Dokumentärfilm 3 – Klipp fördjupningskurs (distans)

Dokumentärfilm 3 – Klipp fördjupningskurs
(distans)

Från råklippt till mixad och färdig film

– Sök med ett redan inspelat filmmaterial
– Klipp och strukturera under hösten
– Klipp, mixa och grada under våren
– Löpande handledning och seminarier
– Studiemedel ur folkhögskolekvoten

Biskops Arnö Dokumentär har en grundkurs (Dok 1) en projektkurs (Dok 2) och en fördjupningskurs i klipp (Dok 3). Grundkursen är under året lokaliserad till Biskops Arnö medan projekt- och fördjupningskursen är distanskurser med regelbundna träffar på ön. 

Dokumentärfilm 3 är en fördjupningskurs där deltagarna söker till kursen med ett inspelat dokumentärt material eller en råklippt film som redigeras, kompletteras och fördjupas under erfaren handledning. Tillsammans utvecklar vi projektet till en mixad och färdig film. Kursen är på distans.

Du arbetar med din film och utvecklar den i regelbunden kontakt med kursens handledare och övriga deltagare. Vid fyra seminarietillfällen per termin samlas alla kursdeltagare på Biskops Arnö för att visa, utvärdera och följa upp klipparbetet. Tillsammans besöker vi också dokumentärfestivaler, bl.a. Nordisk Panorama i Malmö och Tempo i Stockholm, där vi ser nya dokumentärer och följer aktuella seminarier. 

Under vårterminen, med regelbunden handledning av våra handledare, färdigställs filmen. Vi fortsätter klippa, ljudlägga och mixar materialet till en färdig film. Under vårterminen infaller också tre separata intensivveckor då vi på plats, på Biskops Arnö, fokuserat klipper filmerna.  

Under våren jobbar vi också med budget och finansiering och vi samlas vid några seminarietillfällen för att diskutera dessa frågor och producentens roll i filmarbetet. Vi gör studiebesök med praktiska tillämpningar hos olika filmarbetare, som ljudläggare och ljussättare.

En central del i undervisningen är den personliga handledningen du får i dina projekt. Vi går in i din klippning och diskuterar din film. Vi har regelbundna work-in-progress-dagar, där alla kursdeltagarna får se och kommentera varandras projekt. 

Vi värderar det kollektiva skapandet, utbyte mellan deltagare i en grupp, i ett filmteam eller en klass. Att göra film tillsammans frigör också en kreativitet som ibland när man arbetar själv kan fastna i många beslut och tyngande tekniskt ansvar. 

Till Dokumentärfilm 3 söker du med en pilot eller ett par scener ur det materialet du vill arbeta med under kursen. Kursen förutsätter en grundläggande erfarenhet av redigering i Avid eller Premiere, t ex från tidigare filmutbildning. Egen kamera och en redigeringsdator är en förutsättning för att kunna gå kursen. Vi välkomnar sökande från hela Norden. 

Kursens syfte är att lära sig analysera ett filmat material, fördjupa känslan för rytm och tajming – och för tid och kontinuitet. Därtill medvetandegöra filmens olika stil- och formelement under klipprocessen, att bli medveten om de olika elementens funktion och påverkan. Utbildningens mål är ett hantverksmässigt kunnande och en kritisk, självständig blick för hela filmarbetet. 

Allmänt
Undervisningen pågår från mitten av augusti till slutet av maj året därpå. Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20. 

Har du frågor kring kursen, ansökan eller arbetsprov kan du kontakta 

Kursansvariga: Lisa Partby / Christoph Michold

Filmarkiv – Biskops Arnö Dokumentär »

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
Ansökan fortsatt öppen
2 maj 2024

Kurstid
Ht 24: 19 aug – 13 dec
Vt 25: 9 jan – 28 maj

Hur söker jag?
Du fyller i dina uppgifter och följer instruktionerna i ansökningsformuläret nedan.

För att gå Dokumentärfilm 3 krävs egen kamera, ljudutrustning och en egen redigeringsdator med redigeringsprogram.

För att söka behöver du

 • fylla i ansökningsformuläret
 • bifoga kopior av ditt senaste betyg och ev anställningar
 • bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv (och ev dina medsökande) lite om din bakgrund, varför du vill gå projektåret och hur du vill använda dina kunskaper i framtiden. Där ska också framgå vilka man söker med. OBS: Var och en i gruppen skickar en egen ansökan.
 • bifoga ett CV
 • bifoga några länkar till en pilot eller några scener ur din pågående film. Gärna också exempel på något du filmat och klippt förut. Du lägger upp allt på Vimeo, Youtube eller länkar materialet till oss på annat sätt.
  Max 3 x 10 min.
 • bifoga två synopsis (kort beskrivning av en tänkt film).
  Utöver det du vill skildra i filmen ska du försöka ge en tydlig bild av den tänkta filmens form och bakgrunden till idén.
  • Synopsis 1:  Den film du vill klippa och arbeta med under kursen.
  • Synopsis 2:  En film du skulle vilja göra i framtiden, du behöver inte tänka på att den ska vara genomförbar i nuläget. Max en halv A4-sida för varje synopsis.

 

Vad händer när du har ansökt?
Våra lärare och personal på kursen går igenom alla ansökningar. Det är en process där vi bl. a. söker efter den filmiska och bildmässiga ambitionen och engagemanget för ämnet hos de sökande.

Intervjudag
Om du går vidare till nästa omgång kallas du till en intervju på Biskops Arnö eller via en digital kanal. Här kommer vi att intervjua dig och det blir samtidigt ett tillfälle för dig att lära känna oss och vi dig.

Besked
Antagningsbesked skickar vi ut via e-post i slutet av maj/början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs med fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, data, kopiering, filmfestivaler, hyra av visningslokal och olycksfallsförsäkring på 2.400 kr/termin.

Eventuella projektresor bekostas med egna medel.

Läs mer om övriga kostnader för boende och mat vid träffarna »

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »