Allmän kurs distans

Allmän kurs distans
– hel och halvtid

En distanskurs för dig
– som vill bredda din allmänbildning
– som vill studera hemifrån
– som har oavslutade gymnasiestudier

En kurs för dig som vill uppnå behörighet till högskolan och öka din allmänbildning. Motsvarar 3-årig gymnasieutbildning. Du kan studera på hel- eller halvtid. Förutom gymnasiegemensamma ämnen, arbetar vi med ämnesövergripande temastudier.

Kursen vänder sig speciellt till dig som vill vidga dina perspektiv och få en bred plattform för vidare studier och engagemang. Du studerar hemma och har kontakt med dina lärare och andra kursdeltagare via vår plattform på nätet. Kursdeltagare och lärare träffas på skolan en dag per termin. Vi har dessutom obligatoriska möten på distans två gånger per termin. Under dessa träffar har vi genomgångar, föreläsningar och intressanta samtal. Alla dessa träffar är obligatoriska.

Grundläggande behörighet
De ämnen som ingår i innehållskravet för
behörighet till högskolestudier är

Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Naturkunskap 1a1
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Religion 1
Matematik 1a, 1b eller 1c

Särskild behörighet
För att få särskild behörighet kan du dessutom läsa följande gymnasieämnen:

Naturkunskap 1a2 och 2
Samhällskunskap 1a2
Historia 1a2
Religion 2
Matematik 2a, 2b, 2c, 3b, 3c, och 4

Tema
En viktig del av dina studier sker i form av ämnesövergripande temastudier. Tema är obligatoriskt.
Dessa teman kan beröra områden som samhälle, historia, religion, kultur, natur, filosofi, språk, bild och folkloristik. Tema är till största delen teoretiskt, men innehåller även en del praktiska inslag, så som att besöka en plats, ta ett foto av någonting eller bygga någonting i modellformat.

Kursens upplägg
Du studerar hemma och har kontakt med övriga kursdeltagare via vår studieplattform och med lärare dessutom via mail. Kursdeltagare och lärare träffas på skolan en gång per termin och via Zoom eller Teams två gånger per termin. Dessa träffar är obligatoriska. Det finns även frivilliga träffar.

Studier på folkhögskola sker i regel i en lugnare takt än gymnasiestudier. Det ger mer tid för fördjupning. Låt oss säga att du under en termin lägger 5 timmar i veckan på Svenska 1, som är en 100p-kurs och går under två terminer. Vid studier på gymnasium läser man den kursen vanligen två och en halv timme i veckan under två terminer. Det betyder att du har dubbelt så mycket tid till ämnet.

Observera att det kan vara svårt att kombinera med jobb med heltidsstudier.

Det är väldigt viktigt att du följer den kursplanering vi kommer fram till. Du ska vara beredd på att i ett ämne göra en inlämning eller rapport varje vecka.

Antagningsvillkor
God datorvana och internetansluten dator hemma. Vår studieplattform är inte anpassad till mobiltelefon eller surfplatta. Kursen vänder sig i första hand till dig med avbrutna gymnasiestudier. I mån av plats tar vi även in dig som redan har grundläggande behörighet, men vill komplettera med ämnen för särskild behörighet. Du ska vara över 18 år.

Kurslängd
Minst ett år heltid eller två år halvtid är kravet för att vi ska kunna ge dig ett studieomdöme.

Lärare
Niklas Weidenhaijn (kursansvarig) niklas.weidenhaijn@biskopsarno.se
Anna Clarén  anna.claren@biskopsarno.se
Torbjörn Persson torbjorn.persson@biskopsarno.se
Anna Wiklund (tjl) anna.wiklund@biskopsarno.se
Ida Lugongo ida.lugongo@biskopsarno.se

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
Ansökan förlängd tom 13 maj 2024
28 april 2024

Kurstid
ht 24: 26 aug – 20 dec
vt 25: 9 jan – 28 maj

Antal deltagare
25

Ansökan
Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Du bifogar också ditt senaste betyg.

Antagningsprinciper
Allmänna kursens lärare läser inkomna ansökningar och ringer referenser. Vi uppmanar alla som har möjlighet att besöka Biskops Arnö i förväg för att bilda sig en egen uppfattning om studiemiljön. Ett visst löpande intag sker. Antagningsbesked skickas ut senast i början av juni för höstens kurser och början av december för vårens kurser.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickas sedan ut via epost där du får veta om du är antagen, reserv eller ej antagen.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr (heltid) / 500 kr (halvtid) som är en förskottsbetalning på terminens kostnader.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för data, kopiering och olycksfallsförsäkring. Avgiften är 1.000 kr/termin för dig som läser på heltid och 500 kr/termin för halvtid. Kurslitteratur betalar du också själv.

Kursen är studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.

Kursen går att läsa som hel- eller halvtidskurs men är du under 20 år måste du läsa på heltid för att vara berättigad till studiehjälp från CSN.

Läs mer om studiehjälp och studiestöd på CSN’s hemsida »

Vid träffarna på Biskops Arnö finns det möjlighet att köpa lunch och middag.

Läs mer om kostnader för mat »