Allmän kurs distans

Allmän kurs distans
– hel och halvtid

En distanskurs för dig
– som vill bredda din allmänbildning
– som vill studera hemifrån
– som har oavslutade gymnasiestudier

En kurs för dig som vill uppnå behörighet till högskolan och öka din allmänbildning. Motsvarar 3-årig gymnasieutbildning. Du kan studera på hel- eller halvtid. Vi arbetar med ämnesövergripande teman och profiler inom historia, kultur,  samhälle, språk och natur.

Kursen vänder sig speciellt till dig som vill vidga dina perspektiv och få en bred plattform för vidare studier och engagemang. Du studerar hemma och har kontakt med dina lärare och andra kursdeltagare via vårt klassrum på nätet. Kursdeltagare och lärare träffas på skolan minst tre dagar per termin för genomgång, föreläsning och samtal om studierna. Dessa träffar är obligatoriska.

Grundläggande behörighet
De ämnen som ingår i innehållskravet för
behörighet till högskolestudier är

Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Naturkunskap 1a1
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Religion 1
Matematik 1a, 1b eller 1c

Särskild behörighet
För att få särskild behörighet kan du dessutom läsa följande gymnasieämnen:

Naturkunskap 1a2 och 2
Samhällskunskap 1a2 och 2
Historia 1a2 och 2
Religion 2
Matematik 2a, 2b, 2c, 3b, 3c, och 4

Tema
En viktig del av dina studier sker i form av ämnesövergripande temastudier.
Dessa teman berör områden som samhälle, historia, religion, kultur, natur, filosofi, språk, bild och folkloristik.

Kursens upplägg
Du studerar hemma och har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Folkbildningsnätet. Kursdeltagare och lärare träffas på skolan minst tre gånger på termin. Dessa träffar är obligatoriska. Det finns även frivilliga träffar. De obligatoriska träffarna ger grundläggande information om studiearbetet. Vissa träffar sker i form av studiebesök.

Antagningsvillkor
God datorvana och internetansluten dator hemma. Kursen vänder sig i första hand till dig med avbrutna gymnasiestudier. I mån av plats tar vi även in dig som redan har grundläggande behörighet, men vill komplettera med ämnen för särskild behörighet. Du ska vara över 18 år.

Kurslängd
Minst ett år heltid eller två år halvtid är kravet för att vi ska kunna ge dig ett studieomdöme.

Om du redan har grundläggande behörighet och endast vill komplettera med några ämnen, så är minimitiden en termin halvtid. Normalt studerar du 1 – 3 år heltid eller 2 – 6 år halvtid beroende på förkunskaper.

Lärare
Janne Hallqvist (kursansvarig) janne.hallqvist@biskopsarno.se
Anna Clarén  anna.claren@biskopsarno.se
Sanna Lindström (tjl) sanna.lindstrom@biskopsarno.se
Håkan Tegnestål hakan.tegnestal@biskopsarno.se
Torbjörn Persson  torbjorn.persson@biskopsarno.se
Lasse Mellberg lars.mellberg@biskopsarno.se
Mikaela Holmborg mikaela.holmborg@biskopsarno.se

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag
Höstterminen:
22 april 2021
Vårterminen: 12 november 2021

Kurstid
Ht 2021: 23 aug – 17 dec
Vt 2022: 10 jan – 27 maj

Antal deltagare
25

Ansökan
Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Du bifogar också ditt senaste betyg.

Antagningsprinciper
Allmänna kursens lärare läser inkomna ansökningar och ringer referenser. Vi uppmanar de som har möjlighet att besöka Biskops Arnö i förväg för att bilda sig en egen uppfattning om studiemiljön.  Ett visst löpande intag sker. Antagningsbesked skickas ut i slutet av maj för höstens kurser och i mitten av juni för vårens kurser.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked mejlas ut och du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på terminens kostnader.

Ekonomi

Undervisningen är i grunden avgiftsfri.

Du betalar en avgift för material, data, kopiering och försäkring. Avgiften är 1.000 kr/termin  för dig som pluggar på heltid och 500 kr/termin för dig som pluggar på halvtid. Kurslitteratur betalar du också själv.

Kursen är studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.

Kursen som både finns på heltid och på halvtid är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid.

För mer information läs mer på > CSN

Vid träffarna på Biskops Arnö finns det möjlighet att köpa lunch och middag.