ha flera online-möten där vi bl.a. samtalar om hur det går med övningarna, diskuterar olika frågeställningar som kommer upp under resans gång och gör olika meditationer och kreativa övningar tillsammans.

Eftersom kommunikationen mellan träffarna kommer att ske mestadels på den digitala plattformen samt genom våra online-möten är det viktigt att du har en dator, bra nätuppkoppling, kamera och viss datorvana. Du kommer också behöva ha tillgång till olika enklare kreativa material när du gör dina uppgifter hemifrån. Viss kurslitteratur kommer att vara på engelska.

Då kursen är en halvtidskurs får du räkna med att du behöver avsätta ca 10 timmar per vecka för dina studier.

Kursinnehåll

 • Meditation
 • Naturvandringar
 • Frigörande rörelse/dans/röstuttryck
 • Enklare yoga och stretchövningar
 • Guidade meditationer, inre resor
 • Kreativitet, vi kommer att inkorporera och utforska olika uttryck inom det kreativa så som tex bild, färg, form, lera, foto, skrivande m.m.
 • Utforska dina sinnen, de fyra elementen, årstiderna
 • Natur- och trädmeditationer
 • Healing/enklare massage
 • Andningsövningar
 • Ta kontakt med din inre längtan
 • Samtal
 • Lekar
 • Litteratur/artiklar
 • Kommunikation över nätet med kurskamrater/lärare

 

Kursansvarig
Mikaela Holmborg

Mikaela är utbildad samtalscoach och har även en bred utbildning inom konst, meditation, ceremonier, healing/massage, dans och personlig utveckling. Hon är också utbildad och verksam keramiker.

Mikaela är även huvudlärare på Projekt- och handledarutbildningen på Naturens medicin på Biskops Arnö.

 

 

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag
6 maj 2021

Kurstid
Ht 2021: 23 aug – 17 dec
Vt 2022: 10 jan – 27 maj

Studietakt
50 %

Antal deltagare
10

Antal träffar
– Fyra helgträffar på Biskops Arnö, lördag till söndag
– Två heldagar online, söndagar
– Kvällsträffar online

Din ansökan skall innehålla ett personligt brev där du berättar:
– lite om dig själv och varför du vill gå kursen.
– hur du hittade utbildningen och vad som fick dig intresserad.
– vilka förväntningar du har och vad du vill utveckla och lära dig mer av genom kursen.
– om du har någon tidigare erfarenhet runt personlig utveckling och vad denna erfarenhet betyder för dig. (Du behöver inte ha erfarenhet för att söka/gå kursen.)
– om du har möjlighet att, kontinuerligt i din vardag, avsätta tid för dessa studier.
– om du kommer att kombinera utbildningen med andra studier och/eller arbete.

Bifoga även CV och gärna ett foto på dig själv.

Antagningsrutiner
Kursansvariga på Helande Närvaro gör antagningen till kursen. Vi läser ditt personliga brev och försöker bedöma om du har utrymme för halvtidsstudier i ditt liv, ditt intresse för kursen och ditt engagemang för denna sorts studier. Vid behov har vi också ett kortare samtal/intervju på telefon med dig.

Följande är en sammanfattning av våra antagningskriterier

 • Att du har fyllt 18 år
 • Att du är drogfri
 • Att din ansökan har inkommit i tid

I övrigt baseras antagningen på huruvida vi bedömer dig som personligen lämplig för kursen och att vi bedömer att du kan ta till dig undervisningen, studera självständigt samt att vi bedömer att du har tid att prioritera studier under denna tid.

Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din livs- och arbetslivserfarenhet, samt hur vi uppfattar ditt engagemang och din motivation för studier, samt önskan till fördjupning inom dig själv, inom detta ämnesområde.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut under slutet av maj. Du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.500 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Internatkostnad
För helgträffarna som är planerade tillkommer en internatkostnad. Vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan. Kostnaden för en helg är 690 kr. Det finns också ett reducerat pris med 25% (518 kr) för dem som väljer att bo externt. Det är viktigt att gruppen är samlad på träffarna, därför är priset ett paketpris som också gäller om du bara är med en av dagarna eller om du väljer att inte äta på skolan. Priset gäller en övernattning – lördag till söndag.

En extra övernattning (i mån av lediga rum) kostar 300 kr, inklusive frukost.

Läs mer om internat

En materialavgift på 1.500 kr täcker kostnader för data, material, kopiering, försäkring, kurslitteratur och visst konstnärsmaterial.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel. Kursen är på deltid, 50%, och belastar gymnasiekvoten. Se CSN.