Naturens medicin – handledarutbildning (distans)

En handledarutbildning på distans med inriktning på det du vill förverkliga inom alternativ friskvård.

Vi har med tillfredsställelse märkt att ett flertal kursdeltagare från Naturens medicin har etablerat sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi erbjuda kurser där du mer specifikt tränas i rollen att vägleda och inspirera människor, enskilt eller i grupp, med inriktning på naturmedicin eller alternativ friskvård.

Handledarutbildningen är en eftergymnasial yrkesutbildning. För att gå kursen krävs treårigt gymnasium. Projektutbildningen är däremot en folkhögskolekurs. Till båda kurserna söker man för en termin i taget.

 

Naturens medicin – handledarutbildning
(distans – egy)

Glöd och stöd
Utgångspunkten är det som du brinner för inom naturmedicin och alternativa friskvårdsmetoder. Under kurstiden får du stöd att fördjupa dig inom ditt intresseområde.

Kursen vänder sig till den som
— har vissa erfarenheter inom naturmedicin / alternativa friskvårdsmetoder.

— vill ha tid för egen fördjupning inom ett intresseområde. — vill öva sin förmåga att förmedla sina kunskaper. — under trygga former vill utveckla en verksamhet som kan bli ett yrkesarbete.

Du som söker till projektkursens eller handledarutbildningens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar

Kursupplägg
— Du har möjlighet att fördjupa dig inom ett område inom naturmedicin och/eller alternativa friskvårdsmetoder som du brinner för. Du kommer att studera mycket på egen hand med just ditt område vilket innebär att du behöver ta mycket eget ansvar för dina studier.

— Du får regelbunden handledning individuellt och i grupp

— Inom det område som du har valt ska du i slutet av terminen hålla en presentation/workshop för resten av klassen. Du har även möjlighet att hålla fler lektioner, leda övningar och ge behandlingar under terminens gång beroende på hur det passar i ditt projekt. Till ditt förfogande finns kursdeltagare på Naturens medicin samt övriga kursdeltagare och personal på skolan. Du kan även rikta dig till allmänheten och använda dig av skolans lokaler.

— Nästan varje tisdag under terminen har vi någon sorts lektion/aktivitet på plats på Biskops Arnö. Då träffas vi i olika slag av gruppmöten, handledarsamtal samt när ni har era presentationer/workshops inför hela Naturens medicins klass. Under våra gruppmöten samtalar vi bl.a. om projekten, gör olika kreativa övningar t.ex. inom bild, form, skrivande, rörelse osv. samt att ni har mini-presentationer inför varandra. Kontinuerligt läggs det in ca fem handledarsamtal enskilt eller i par, per elev. Dessa samtal kan ligga på tisdagar eller under andra veckodagar. (Vissa terminer har vi lagt in presentationer även på andra dagar än tisdagar.)

— Det finns stora möjligheter att lära av varandras projekt och erfarenheter i gruppen och att både ge och ta emot stöd av varandra.

— Du har möjlighet att samtidigt i viss utsträckning följa undervisning på Naturens medicins grund- och påbyggnadskurs, men handledarutbildningens och projektkursens egna lektioner måste alltid prioriteras.

Antagningskriterier

  • Att du fyller 18 år under året du söker.
  • Att vi bedömer om du kan ta till dig undervisningen, ditt behov av kursen, engagemang, samt motivation för studier i detta ämne. Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din arbetslivserfarenhet
  • Vi tar speciellt hänsyn till erfarenheter, intressen och förkunskaper med anknytning till inriktningen hos skolans huvudman. Vi prioriterar sökande med intresse för t ex de nordiska ländernas och andra grannfolks-medicin-traditioner inkluderande samiska och baltiska traditioner.
  • Vi antar i första hand dig som gått minst en termin på kursen ”Naturens medicin”.
  •  För att bli antagen till andra terminen av projektkursen krävs att du har gjort en skriftlig och muntlig projektredovisning i slutet av den första terminen, deltagit i individuella och gruppträffar och projektredovisningar som ingår i kursen, och kommunicerat med kursledningen kring din närvaro, dina studieuppgifter och visat att du kan studera självständigt och med handledning. Och att vi därtill kan bedöma dig som lämplig för kursen och har nytta av kursen.

Lärare
Mikaela Holmborg
Mikaela är utbildad samtalscoach och har också en bred utbildning, kunskap och erfarenhet inom meditation, ceremonier, healing, dans och personlig utveckling. Mikaela är också kursansvarig för kursen Helande närvaro på skolan. Hon är även utbildad keramiker.

Jennifer Askaner
Jennifer är diplomerad örtterapeut samt utbildad inom näringslära och motiverade samtal. Jennifer har en examen i socialantropologi och en bakgrund i socialt arbete samt driver eget företag som örtterapeut, genom vilket hon föreläser och håller konsultationer. Jennifer har ett speciellt intresse att arbeta kreativt med örter och närma sig naturmedicin genom olika tillvägagångssätt så som film, måleri, text och meditationer. Jennifer är även lärare på Naturens medicins grundkurs och påbyggnad.

Kursansvarig
Janne Hallqvist

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag
Höstterminen:
22 april 2021
Vårterminen: 20 november 2021

Kurstid
Ht 2021: 23 aug – 17 dec
Vt 2022: 10 jan – 27 maj

Antal deltagare
8

För att söka behöver du gått 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Till ansökan bifogar du dina senaste gymnasiebetyg samt ditt CV. Vid behov kollar vi dina referenser.  Oavsett vilken kurs du söker, så antas du för en termin i taget.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut i slutet av maj inför höstterminen, och under vecka 50 inför vårterminen.

Du får svar oavsett om du är antagen, ej antagen eller reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 500 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

När du söker kursen behöver du fylla i båda dessa formulär:

· Svarsformuläret (den rosa länken här nedanför)

· Ansökningsformuläret (den turkosa rutan här nedanför).

Om inte dessa båda formulär har fyllts i kan inte din ansökan beaktas.

Svarsformuläret laddar du ner här >>

Ekonomi

Kursen är en distanskurs med träffar på Biskops Arnö under året.

Undervisningen är avgiftsfri.

Vid träffarna erbjuds du helinackordering (boende och mat) på Biskops Arnö som kostar 310 kr/dygn.

Om du inte har möjlighet att bo på Biskops Arnö under träffarna kan du köpa lunch, fika och middag i matsalen.

Du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring på mellan 500 och 1.000 kr/termin.

Det som avgör den exakta kostnaden är hur pass mycket du planerar att vara med på grund- och påbyggnadskursens lektioner. Materialavgiften täcker inte kostnaden för de örtprodukter som du väljer att tillverka åt dig själv på fritiden.

Kostnader för studieresor kan tillkomma (se ”Kursmoment”).

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten. Se CSN.

Notera
Naturens medicin – Projekt: Kursen berättigar till studiemedel ur folhögskolekvoten.
Naturens medicin – Handledarutbildning: Kursen berättigar till eftergymnasiala studiemedel dvs högskolekvoten.

Se CSN.