Naturens medicin – handledarutbildning (distans)

En handledarutbildning på distans med inriktning på det du vill förverkliga inom alternativ friskvård.

Vi har med tillfredsställelse märkt att ett flertal kursdeltagare från Naturens medicin har etablerat sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi erbjuda en kurs där du mer specifikt tränas i rollen att vägleda och inspirera människor, enskilt eller i grupp, med inriktning på naturmedicin eller alternativ friskvård.

Handledarutbildningen är en eftergymnasial yrkesutbildning. För att gå kursen krävs treårigt gymnasium.

Naturens medicin – handledarutbildning
(distans – eg)

Glöd och stöd
Utgångspunkten är det som du brinner för inom naturmedicin och alternativa friskvårdsmetoder. Under kurstiden får du stöd att fördjupa dig inom ditt intresseområde.

Kursen vänder sig till den som
— har vissa erfarenheter inom naturmedicin / alternativa friskvårdsmetoder.

— vill ha tid för egen fördjupning inom ett intresseområde.

— vill öva sin förmåga att förmedla sina kunskaper.

— under trygga former vill utveckla en verksamhet som kan bli ett yrkesarbete.

Du som söker till projektkursens eller handledarutbildningens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar

Kursupplägg
— Du har möjlighet att fördjupa dig inom ett område inom naturmedicin och/eller alternativa friskvårdsmetoder som du brinner för. Du kommer att studera mycket på egen hand med just ditt område vilket innebär att du behöver ta mycket eget ansvar för dina studier.

— Du medverkar i utvalda delar av undervisningen på Naturens medicin – grund och påbyggnadskurser, där du övar dig i rollen att handleda kursdeltagare enskilt och i grupp.

— Du får regelbunden handledning individuellt och i grupp

— Inom det område som du har valt ska du i slutet av terminen hålla en presentation/workshop för resten av klassen. Du har även möjlighet att hålla fler lektioner, leda övningar och ge behandlingar under terminens gång beroende på hur det passar i ditt projekt. Till ditt förfogande finns kursdeltagare på Naturens medicin samt övriga kursdeltagare och personal på skolan. Du kan även rikta dig till allmänheten och använda dig av skolans lokaler.

— Nästan varje tisdag under terminen har vi någon sorts lektion/aktivitet på plats på Biskops Arnö. Då träffas vi i olika slag av gruppmöten, handledarsamtal samt när ni har era presentationer/workshops inför hela Naturens medicins klass. Under våra gruppmöten samtalar vi bl.a. om projekten, gör olika kreativa övningar t.ex. inom bild, form, skrivande, rörelse osv. samt att ni har mini-presentationer inför varandra. Kontinuerligt läggs det in ca fem handledarsamtal enskilt eller i par, per elev. Dessa samtal kan ligga på tisdagar eller under andra veckodagar. (Vissa terminer har vi lagt in presentationer även på andra dagar än tisdagar.)

— Det finns stora möjligheter att lära av varandras projekt och erfarenheter i gruppen och att både ge och ta emot stöd av varandra.

— Du har möjlighet att samtidigt i viss utsträckning följa undervisning på Naturens medicins grund- och påbyggnadskurs, men handledarutbildningens och projektkursens egna lektioner måste alltid prioriteras.

Antagningskriterier

  • Att du fyller 18 år det året du söker.
  • Att vi bedömer om du kan ta till dig undervisningen, har förmåga att studera på egen hand, ditt behov av kursen, engagemang, samt motivation för studier i detta ämne. Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund och din arbetslivserfarenhet samt att du har möjlighet att komma till skolan för alla våra träffar och andra aktiviteter som vi har på kursen.
  • Vi tar speciellt hänsyn till erfarenheter, intressen och förkunskaper med anknytning till inriktningen hos skolans huvudman. Vi prioriterar sökande med intresse för t ex de nordiska ländernas och andra grannfolks-medicin-traditioner inkluderande samiska och baltiska traditioner.
  • Vi antar i första hand dig som gått minst en termin på kursen ”Naturens medicin”.
  • För att bli antagen till en andra terminen av på projektkursen krävs att du har gjort en skriftlig och muntlig projektredovisning i slutet av den första terminen, deltagit i individuella och gruppträffar och projektredovisningar som ingår i kursen, och kommunicerat med kursledningen kring din närvaro, dina studieuppgifter och visat att du kan studera självständigt och med handledning. Och att vi därtill kan bedöma dig som lämplig för kursen och har nytta av kursen.

Lärare
Mikaela Holmborg – kursansvarig
Mikaela är utbildad samtalscoach och har också en bred utbildning, kunskap och erfarenhet inom meditation, ceremonier, healing, dans och personlig utveckling. Mikaela är också kursansvarig för kursen Helande närvaro på skolan. Hon är även utbildad keramiker och har gått flera år på konstskola.

Nour Hanna
Nour har under en längre tid fördjupat sig inom växtmedicin och utforskat hur naturen kan stötta och läka människan. Hon är särskilt intresserad av hur örtmedicin kan stärka bandet mellan människan och jorden och på så sätt skapa mer hållbarhet. Hon skapar även workshops and kortare kurser med örter som tema. Nour jobbar också som lärare på Naturens Medicins grund- och påbyggnadskurs.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
Det går bra att söka kursen då det finns reservplatser kvar.
Kom ihåg att skicka med din projektbeskrivning!
5 augusti 2024

Kurstid
ht 24: 26 aug – 20 dec

Antal deltagare
10
(totalt Projekt- och Handledarkursen)

För att söka behöver du gått 3-årigt gymnasium eller motsvarande.

Till ansökan bifogar du dina senaste betyg, ditt CV samt referenser.
Skicka gärna också ett foto på dig själv.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni respektive början av december. Du får då besked om du är antagen eller inte eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 500 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

För att din ansökan ska vara komplett behöver du förutom att göra själva ansökan via den gröna knappen här under även svara på frågeformuläret via länken nedan. Först när vi fått in både din ansökan och dina svar på frågeformuläret behandlas din ansökan.

Klicka här för att komma till frågeformuläret »

Ekonomi

Kursen är en distanskurs med träffar på Biskops Arnö under året.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring på mellan 700-1.500 kr/termin.

Det som avgör den exakta kostnaden är hur pass mycket du planerar att vara med på grund- och påbyggnadskursens lektioner. Materialavgiften täcker inte kostnaden för de örtprodukter som du väljer att tillverka åt dig själv på fritiden.

Kostnader för studieresor kan tillkomma (se Kursmoment >).

Om du vill äta lunch eller middag på skolan betalar du direkt i kassan i matsalen. Fika ingår när vi har träffar på skolan.

Vid träffarna kan du undersöka möjligheten att hyra rum för enstaka nätter på Biskops Arnö.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida ».

Notera
Naturens medicin – Projekt:
Kursen berättigar till studiemedel ur gymnasiekvoten.
Naturens medicin – Handledarutbildning:
Kursen berättigar till eftergymnasiala studiemedel dvs högskolekvoten.