Dokumentärfilm 1 – grundkurs

Grundläggande dokumentär filmteknik och metodik

 • Manus, foto, ljud, regi, video- och ljudredigering
 • Sök individuellt eller i grupp
 • Korta filmövningar på hösten
 • Större filmprojekt på våren
 • Studiemedel ur folkhögskolekvoten

Biskops Arnö Dokumentär har en grundkurs (Dokumentärfilm 1) och en projektkurs (Dokumentärfilm 2). Grundkursen är under året lokaliserad till Biskops Arnö medan projektkursen är en distanskurs med regelbundna träffar på ön.

Dokumentärfilm 1 är vår ettåriga grundkurs som vill lär ut all praktisk, grundläggande teknik för att göra film och samtidigt utveckla deltagarnas personliga filmberättande.

På grundkursen lär du dig baserna till ett dokumentärt berättande. Här får du lära dig filmens hantverk: foto, ljud, klipp, intervjuteknik, dokumentär regi och skriftlig dokumentär projektbeskrivning.

Under hösten får du – utöver en mängd kortare övningar och workshops – göra tre kortare filmer i team och på våren ett längre projekt som du själv initierar. Du får på så sätt hitta vägarna in till ditt filmiska språk för att sedan fördjupa dig i det.

Du får både tekniska och teoretiska kurser och personliga inblickar i frågor kring filmskapande genom gästlärare som föreläser och går in i dina projekt. Vi ser på film tillsammans och diskuterar estetiska och etiska frågor. Vad är ett dokumentärt tänk?

En central del i undervisningen är den personliga handledningen du får i dina projekt. Vi går in i din klippning och diskuterar din film. Vi har regelbundna work-in-progress-dagar, där alla kursdeltagarna får se och ge respons på varandras projekt.

Idag går det att göra film på egen hand. Men vi värderar och uppmuntrar det kollektiva skapandet, utbytet mellan deltagare i en grupp, i ett filmteam. Att göra film tillsammans frigör också en kreativitet som ibland när man arbetar själv, har en tendens att fastna i ett tyngande tekniskt ansvar.

Till Dokumentärfilm 1 kan du söka oavsett om du redan har erfarenhet av film eller precis har börjat filma, det vi vill är att du ska ha en vilja att lära dig filmiskt berättande, få nya inblickar och ta den tid som det kräver. Här lär vi oss genom att göra, tillämpa teorin. Du har tillgång till filmutrustning och klipprum dygnet runt. Du lär dig både av våra handledare och genom att arbeta självständigt. Vi jobbar i klipprogrammet Avid, som är branschstandard och vi filmar med Panasonic HC X1000.

Utbildningens mål är självständiga och kritiska filmarbetare, etiskt och estetiskt medvetna, tekniskt och hantverksmässigt kunniga med en insyn i en dokumentär filmproduktions alla moment.

Under höstterminen utvecklas filmteknik och filmberättande i funktionella filmövningar. Fokus ligger på hantverket: idéframställning, manusbearbetning och produktionsplanering; filmfoto, ljudteknik och ljussättning; bildberättande och intervjuteknik, digital redigering, ljudläggning och mixning på Avid. Seminarier hålls kring olika former för dokumentärt filmarbete. Kursen är intensiv. Man måste som kursdeltagare vara beredd att ägna en hel del kvälls- och helgtid åt filmarbetet.

Under vårterminen genomför varje grupp ett längre dokumentärt projekt. Första halvan av terminen är avsatt för utveckling, research och inspelning av projektet.  I mitten av mars fram till terminsslut i slutet av maj redigeras och färdigställs filmen. Undervisningen gästas då av verksamma filmare och specialister i bl. a. ljudteknik, filmfoto och dokumentär filmproduktion.

Lokaler och utrustning
Vi håller till i Mediahuset på Biskops Arnö. Här har vi en filmsal som både är vårt klassrum och vår biograf. Vi förfogar över sex redigeringsrum, varav fyra med redigeringsprogrammet Avid. Vi håller grundläggande mera avancerade kurser i programmet, målet är att alla kursdeltagare i slutet av kursen ska behärska alla kreativa verktyg i Avid. Vi handleder företrädesvis på Avid då flera våra lärare är utbildade i programmet.

Vi ser gärna att du bor på internatet – då har du nära  till både utrustning och redigeringslokaler. Det är också ett bra sätt att fokusera på filmarbetet och lära känna andra deltagare, både i din kurs och i andra kurser på Biskops Arnö: dramatiker, poeter, musiker, fotografer m.fl. Kanske framtida kollegor.

På internatet kan du få bo i enkel- eller dubbelrum. På skolan finns också bibliotek och grupprum, bastu, löprundor och gymnastiksal för bollsporter och en träningshall som du har tillgång till dygnet runt.

Allmänt
Undervisningen pågår från slutet av augusti till slutet av maj året därpå. Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Biskops Arnö Dokumentär har plats för 10 studerande i grundkursen och 10 i projektkursen. Med Föreningen Norden som huvudman välkomnar vi sökande från hela Norden.

Har du frågor kring kursen, ansökan eller arbetsprov kan du kontakta kursansvarig:
Christoph Michold

Biskops Arnö Dokumentär – Filmarkiv »

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
Ansökan fortsatt öppen
2 maj 2024

Kurstid
Ht 24
: 26 aug – 20 dec
Vt 25: 9 jan – 28 maj

Ansökan
Du fyller i dina uppgifter och följer instruktionerna i länken Ansökningsformulär nere på sidan.

För att söka behöver du:

 • bifoga kopior av betyg och ev anställningar
 • bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv (och dina ev medsökande), lite om din bakgrund, varför du vill lära dig filma och hur du vill använda dina kunskaper i framtiden
 • bifoga ett CV
 • bifoga en länk till en kort film eller en berättande bildsekvens, som du lägger upp på Vimeo, Youtube eller länkar till oss på annat sätt. Max 10 min.
 • bifoga två synopsis (kort beskrivning av en tänkt film)Utöver det du vill skildra i filmen ska du försöka ge en tydlig bild av den tänkta filmens form och bakgrunden till idén.
  Synopsis 1:  En film du skulle vilja göra nu, en kort och enkel idé.
  Synopsis 2:  En film du skulle vilja göra i framtiden, du behöver inte tänka på att den ska vara genomförbar i nuläget. Max en halv A4-sida för varje synopsis.

Vi ser gärna att man söker i grupp, kanske i ett team, men det går lika bra att söka individuellt.

För att gå Dokumentärfilm 1 måste du vara minst 18 år och ha avslutat årskurs 9 i grundskolan.

Vad händer när du har ansökt?
Våra lärare och personal på kursen går igenom alla ansökningar. Det är en process där vi bl.a. söker efter den filmiska och bildmässiga ambitionen och engagemanget för ämnet hos de sökande.

Intervjudag
Om du går vidare till nästa omgång kallas du till en intervjudag på Biskops Arnö. Här kommer vi att intervjua dig och du kommer att få göra en kort övning på plats. Det blir ett tillfälle för dig att lära känna oss och vi dig.

Besked
Antagningsbesked skickar vi ut i slutet av maj/början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, data, kopiering, olycksfallsförsäkring på 2.500 kr/termin.

Läs mer om internatet och övriga kostnader för boende och mat »

Kursen är på heltid och och du kan söka studiemedel. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »